Patiëntenzorg Behandelingen Dialysekatheter bij kinderen

Voorbereiding en het inbrengen

Voor de behandeling van een nierfunctievervangende therapie kan de arts kiezen voor een dialysekatheter. Een dialysekatheter is noodzakelijk om te kunnen dialyseren. lees meer

Voorbereiding en het inbrengen

Voor de behandeling van een nierfunctievervangende therapie kan de arts kiezen voor een dialysekatheter. Een dialysekatheter is noodzakelijk om te kunnen dialyseren.

Bij hemodialyse worden stofjes en water weggehaald met behulp van een kunstnier. Om voldoende bloed naar de kunstnier te leiden is een goede toegang tot de bloedbaan nodig. Dit kan met behulp van:
 • Een shunt: Dit is een operatieve verbinding tussen een slagader en een ader in de arm, die gebruikt wordt bij elke dialyse. Een shunt heeft gemiddeld 6 weken nodig om zich te ontwikkelen. Na +/- 6 weken kijken we of de shunt aangepikt kan worden.
 • Een dialysekatheter: De dialysekatheter is een lang hol plastic slangetje van ongeveer 20 centimeter die in de liesader of in de halsader wordt ingebracht. Een dialysekatheter is na aanleg direct te gebruiken.
 Na het inbrengen bevindt zich een deel van de katheter buiten het lichaam. Aan dit deel zitten 2 uiteinden, ook wel lumen of lumina (meervoud) genoemd. Eén lumen wordt gebruikt voor de aanvoer van bloed naar de dialysemachine en één lumen voor de terugvoer van het bloed naar het lichaam.

Vanwege de mogelijke complicaties van een dialysekatheter gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar een shunt. Bij kinderen kiezen we vaker voor een dialysekatheter. Dit heeft vooral te maken met de bloedvaten. Het is niet altijd mogelijk om een shunt aan te leggen. Verder is het bij kinderen vaak zo dat ze binnen korte tijd een niertransplantatie krijgen. Als je snel moet dialyseren, als er nog geen shunt kan worden aangelegd of als de hemodialyse tijdelijk is, krijg je een dialysekatheter.

Op een aantal plaatsen in het lichaam kunnen we direct voldoende bloed uit de ader halen om te kunnen dialyseren via een dialysekatheter. Het gaat hier om aders in de lies, in de hals en onder het sleutelbeen.
Vóór het inbrengen van de dialysekatheter nemen we 2 neuskweken af. Dit plannen we op 2 achtereenvolgende dagen. Een neuskweek nemen we af met behulp van een wattenstokje (zie ook katheterverzorging).

Contact

Dialyseafdeling

(024) 361 54 10

Het inbrengen van een dialysekatheter

Welke katheter gekozen wordt, ligt aan hoe groot je bent. Ook speelt mee hoelang je moet gaan dialyseren. We plaatsen een dialysekatheter bij voorkeur in je hals. lees meer

Het inbrengen van een dialysekatheter

Welke katheter gekozen wordt, is afhankelijk van de benodigde stroomsnelheid van het bloed (de bloedflow) voor de behandeling, de keuze van het bloedvat en de grootte van het kind. Daarnaast speelt de verwachte duur van de behandeling een rol in de keuze.
Bij voorkeur plaatsen we een dialysekatheter in de halsader aan de rechterzijde. Daarnaast zijn de liesader en de sleutelbeenader gebruikelijke plaatsen voor een dialysekatheter.

Foto1                                               Foto 2                                                       Foto 3
 • Foto 1: Tesiokatheter, enkellumen met Y-stuk       
 • Foto 2: Tesio bioflex, twee onafhankelijke enkellumen katheters
 • Foto 3: Medcompkatheter, dubbellumen
Het inbrengen van een dialysekatheter bij kinderen gebeurt op de operatiekamer door de kinderchirurg. Dit vindt plaats onder narcose (algehele anesthesie). Op de operatiekamer brengt de kinderchirurg met behulp van een echo apparaat de dialysekatheter in. Tussentijds wordt er vaak een controlefoto gemaakt. De plaats waar de katheter weer door de huid naar buiten komt, heet de katheterpoort of insteek.
Als het inbrengen van de dialysekatheter klaar is, krijg je op de OK een infuus (met vocht). Als je weer op de afdeling komt, dan sluit de dialyseverpleegkundige het infuus af.
Na het inbrengen van een dialysekatheter in de hals- of sleutelbeenader maken we een controlefoto op de röntgenafdeling om te beoordelen of de dialysekatheter goed ligt. De dialysekatheter mag intussen al gebruikt worden.

Wondje

Na het inbrengen van  de dialysekatheter heb je een wondje in je hals. Dit wondje is gehecht en de hechtingen mogen na ongeveer een week verwijderd worden.
Het kan voorkomen dat het wondje nog gaat bloeden. Dit is niet erg; dit komt vaker voor. Het wondje is afgedekt door een pleister. Als je pijn hebt door het inbrengen van de dialysekatheter mag je altijd iets voor de pijn vragen aan de verpleegkundige.
Het is mogelijk dat je een blauwe plek krijgt rondom de katheter en dat je last krijgt van een beurs gevoel. Dit verdwijnt na ongeveer een week weer. Ook komt het weleens voor dat je  je hoofd niet goed kan bewegen omdat je een stijve nek hebt. Het is juist goed om dan regelmatig je hoofd te bewegen. De stijfheid wordt dan minder.

Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden.

lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Dialyse
Route: 605

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

René Descartesdreef 7
6525 GL Nijmegen

Parkeerplaats dialysepatiënten

Bij de dialyseafdeling is een parkeerplaats beschikbaar voor dialysepatiënten die komen voor:

 • een dialyse- of hemaferesebehandeling
 • intraveneuze toediening van medicijnen
 • polibezoek bij thuisdialyse of peritoneaal dialyse 
 • onderzoeken bij dialysepatiënten die gerelateerd aan dialyse zijn of gecombineerd met dialyse zijn

De parkeerplaats bevindt zich aan de René Descartesdreef, bij de ingang van de Dialyse-afdeling. U ontvangt een parkeerkaart van de secretaresse van de afdeling als u zich aanmeldt voor de behandeling.

In alle andere situaties kunt u gebruikmaken van de parkeergarage.

Routebeschrijving

Reis naar René Descartesdreef 7
Ga naar binnen bij: Ingang Dialyse
Volg route 605

Katheter­verzorging

Lees meer over de katheterverzorging bij uw kind. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet