Over de behandeling

Als blijkt dat uw heup gebroken is, overleggen we met u en uw familie over een operatie. Over het algemeen vindt de operatie binnen 24 uur na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp plaats. Als u 65 jaar of ouder bent, beoordeelt de geriater eerst uw algemene gezondheidstoestand. lees meer

Over de behandeling

Als blijkt dat uw heup gebroken is, overleggen we met u en uw familie over een operatie. Over het algemeen vindt de operatie binnen 24 uur na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp plaats. U heeft de beste kans op herstel en de minste kans op complicaties als u zo snel mogelijk weer uit bed kunt, al is het maar zitten op een stoel. Daarom kiezen we bijna altijd voor een operatie waarbij we uw botten aan elkaar zetten of een kunstheup (prothese) plaatsen. U kunt dan weer snel uit bed.
 
Als u 65 jaar of ouder bent, beoordeelt de geriater eerst uw algemene gezondheidstoestand. Dit vindt voor de operatie plaats. Een geriater is een arts die gespecialiseerd is in de zorg rondom de oudere patiënt. De geriater komt bij u langs voor een gesprek en een volledig lichamelijk onderzoek. Na het onderzoek besluit de geriater of de operatie door kan gaan of dat eerst uw algemene gezondheidstoestand verbeterd moet worden. De geriater overlegt met de anesthesioloog, dit is een arts, die gespecialiseerd is in verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom de operatie. Tijdens het gesprek met de anesthesioloog ontvangt u informatie over de voor u beste vorm van anesthesie (verdoving) tijdens de operatie.

Gebroken heup

Bij een gebroken heup zijn de botten rond het heupgewricht op een of meerdere plaatsen gebroken. De oorzaak is meestal een val of ongeval, waardoor uw heup een flinke klap krijgt. lees meer

Voorbereiding

U bent acuut opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden op de operatie die komen gaat. Hierbij een aantal tips voor uw verblijf in het Radboudumc. lees meer

Voorbereiding

U bent acuut opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden op de operatie die komen gaat. Hierbij een aantal tips voor uw verblijf in het Radboudumc.

Wat heeft u nodig?

Tijdens uw opname heeft u nodig:
 • ondergoed en kleding voor in bed
 • gemakkelijk zittende kleding (niet te strakke rok of broek)
 • kamerjas, pantoffels (geen slippers)
 • toiletartikelen (geen handdoek en washandjes)
 • lectuur en dergelijke
 • goede schoenen

Waardevolle bezittingen

We raden aan om grote geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden mee naar huis te geven. De ervaring leert dat het gevaar van zoekraken en diefstal in een openbaar gebouw aanwezig is. Het ziekenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Medicijnen

De medicijnen die u tijdens uw verblijf nodig heeft, ontvangt u van de ziekenhuisapotheek. Neem geen medicijnen in zonder te overleggen met de verpleegkundige of arts. Een combinatie van geneesmiddelen kan namelijk bij ondeskundig gebruik gevaarlijk zijn. Het van belang om te weten welke medicijnen u tot de opnamedag heeft gebruikt. Daarom vragen wij u deze medicijnen, in de originele verpakking door familie of bekenden te laten meenemen. 

Dieet

Als u een bepaald dieet volgt, vragen wij u dit aan de verpleegkundige mede te delen. We gaan dan bekijken of wijzigingen in uw dieet noodzakelijk zijn. 

Allergie

Als u weet dat u voor bepaalde stoffen allergisch (overgevoelig) bent, is het belangrijk dit te melden. We houden hier rekening mee bij uw behandeling en verpleging.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

De operatie

Om bij het heupgewricht te kunnen komen, maakt de orthopeed/chirurg een snee aan de zijkant van uw bovenbeen. De operatie kan op verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van de soort breuk. lees meer

De operatie

Om bij het heupgewricht te kunnen komen, maakt de orthopeed/chirurg een snee aan de zijkant van uw bovenbeen. De operatie kan op verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van de soort breuk.
 • De kophalsprothese: de arts vervangt uw heupkop door een prothese.
 • Platen en schroeven: u behoudt uw eigen heupkop. De arts repareert uw heup met behulp van schroeven en pinnen. Dit moet snel gebeuren om de doorbloeding van de heupkop niet in gevaar te brengen. De operatie op zich duurt 1 tot 1,5 uur. Na de operatie gaat u naar de Verkoeverafdeling (uitslaapkamer). Hoe lang u daar verblijft is afhankelijk van uw conditie.

Na de operatie

 • Net als bij iedere andere operatie kunnen ook bij een gebroken heupoperatie complicaties optreden. Het risico van infectie blijft altijd bestaan.

  lees meer


  Complicaties

  Net als bij iedere andere operatie kunnen ook bij een gebroken heupoperatie complicaties optreden. Bij deze operatie zijn dat bijvoorbeeld: wondinfectie, infectie van de prothese, trombose, nabloeding, beenlengteverschil, luxatie en uitbreken van de prothese en het niet genezen van de fractuur. Het risico van infectie blijft altijd bestaan. Als u start met bloedverdunnende injecties, bijvoorbeeld nadroparine, om trombose (stolsel in een bloedvat) te voorkomen dan krijgt u deze voor 6 weken voorgeschreven.

 • Revalidatie tijdens opname

  De dag na de operatie aan uw gebroken heup gaat u actief revalideren, voor zover dat mogelijk is. De daarop volgende dag bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn bij ontslag uit het ziekenhuis. Het kan zijn dat directe terugkeer naar huis 6 dagen na de operatie niet mogelijk is. In overleg met u en uw familie/ directe naasten bepalen we dan de keuze voor het verpleeghuis waar u verder kunt revalideren. Het behandelteam zorgt voor de aanvraag. Onder het kopje: ‘niet terug naar huis na opname’ leest u hoe de procedure daarvoor verloopt.

  Revalidatie na inbrengen platen en schroeven

  U mag uw heup gewoon bewegen. Alleen het gestrekt optillen van uw been raden we af in verband met de grote kracht die hierbij op uw heupgewricht komt. De revalidatie is erop gericht dat u vanaf de eerste dag na de operatie zoveel mogelijk went aan de toekomstige thuissituatie. Dit betekent onder andere dat u overdag uw normale kleren draagt en dat u vanaf de eerste dag al uit bed komt en in de stoel zit. Onder begeleiding van een fysiotherapeut leert u lopen met een hulpmiddel. Welk hulpmiddel (looprek, elleboogskrukken of rollator) u gaat gebruiken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het medische beleid. De arts bepaalt of u het geopereerde been mag belasten. Er zijn verschillende opties:
  • onbelast
  • tien procent belast
  • vijftig procent belast
  • volledig (honderd procent) belast

  Revalidatie na kophals prothese

  Na de operatie heeft het gewrichtskapsel minstens enkele maanden nodig om te genezen. Direct na de operatie is het nog niet stevig genoeg. Hierdoor bestaat een kans dat door bepaalde bewegingen de gewrichtskop uit de kom schiet (luxatie). Daarom mag u bepaalde bewegingen niet maken.
  Deze beschrijven we hieronder:
  • U mag uw heup niet meer dan 90 graden buigen.
  • U mag uw benen niet kruisen (dat wil zeggen u mag uw knieën niet over elkaar slaan).
  • U mag uw been/knie niet naar binnen draaien of naar buiten draaien, dit is afhankelijk van het type operatie. De orthopeed/chirurg zal dit met u bespreken.
  Dit neemt niet weg dat u al direct na de operatie kunt starten met het revalidatieprogramma. Over het algemeen mag u na de operatie het geopereerde been volledig belasten. De revalidatie is er op gericht dat u vanaf de eerste dag na de operatie zoveel mogelijk went aan de toekomstige thuissituatie. Dit betekent onder andere dat u overdag uw normale kleren draagt en dat u vanaf de eerste dag na de operatie al uit bed komt en in de stoel zit. Onder begeleiding van een fysiotherapeut leert u lopen met een hulpmiddel. Welk hulpmiddel (looprek, elleboogskrukken of rollator) u gaat gebruiken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het medische beleid.

 • Weer thuis

  Na 5 tot 7 dagen heeft u geen medische behandeling in een ziekenhuis meer nodig. Door het volgen van het revalidatieprogramma bereiden we u zo goed mogelijk voor op de situatie thuis. Een situatie die in het begin niet altijd even gemakkelijk is, omdat u nog zo weinig zelf kunt doen. Voor eenvoudige klusjes die u normaal doet zonder er bij stil te staan, moet u nu iemand om hulp vragen. De eerste 3 maanden na de operatie heeft u waarschijnlijk hulp nodig bij het wassen, het aantrekken van de kousen en schoenen en bij huishoudelijke klusjes, zoals stofzuigen of ramen lappen. In de weken daarna neemt de beweeglijkheid langzaam toe. Om u goed op weg te helpen in huis, komt uw eigen fysiotherapeut 1 keer bij u thuis langs. Mocht u in de thuissituatie nog wel hulp nodig hebben dan bespreekt de transferverpleegkundige tijdens uw opname deze zorgvraag met u.

 • Niet terug naar huis na opname

  Uw behandelteam heeft vastgesteld dat u geen medische zorg in het ziekenhuis meer nodig heeft. Door uw beperkingen, gezondheidsproblemen of herstel heeft u nog wel behandeling, verpleging en/of verzorging nodig die thuis of in een verzorgingshuis niet geboden kan worden. Hiervoor kunt u tijdelijk naar een revalidatieafdeling in een verpleeghuis. Tijdens deze revalidatieperiode wordt u optimaal begeleid om weer in goede conditie en veilig naar huis terug te gaan. Als terug naar huis niet haalbaar blijkt, krijgt u advies over de best passende woonvorm. De revalidatiebehandeling in een verpleeghuis valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en hiervoor is een indicatiebesluit nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze besluiten af. Het Transferpunt Zorg van het Radboudumc regelt de nazorg voor opgenomen patiënten, zij houden de indicatiegesprekken met de patiënt en/of familie over de noodzakelijke zorg, vragen de indicatie bij het CIZ aan en bemiddelen hierin. Als blijkt dat u (tijdelijk) in een verpleeghuis moet verblijven, kunt u een huis van keuze opgeven. Als blijkt dat plaatsing in het verpleeghuis van uw keuze niet binnen een week na de operatie aan uw gebroken heup te regelen is, wordt u opgenomen in een verpleeghuis waar wel plaats is. U blijft op de wachtlijst staan van het verpleeghuis van uw eerste keuze, zodra daar plaats is wordt u daar opgenomen. Dit kan voor u onplezierig zijn, maar helaas is het Radboudumc niet in de gelegenheid u een andere mogelijkheid te bieden.

 • Nacontrole

  Na 6 weken heeft u een controleafspraak op de polikliniek Heelkunde/Orthopedie om te bekijken of het goed gaat en of de breuk vastzit. Hiervoor maken wij voor u een afspraak. Het is ook goed om na te gaan wat de oorzaak is van uw val. Soms komt het door een ongeval maar het kan ook zo zijn dat uw val een onduidelijke oorzaak heeft. Het Radboudumc heeft een speciale ‘Val- en Syncope polikliniek’ van de afdeling Geriatrie. Daar kijken deskundigen naar de mogelijke oorzaken van het vallen en geven advies voor behandeling. Deze polikliniek organiseert ook een speciale valpreventiecursus. Mocht het nodig zijn dan kunnen we u naar deze polikliniek doorverwijzen. Het kan ook zijn dat u in overleg met uw huisarts later besluit om te onderzoeken welke mogelijke oorzaken van het vallen een rol bij u spelen. Uw huisarts kan u dan naar de Val- en Syncope polikliniek van de afdeling Geriatrie verwijzen.

 • Botontkalking

  Een gebroken heup kan het gevolg zijn van botontkalking. Het is belangrijk om na te gaan of bij u er sprake is van botontkalking. Als er namelijk sprake is van botontkalking dan moeten we dit met medicijnen behandelen om te voorkomen dat u in de toekomst weer een bot breekt. Het kan zijn dat wij u verwijzen voor verder onderzoek of er sprake is van botontkalking. Uw huisarts kan u ook hiervoor verwijzen naar de afdeling Geriatrie (als u boven de 70 jaar oud bent) of naar de afdeling Reumatologie/Endocrinologie (als uw leeftijd tussen de 50 en 70 jaar ligt).
   

Adviezen

De eerste 6 tot 8 weken na de operatie moet u met een hulpmiddel blijven lopen. Of u volledig of gedeeltelijk het geopereerde been mag belasten, is afhankelijk van de soort breuk. Uw orthopeed/chirurg bespreekt dit met u. lees meer

Adviezen

De eerste 6 tot 8 weken na de operatie moet u met een hulpmiddel blijven lopen. Als dit niet het geval is, heeft u dit besproken met uw fysiotherapeut of orthopeed/chirurg. Als u thuis al met een hulpmiddel liep, raden we aan deze mee te nemen. Of u volledig of gedeeltelijk het geopereerde been mag belasten, is afhankelijk van de soort breuk. Uw orthopeed/chirurg bespreekt dit met u. 

Zitten

Ga bij voorkeur op een hoge stoel met armleuningen zitten. Plaats het geopereerde been iets naar voren als u gaat zitten of staan. Leg uw been niet hoog op een kruk of stoel. 

Liggen

U mag het geopereerde been niet gestrekt optillen. U mag dit na overleg op de polikliniek met de orthopeed/chirurg gaan oefenen. 

Traplopen

Dit oefent u met de fysiotherapeut.

Voeding

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 40 procent van de patiënten ondervoed het ziekenhuis binnenkomt. Wanneer men minder dan 1500 kcal per dag opneemt is de kans op tekorten aan eiwitten, vitamines en mineralen groot. Zeker wanneer u een operatie heeft ondergaan is het belangrijk om in een goede voedingstoestand te blijven. Zo blijft uw lichamelijke conditie en weerstand op peil. Hoe beter uw conditie is, des te meer weerstand u heeft, des te sneller u geneest. Gezonde voeding houdt in dat u voldoende energie, vocht en voedingsstoffen binnenkrijgt. Als u ongewenst afvalt, is dat vaak een teken dat uw ziekte en behandeling meer energie vragen. Pijn, koorts en operatiewonden vragen meer energie van het lichaam dan gebruikelijk, waardoor u meer voedingsstoffen verbruikt dan normaal. Gezonde voeding houdt in:
 • eet gevarieerd
 • eet volop groente en fruit
 • eet ruimschoots brood, aardappelen of rijst
 • eet genoeg melkproducten, vlees of vleesvervangers
 • drink voldoende (1,5 à 2 liter per dag)

Sexualiteit

U moet voorzichtig zijn met draaien en spreiden van de benen. Wanneer u dat met zorg en overleg doet, kunt u gerust vrijen. U kunt in rugligging vrijen of een andere positie kiezen, bijvoorbeeld zittend. Zijligging raden we af, omdat dan de benen te gemakkelijk over elkaar slaan of wegglijden. 

Tips bij een kophalsprothese

 • Houd uw benen wat gespreid bij het zitten en liggen.
 • Probeer op uw rug te slapen, zodat uw benen in de goede houding blijven liggen. Als u toch op uw zij gaat liggen, zorg dan dat er altijd een kussen tussen uw knieën ligt.
 • Breng uw knie niet in de richting van uw neus om bijvoorbeeld uw nagels te knippen.
 • Trek niet op de 'gewone manier' uw kous en schoen aan van het geopereerde been. Als u stevige instapschoenen draagt, heeft u alleen een lange schoenlepel nodig om uw schoenen aan te trekken. Bij veterschoenen heeft u bij het strikken van veters tijdens de eerste 2 maanden hulp nodig.
 • Buk niet vanuit een stoel.
 • Buig niet te ver over de tafel.
 • Buk niet vanuit een staande houding met de benen naast elkaar. De fysiotherapeut leert u hoe u iets van de grond kunt rapen met het geopereerde been naar achteren uitgestrekt.
 • Ga niet hurken.
 • Ga niet op een lage stoel of kruk zitten.

Contact opnemen

Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen de eerste weken na de operatie contact opneemt met de orthopeed/chirurg. lees meer

Contact opnemen

Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen de eerste weken na de operatie contact opneemt met de orthopeed/chirurg:
 • Als de operatiewond gaat lekken.
 • Als het wondgebied erg gezwollen en rood blijft.
 • Als uw been erg pijnlijk aanvoelt.
 • Als u niet meer op het geopereerde been kunt staan, terwijl u dat eerst wel kon.
 • Als u koorts krijgt hoger dan 38,5 graden.
Tijdens kantooruren belt u de polikliniek Orthopedie of Heelkunde. Dit hangt af van wie u behandelaar is.
 • Telefoonnummer polikliniek Orthopedie: (024) 361 44 70
 • Telefoonnummer polikliniek Heelkunde: (024) 361 38 08
Beide nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Buiten kantooruren belt u de verpleegafdeling waar u opgenomen bent geweest.
 • Verpleegafdeling Orthopedie telefoonnummer: (024) 361 44 90
 • Verpleegafdeling Heelkunde telefoonnummer: (024) 361 68 62
 • Verpleegafdeling Geriatrie telefoonnummer: (024) 366 82 82

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 2
Route: 737

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 2 en volg route 737
 • Medewerkers
 • Intranet