Over lumpectomie

Een lumpectomie is een borstbesparende operatie tegen borstkanker.

lees meer

Over lumpectomie

Een lumpectomie is een borstbesparende operatie tegen borstkanker. Veel vrouwen met borstkanker komen in aanmerking voor een borstsparende operatie. De tumor wordt verwijderd met een gedeelte van het omliggende gezonde borstweefsel. Dit om er zo zeker mogelijk van te zijn dat er geen kwaadaardige cellen in de borst achterblijven.


Onderzoek Lokalisatiedraad in de borst

Als de afwijking in uw borst niet goed te voelen is, maken we gebruik van de lokalisatieprocedure.

lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Na de operatie

De patholoog onderzoekt het verwijderde weefsel na de operatie. Ongeveer tien werkdagen na de operatie is de uitslag bekend.

lees meer

Na de operatie

De patholoog onderzoekt het verwijderde weefsel. Ongeveer tien werkdagen na de operatie is de uitslag bekend. Als blijkt dat de tumor niet in zijn geheel is verwijderd, dan overlegt de chirurg met u of een vervolgoperatie noodzakelijk is. De chirurg bespreekt of de vervolgoperatie ook borstsparend kan zijn, of dat alsnog verwijdering van de hele borst (ablatio) nodig is. De patholoog bekijkt ook de eigenschappen van de tumor, zoals grootte, groeiwijze en hormoongevoeligheid. Op grond hiervan is mogelijk aanvullende behandeling nodig. Bijvoorbeeld chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie.

De borst ziet er na een borstsparende operatie meestal anders uit dan voor de operatie. Soms is de geopereerde borst kleiner. Of er is een deukje zichtbaar op de plaats waar het gezwel is weggehaald. Ook de plaats van de tepel kan iets veranderd zijn.
Het gevoel in de borst blijft behouden. Rondom het litteken kan de borst gevoelloos worden. Na verloop van tijd kan de borst rond het litteken door de vorming van littekenweefsel wat verhard aanvoelen.


Bestraling na de operatie

Na de borstsparende behandeling volgt altijd bestraling (radiotherapie). Dit is om eventueel achtergebleven kwaadaardige cellen in het borstklierweefsel uit te schakelen lees meer

Borstkanker mamma­carcinoom

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst.

lees meer

Behandeling Operatie bij borstkanker

Een operatie is bij borstkanker meestal de eerst aangewezen behandeling. Er zijn verschillende operaties.

lees meer