Patientenzorg Behandelingen Middenoor--implantaten

Wat is een middenoorimplantaat?

Een middenoorimplantaat (een hoortoestel waarvan het hele toestel of alleen de sensor onder de huid zit) is mogelijk als een normaal hoortoestel voor u geen oplossing is.

lees meer

Wat is een middenoorimplantaat?

Een middenoorimplantaat (een hoortoestel waarvan het hele toestel of alleen de sensor onder de huid zit) is mogelijk als een normaal hoortoestel voor u geen oplossing is.

Doelgroep

Bent u slechthorend en biedt de algemene zorg geen oplossing voor u? Dan krijgt u een doorverwijzing naar een academisch centrum. Bijvoorbeeld als uw gehoorgang gevoelig is voor ontstekingen; u verdraagt dan de afsluiting van de gehoorgang met een oorstukje niet. Daardoor is een normaal hoortoestel geen oplossing. Een middenoorimplantaat kan uitkomst bieden, afhankelijk van de aard en de mate van het gehoorverlies.

De implantaat

Een middenoorimplantaat is een hoortoestel waarvan het hele toestel of alleen de zogenoemde sensor onder de huid zit. De sensor is gekoppeld aan een van de middenoorbeentjes of het trommelvlies. We noemen deze implantaten ook wel onzichtbare hoortoestellen. In het Audiologisch Centrum werken we met middenoorimplantaten met een extern gedragen audioprocessor. Deze vangt het omgevingsgeluid op en bewerkt en versterkt dit. Daarna zendt de processor het signaal door naar een onder de huid geplaatste ontvanger. De ontvanger geeft het signaal door aan het trilelement in het middenoor. Dit element is weer gekoppeld aan de middenoorbeentjes.

Waarom naar het Radboudumc?

In Nijmegen ontvingen inmiddels ruim zestig patiƫnten een semi-implanteerbaar hoortoestel. Dit waren allemaal patiƫnten met een chronische ontsteking van de gehoorgang.

Oorsuizen

Oorsuizen (tinnitus) houdt in dat u geluiden hoort die niet van buiten komen en voor anderen niet waarneembaar zijn.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Contact

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

(024) 361 35 06
(024) 361 49 26

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang West
Route: 383

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 383

Audiologisch centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

lees meer

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer