Behandeling van uw feochromocytoom

Er is bij u een feochromocytoom ontdekt. In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om het feochromocytoom operatief te laten verwijderen. Een feochromocytoom is een gezwel van uw bijnieren. lees meer

Behandeling van uw feochromocytoom

Er is bij u een feochromocytoom ontdekt. In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om het feochromocytoom operatief te laten verwijderen. Een feochromocytoom is een gezwel van uw bijnieren. Het gezwel maakt te veel stresshormonen (adrenaline en noradrenaline) aan. De arts verwijdert dit gezwel met een operatie. Meestal verwijderen we hierbij de gehele bijnier (adrenalectomie). Uw bijnier aan de andere kant neemt de bijnierfunctie dan praktisch altijd helemaal over. Afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor, wordt  het gezwel verwijderd via een kijkbuisoperatie (laparoscopie) of een open operatie.

Contact

Endocriene Ziekten
Afdeling Interne Geneeskunde
(024) 361 45 99

Dag van de operatie

De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Na de operatie komt u niet terug op afdeling EOV. U blijft na de operatie meestal 12 tot 24 uur op de Intensive Care of Medium Care voor extra bewaking. lees meer

Dag van de operatie

De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Na de operatie komt u niet terug op afdeling EOV. U blijft na de operatie meestal 12 tot 24 uur op de Intensive Care of Medium Care voor extra bewaking. De chirurg neemt na de operatie contact op met uw familie, zoals eerder afgesproken is. Uw familie kan bij R.C5 informeren waar ze u kunnen bezoeken. Uw familie wordt gebeld door R.C5 zodra u daar op de afdeling bent.

Omdat u na de operatie naar een andere afdeling gaat, is het de bedoeling dat uw familie de dag voor de operatie grote spullen mee naar huis neemt. Deze kunnen weer meegenomen worden als u op afdeling R.C5 (Urologie, route 753) bent. De kleine spullen brengt de verpleegkundige naar afdeling R.C5.

Nazorg en controle

Wanneer u stabiel bent, gaat u naar afdeling Urologie (R.C5). Hier wordt u nog ongeveer 3 tot 5 dagen opgenomen. lees meer

Nazorg en controle

Wanneer u stabiel bent, gaat u naar afdeling Urologie (R.C5). Hier wordt u nog ongeveer 3 tot 5 dagen opgenomen. Dit hangt onder andere af van de operatiemethode - door middel van een laparoscopie of via een open operatie - en hoe u herstelt.

Op afdeling Urologie komt de consulent van endocrinologie dagelijks bij u langs. Na ontslag blijft u onder controle van de endocrinoloog.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Feochromo­cytoom

Een feochromocytoom is een gezwel van uw bijnieren. Het gezwel maakt te veel stresshormonen (adrenaline en noradrenaline) aan. naar de aandoening

Voorbereiding op de operatie


De voorbereiding

Tijdens de operatie kunnen bloeddrukverhogende stresshormomen vrijkomen uit de tumor. Daarom behandelen we u van tevoren met alfa- en bètablokkers. De voorbereiding kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden. lees meer

De voorbereiding

Tijdens de operatie kunnen bloeddrukverhogende stresshormomen vrijkomen uit de tumor. Daarom behandelen we u van tevoren met alfa- en bètablokkers. Dit zijn medicijnen die de effecten van de stresshormonen blokkeren. Deze medicijnen krijgt u volgens een opbouwschema. Met behulp van de medicijnen proberen we uw bloeddruk te verlagen tot een laag-normale bloeddruk.

De voorbereiding kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden:
 • Klinische voorbereiding: we nemen u 2 weken voor de operatie op in het ziekenhuis. Daar behandelen we u met de medicijnen.
 • Poliklinische voorbereiding: u begint 2 weken voor de operatie thuis met de medicijnen. Minimaal 3 tot 4 dagen voor de geplande operatiedatum nemen we u op op de afdeling Interne Geneeskunde.

Klinische voorbereiding

Twee weken voor de operatie nemen we u op in het ziekenhuis. Vanaf de opname start u met de behandeling met doxazosine en een zoutverrijkt dieet. lees meer

Klinische voorbereiding


 • Tijdens de operatie kunnen bloeddrukverhogende stresshormomen vrijkomen uit de tumor. Daarom behandelen we u van tevoren met alfa- en bètablokkers. Dit zijn medicijnen die de effecten van de stresshormonen blokkeren. Deze medicijnen krijgt u volgens een opbouwschema. Met behulp van de medicijnen proberen we uw bloeddruk te verlagen tot een laag-normale bloeddruk. We nemen u 2 weken voor de operatie al op om u te behandelen met de medicijnen.
   


Poliklinische voorbereiding

Twee weken voor de geplande operatiedatum start u thuis met doxazosine en een dieet met extra zout. Minimaal 3 tot 4 dagen voor de operatie wordt u opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde. lees meer

Poliklinische voorbereiding


 • De arts heeft met u besproken dat u in aamerking komt voor een operatieve behandeling van uw feochromocytoom (of paraganglioom). Tijdens de operatie kunnen bloeddrukverhogende stresshormomen vrijkomen uit de tumor. Daarom behandelen we u van tevoren met alfa- en bètablokkers. Dit zijn medicijnen die de effecten van de stresshormonen blokkeren. Deze medicijnen krijgt u volgens een opbouwschema. Met behulp van de medicijnen proberen we uw bloeddruk te verlagen tot een laag-normale bloeddruk.
   
  Ter voorbereiding heeft u een poliklinisch consult met de diëtist, verpleegkundig consulent en de pre-operatieve anesthesie poli. U krijgt uitleg over het traject, het starten met de medicatie en over de eventuele bijwerkingen. Op de website van BijnierNET vindt u extra informatie en beeldmateriaal.

  Twee weken voor de geplande operatiedatum start u met:

  • Behandeling met doxazosine. Dit medicijn hogen we langzaam op. Het doel is dat de bloeddruk verlaagd wordt. Hierdoor kunt u duizelig worden.
  • Een dieet met extra zout. Dit is bedoeld om (tijdelijk) meer vocht vast te houden om te voorkomen dat uw bloeddruk te snel daalt.


Printversie dagboek

Print hier het dagboek om thuis bij te houden.

bekijk printversie
 • Medewerkers
 • Intranet