Behandeling Fysiotherapie bij CRPS-1


Over de behandeling

CRPS-1 (posttraumatische dystrofie) patiënten behandelen we vanuit een functionele benadering; dit is gedeeltelijk afwijkend van de pijncontigente behandeling vanuit de landelijke richtlijn.

lees meer

Over de behandeling

CRPS-1 (posttraumatische dystrofie) patiënten behandelen we vanuit een functionele benadering; dit is gedeeltelijk afwijkend van de pijncontigente behandeling vanuit de landelijke richtlijn. Deze behandeling, geënt op de Macedonische therapie, is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de artsen en fysiotherapeuten van het Bethesdaziekenhuis te Hoogeveen. Wij hebben hier al geruime tijd goede ervaringen mee.

Na een eerste gesprek en een onderzoek op de multidisciplinaire polikliniek wordt u geïnformeerd over de behandelingen. U krijgt zo snel mogelijk een oproep voor uw behandeling.

Contact

Afdeling Revalidatie
(024) 361 48 92

stel een vraag

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is het normaliseren van de vaardigheden en weer dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Belangrijk is dat we eerst de functie van de aangedane arm of het been verbeteren en pas in tweede instantie pijn en andere symptomen zien verminderen.


De behandeling Wat kunt u verwachten?

Fysiotherapeuten van de afdeling Fysiotherapie van het Radboudumc geven de behandeling. Zij zijn bekend met deze methode en hebben specifieke kennis van de bewegingen die zij kunnen uitvoeren met de aangedane ledematen.

lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Fysiotherapeuten van de afdeling Fysiotherapie van het Radboudumc geven de behandeling. Zij zijn bekend met deze methode en hebben specifieke kennis van de bewegingen die zij kunnen uitvoeren met de aangedane ledematen.

De behandelserie kent een totaal van maximaal vijf behandelingen van ongeveer 45 minuten. Afsluitend is er een evaluatie na drie maanden.

Kenmerken van de behandelvorm

Omdat het primaire doel het verbeteren van de functie is, houden we geen rekening met de pijn en mag u ook een toename van klachten verwachten. Onze ervaring leert dat dit kortdurend is en er geen sprake is van schade.

Daarnaast wordt het gebruik van (rust)spalken, hulpmiddelen en het gebruik van medicatie afgebouwd. Een goede motivatie van de patiënt om zelf te oefenen en de aanwijzingen van de behandelaars op te volgen, is vereist. Voor het slagen van de behandeling is het van belang dat u samen met uw partner of een vriend(in)/familielid komt.

Toestemming voor de behandeling

In een verklaring geeft u schriftelijk aan dat u geïnformeerd bent en toestemming geeft voor deze behandeling. Voor het vastleggen van gegevens maken we ook gebruik van foto- en video-opnames.

lees meer

Toestemming voor de behandeling

In een verklaring geeft u schriftelijk aan dat u geïnformeerd bent en toestemming geeft voor deze behandeling. Voor het vastleggen van gegevens maken we ook gebruik van foto- en video-opnames. Ook hiervoor vragen wij uw medewerking en toestemming. We vragen u een vragenlijst in te vullen die we gebruiken voor het vervolgen van de behandelingen zelf. Wij bewaren uw gegevens en kunnen deze (anoniem) verwerken voor een wetenschappelijke publicatie.

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie.

lees meer
inloggen