Patiëntenzorg Behandelingen Acuut herseninfarct

Over de behandeling van een acuut herseninfarct

Een deel van de patiënten met een herseninfarct komt in aanmerking voor een acute behandeling om het bloedstolsel dat het herseninfarct heeft veroorzaakt op te lossen (intraveneuze trombolyse) en/of te verwijderen (intra-arteriële behandeling).

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Intraveneuze Trombolyse

Trombolyse is een behandeling via een infuus die een stolsel in een bloedvat op kan lossen. Patiënten kunnen deze behandeling krijgen wanneer de klachten korter dan 4,5 uur geleden zijn opgetreden. lees meer

Intraveneuze Trombolyse

Trombolyse is een behandeling met een sterk werkende stof (rt-PA of alteplase) die een stolsel in een bloedvat op kan lossen na een herseninfarct. Deze stof dienen we toe via een infuus. Patiënten met een herseninfarct kunnen deze behandeling krijgen wanneer de klachten korter dan 4,5 uur geleden zijn opgetreden. Het doel van de behandeling is de schade van het infarct te voorkomen of verkleinen.

De behandeling duurt ongeveer 1 uur en voeren we uit op de Spoedeisende Hulp (SEH). Vervolgens wordt u gedurende 24 uur bewaakt door een monitor op de Medium Care of stroke-unit. We houden via de monitor uw vitale functies zoals het bewustzijn, de ademhaling, de bloedruk, het hartritme en het zuurstofgehalte in het bloed goed in de gaten. De trombolyse kunnen we niet toepassen bij een hersenbloeding, omdat het hier niet om een stolsel gaat maar om een bloeding. De behandeling zou de situatie dan juist verergeren.

Effect

Wanneer we deze stof binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste klachten toedienen, kan het stolsel oplossen. De hersenen krijgen dan weer voldoende zuurstof en voedingsstoffen, waardoor de schade in de hersenen beperkt blijft. Hersencellen die nog niet afgestorven zijn kunnen zich dan snel herstellen. Hoe eerder we het middel toedienen, hoe groter de kans op herstel. Wanneer de trombolyse niet binnen 4,5 uur plaats kan vinden, passen we dit niet meer toe. Uit onderzoek blijkt dat er dan vaak nauwelijks meer herstel optreedt. De voordelen wegen dan niet meer op tegen de risico’s.

Risico’s

De behandeling mag alleen worden toegepast bij mensen die geen bloeding hebben of geen verhoogd bloedingsrisico hebben. Dit omdat de behandeling het ontstaan van bloedingen met zich mee kan brengen. Dit kan variëren van een onderhuidse bloeding (blauwe plek) tot maag- of hersenbloedingen.

Intra-arteriële behandeling IAT

Bij deze behandeling brengen we via de lies een dunne opvoerdraad (katheter) in tot in het hoofd. Via de katheter brengen we een dunnere katheter in tot in het afgesloten bloedvat en verwijderen we het bloedstolsel. lees meer

Intra-arteriële behandeling IAT

Wanneer een bloedstolsel in een groot bloedvat in het hoofd zit, werken medicijnen om het stolsel op te lossen vaak onvoldoende. Ook kan het zijn dat de klachten al langer dan 4,5 uur ontstaan. We kunnen in deze gevallen kiezen voor een intra-arteriële behandeling. Bij deze behandeling brengen we via de lies een dunne opvoerdraad (katheter) in tot in het hoofd. Via de katheter brengen we een dunnere katheter in tot in het afgesloten bloedvat in het hoofd en verwijderen we het bloedstolsel.

Deze behandeling moet in de meeste gevallen starten in eerste 6 uur na het optreden van de klachten. Bij een zeer klein deel van de patiënten kan de behandeling alsnog binnen de eerste 24 uur plaatsvinden. Met behulp van een CT-scan van de hersenen en uw bloedvaten bekijken we of u in aanmerking komt  voor de behandeling. Soms voeren we deze behandeling uit onder algehele narcose.
 
De intra-arteriële behandeling wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen uitgevoerd. Het kan zijn dat patiënten met aanwijzingen voor een herseninfarct eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht, waar de intraveneuze trombolyse kan worden gegeven om te proberen het stolsel op te lossen. De behandelde neuroloog ter plekke beoordeelt vervolgens of een intra-arteriële behandeling nodig is. Zo ja, dan zal de neuroloog de patiënt met spoed doorverwijzen naar het Radboudumc.


Herseninfarct/ TIA

Een herseninfarct of TIA ontstaat als een bloedstolsel een slagader naar de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen bloed meer en dus geen zuurstof en voedingsstoffen. lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Verpleeg­afdeling Hart, Vaat en Long C4

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet