Pati├źntenzorg Behandelingen Gastrostomie bij kinderen

Wat is een gastrostomie?

Een gastrostomie is een kunstmatige opening naar de maag. Hierdoorheen brengen we met behulp van een slangetje (maagkatheter) voeding en/of medicijnen direct in de maag. lees meer

Wat is een gastrostomie?

Een gastrostomie is een kunstmatige opening naar de maag. Hierdoorheen brengen we met behulp van een slangetje (maagkatheter) voeding en/of medicijnen direct in de maag. De voeding kan via de maagkatheter worden gegeven met een spuit, hevelend of met behulp van een voedingspomp. Dit gaat op dezelfde manier als bij een maagsonde via de neus, alleen de toegangsweg is anders. 

Waarom een gastrostomie?

Een gastrostomie leggen we aan bij kinderen die lange tijd problemen hebben met eten en drinken. Bijvoorbeeld bij kinderen die zelf niet genoeg kunnen eten of slikken, of bij kinderen die door een afwijking lang sondevoeding nodig hebben. Een gastrostomie kan alleen als het maagdarmstelsel vanaf de maag normaal werkt. Op deze manier hoeft de voeding niet via een maagsonde via de neus gegeven te worden. Voor veel kinderen is het steeds opnieuw inbrengen van een maagsonde via de neus een grote belasting; slikken is vaak lastig en slijmvliezen van de neus en de keel raken geïrriteerd.

Een gastrostomie leggen we vooral aan bij kinderen met een voedingsstoornis als gevolg van een neurologisch lijden of een slikstoornis, waardoor een kind lange tijd niet zelfstandig kan eten. Andere minder vaak voorkomende redenen zijn: 

 • hartafwijkingen
 • metabole aandoeningen
 • longafwijkingen (onder andere cystic fibrosis) 
 • kortedarmsyndroom 
 • afwijkingen in het hoofd-hals gebied waardoor eten en drinken via de mond niet mogelijk is.

Maagkatheter

De maagkatheter vervangen we na een aantal maanden door een button. Een button is een korte katheter die net boven de buikhuid eindigt als een ‘knopje’. Hierdoor heeft uw kind geen slang van de katheter meer op zijn of haar buik. Met behulp van een koppelslangetje krijgt uw kind voeding via de button.

De button kunt u zelf om de 3 tot 4 maanden wisselen. Op de polikliniek krijgt u daarover meer uitleg. 


Wanneer een gastrostomie?

Het is mogelijk om bij uw kind een gastrostomie te plaatsen als:
 • minimaal 3 maanden sondevoeding nodig is
 • er problemen zijn met de neusmaagsonde
 • uw kind last heeft van luchtweginfecties
Lees meer

Wanneer een gastrostomie?

Het is mogelijk om bij uw kind een gastrostomie te plaatsen als:

 1. Minimaal 3 maanden sondevoeding nodig is (bij een normaal werkend maag-darmstelsel).
 2. Er zijn problemen met de neusmaagsonde.
 3. Als uw kind last heeft van luchtweginfecties door verslikking of het terugstromen van de maaginhoud via de slokdarm naast de neusmaagsonde.

Braken

Als braken de oorzaak is van het voedingsprobleem dan kiezen we niet snel voor een gastrostomie, omdat het braken hierdoor juist kan toenemen. Als bij uw kind braken de oorzaak is, is het belangrijk om dit verder te onderzoeken en om met de verwijzer te bespreken of andere behandelingen eerst of tegelijkertijd nodig zijn.


Onderzoeken

Voordat de gastrostomie wordt geplaatst zijn enkele onderzoeken nodig. lees meer

Onderzoeken

Voor het plaatsen van de gastrostomie kunnen de volgende onderzoeken nodig zijn:


 • We maken deze foto om te zien of uw kind een malrotatie heeft. Dit is een andere ligging van de darm dan normaal en komt vaker voor bij kinderen met aangeboren of genetische aandoeningen. Als uw kind een malrotatie heeft, dan is voor het plaatsen van de gastrostomie een (kijk)operatie nodig. De kinderchirurg zal hier meer uitleg over geven op de polikliniek.


3 methoden

Een gastrostomie kunnen we op 3 verschillende manieren plaatsen:
 • met behulp van een camera via de mond (PEG)
 • via een kijkoperatie (laparoscopie)
 • via een snee in de buik (laparotomie)

Voor- en nadelen

Er zitten zowel voor- als nadelen aan een gastrostomie. lees meer

Voor- en nadelen


  • Uw kind heeft geen slang in de neus, zoals bij een neusmaagsonde.
  • Verwisselen van de katheter gaat makkelijker. Bij een ballonkatheter of button moet dit iedere 3 maanden. U kunt als ouder leren hoe u de katheter verwisselt.  
  • De gastrostomie kan uw kind er minder makkelijk uittrekken dan een neusmaagsonde.
  • Minder kans op het terugstromen van maaginhoud naar de longen (aspiratie) en mogelijk minder kans op luchtweginfecties (als die er waren door aspiratie).
  • Minder negatieve prikkels rond het mondgebied (er zit geen slangetje achterin de keel), waardoor het eten via de mond minder wordt tegengegaan.
  • Minder stress rondom voeding.  


Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden.

lees meer

Verzorging

Ondanks goede verzorging en voorlichting kunnen thuis toch nog problemen ontstaan na plaatsing van een gastrostomie. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet