Patiëntenzorg Behandelingen Neuralgische amyotrofie

Spreekuren voor NA

Het Radboudumc heeft verschillende spreekuren voor patiënten met (mogelijk) neuralgische amyotrofie of ander letsel van de zenuwen in schouder en arm.

lees meer

Spreekuren voor NA

Het Radboudumc heeft verschillende spreekuren voor patiënten met (mogelijk) neuralgische amyotrofie of ander letsel van de zenuwen in schouder en arm.

U heeft mogelijk NA

U kunt zich via uw huisarts laten verwijzen naar een neuroloog in de regio of zelf contact opnemen met een gespecialiseerd fysiotherapeut. Klik hier om gebruik te maken van een overzicht van deze gespecialiseerde fysiotherapeuten.

 

U heeft NA

Als u NA heeft en u heeft blijvende klachten die niet vanzelf of met een behandeling overgaan, dan kan uw (huis)arts u verwijzen naar de Plexuspoli van de afdeling Revalidatie. De Plexuspoli is een multidisciplinair spreekuur. In één ochtend wordt u onderzocht door vier verschillende specialisten: een neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut. Het doel van dit spreekuur is om aan het einde van de ochtend tot een revalidatiebehandeladvies te komen. Daarbij kijken we naar de juiste zorg, liefst dicht bij huis. In sommige gevallen dragen we de behandeling over aan een ander ziekenhuis, revalidatiecentrum, of aan een therapeut bij u in de buurt. U krijgt zelf een kopie van de bevindingen en het advies op schrift toegestuurd. Eventueel komt u na een paar maanden nog een keer op controle op de Plexuspoli om te bespreken of het gemaakte plan naar wens verloopt.
 

Samenwerking CWZ

Als de diagnose NA of plexusletsel is gesteld, dan kan u voor een revalidatiebehandeladvies en/of poliklinische revalidatiebehandeling ook verwezen worden naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het CWZ in Nijmegen. De revalidatiebehandeling en het behandeladvies in het CWZ vinden plaats in nauwe samenwerking met het Radboudumc. 
(Met uitzondering van verzekerden bij Achmea (of labels daarvan, zoals Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Pro Life, ZieZo en Aon). Neem hiervoor contact met uw verzekeraar op.)


Afspraak maken

Voor een afspraak op de polikliniek Neurologie of de Plexuspoli, heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. lees meer

Afspraak maken

Voor een afspraak op de polikliniek Neurologie of de Plexuspoli, heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Wilt u zonder deze verwijzing een afspraak maken? Dat kan, maar let er dan wel op dat de kosten van deze afspraak voor uw eigen rekening zijn.

Wachttijden

De wachttijd van de Plexuspoli bedraagt enkele maanden. Dat heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid patiënten met NA. Jaarlijks komen er namelijk ongeveer 17.000 patiënten met NA bij en op onze Plexuspoli kunnen maximaal 4 patiënten per week gezien worden. Is deze wachttijd voor u te lang? Dan kan uw diagnose ook door een neuroloog gesteld of bevestigd worden.
Zoekt u in uw wachttijd alvast een therapeut of revalidatiecentrum met ervaring in de behandeling van NA? Of bent u alleen op zoek naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut voor NA? Op een kaart hebben we voor u gespecialiseerde behandelaars van NA vermeld.

Behandeling acute fase

De behandeling van NA bestaat uit twee fasen. In de acute fase van een aanval, waarbij de pijn nog zeer hevig is, adviseren we pijnstilling met medicijnen als diclofenac of morfine. De meeste pijnstillers halen alleen het scherpe topje van de pijn af, maar kunnen de pijn niet helemaal laten verdwijnen.
Naast de pijnstilling adviseren we om minimaal 2keer per dag de bewegelijkheid in spieren en gewrichten van de schouder en arm te onderhouden (contractuurpreventie) met oefeningen. Als u niet weet hoe dit moet, kan een fysiotherapeut u daarbij helpen. In de acute fase heeft het meestal nog geen zin om de spieren te trainen of met gewichten te oefenen. Dit leidt vaak juist tot meer klachten.

Behandeling herstelfase en restklachten

In de tweede fase (herstelfase) van een aanval, repareert het lichaam de beschadigde zenuwen. Dit herstel duurt bij NA vaak maanden tot enkele jaren. De meeste patiënten herstellen in de praktijk niet voor 100%, maar tot 80-90%. Dit betekent dat de dagelijkse bezigheden wel weer gaan, maar het lastiger is geworden om bepaalde bewegingen of houdingen langer vol te houden. Als het niet lukt om een goede balans te vinden tussen wat het lichaam aankan en de belasting, dan ontstaan bij veel patiënten pijnklachten in de schouder, nek en arm. Vaak merkt u dit pas tegen het einde van de dag of 's avonds. Deze pijnklachten kunnen net zo hevig en hardnekkig zijn als de pijn in het begin, maar de aard van de pijn is meestal anders (meer brandend, minder scherp).
Bij aanhoudende klachten kan een revalidatiearts advies geven en samen met de fysiotherapeut of ergotherapeut een behandelplan opzetten. In het Radboudumc is sinds begin 2009 een speciaal spreekuur voor revalidatiebehandeling en onderzoek opgezet, de zogenaamde Plexuspoli.
 

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma.

lees meer

Aandoeningen en onderzoek


Aandoeningen

  • Neuralgische amyotrofie (NA) betekent letterlijk vertaald: een met zenuwpijn gepaard met niet meer groeien van de spieren.

    naar de aandoening


Onderzoek van middenrif­verlamming bij NA

De verdenking op een middenrifverlamming begint in het gesprek met de arts (anamnese) over uw klachten. Vooral als er sprake is van neuralgische amyotrofie (NA) met een vrij plots begonnen benauwdheid bij platliggen en bukken, vaak in combinatie met een verminderde conditie en problemen met slapen. naar het onderzoek
  • Medewerkers
  • Intranet