Patientenzorg Behandelingen Acuut herseninfarct (endovasculair)

Over de behandeling

Een herseninfarct is een acute aandoening, waarbij de behandeling zo snel mogelijk moet starten.

lees meer

Over de behandeling

Een herseninfarct is een acute aandoening, waarbij de behandeling zo snel mogelijk moet starten. Een deel van de patiënten met een herseninfarct komt in aanmerking voor een acute behandeling om het bloedstolsel dat het herseninfarct heeft veroorzaakt op te lossen (intraveneuze trombolyse) en/of te verwijderen (intra-arteriële behandeling). Patiënten met een herseninfarct kunnen intraveneuze trombolyse krijgen wanneer de klachten korter dan 4,5 uur geleden zijn opgetreden.
 
Wanneer er sprake is van een bloedstolsel in een groot bloedvat in het hoofd is een behandeling met medicijnen die het stolsel oplossen, vaak onvoldoende. In dit geval kan gekozen worden voor een intra-arteriële behandeling nadat intraveneuze trombolyse is gegeven of wanneer de klachten langer dan 4,5 uur zijn ontstaan. Bij deze behandeling brengen wij via de lies een dunne opvoerdraad (katheter) in tot in het hoofd. Via de katheter brengen we vervolgens een dunnere katheter in tot in het afgesloten bloedvat in het hoofd. Het bloedstolsel in het hoofd wordt vervolgens verwijderd. Deze behandeling moet binnen eerste 6 uur na het optreden van de klachten starten. Bij een zeer klein deel van de patiënten kan deze behandeling alsnog binnen eerste 24 uur plaatsvinden. Met behulp van een CT-scan van de hersenen en bloedvaten bekijken wij of patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling. Soms voeren we deze behandeling onder algehele narcose uit.
 
Deze behandeling wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen uitgevoerd. Het kan zijn dat patiënten met aanwijzingen voor een herseninfarct eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat deze behandeling niet uitvoert worden gebracht, zodat intraveneuze trombolyse snel kan worden gegeven. De behandelde neuroloog ter plekke beoordeelt vervolgens of een intra-arteriële behandeling nodig is. Zo ja, dan zal de neuroloog alsnog met spoed patiënt doorverwijzen naar het Radboudumc.
 

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00

Contact

Afdeling Neurologie

De afdeling neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer
  • Snel naar