Patientenzorg Behandelingen Operatie bij een hersenmetastase

Over de operatie

Bij een tumoroperatie verwijdert de neurochirurg via een opening in uw schedel (een deel van) de hersentumor. De neurochirug is een arts die is gespecialiseerd in aandoeningen aan de hersenen.

lees meer

Over de operatie

Het verwijderen van een hersentumor of een deel van de tumor kan om de volgende redenen plaatsvinden: 

 • Om de diagnose te stellen:
  De precieze aard en graad van de tumor is nodig om een eventuele behandeling te starten. De patholoog bekijkt hiervoor het tumorweefsel onder de microscoop. Het kan ook zijn dat een laboratorium in Utrecht een deel van dit onderzoek doet. Bepaalde onderzoeken kunnen namelijk alleen maar daar plaatsvinden.
 • Als onderdeel van de behandeling:
  • Om lichamelijke/neurologische klachten te verminderen
   De klachten worden voor een deel veroorzaakt door groei in de hersenen (infiltratie) en voor een deel door verdringing van de hersenen (massawerking/druk). Het verwijderen van (een deel van) de tumor zorgt er bijna meteen voor dat de hersenen minder in de verdringing komen. Uw klachten zullen snel minder worden.
  • Behandeling van de tumor
   Bij de meeste hersentumoren verwijdert de neurochirurg zo veel mogelijk tumorweefsel. 

De operatie

De neurochirurg maakt een luikje in uw schedel. Via deze opening voert de chirurg de operatie uit. Als de operatie klaar is, wordt het luikje weer teruggeplaatst in de schedel. Als de neurochirurg het weefsel op een veilige manier weg kan nemen, dan probeert hij of zij gelijk zo veel mogelijk tumorweefsel weg te halen. De ingreep is dan ook meteen een behandeling.

Tijdens een operatie worden verschillende technieken gebruikt om de operatie zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Hersentumoren worden altijd met hulp van een microscoop geopereerd. Ook wordt bijna altijd gebruik gemaakt van neuronavigatie om de plaats van de tumor precies te bepalen. 

Soms is het nodig om bepaalde functies tijdens de operatie te testen. Dit kan meestal onder algehele narcose, maar soms (bijvoorbeeld voor spraaktestjes) is het nodig om u wakker te maken tijdens de operatie. Dit soort specifieke zaken worden altijd van tevoren met u besproken.

Na de operatie

Hoe de operatie gaat en wat de eventuele gevolgen zijn, hangt af van de plaats en de grootte van de tumor. De verwijderde tumor wordt door de patholoog onderzocht. De uitslag is na 1 of 2 weken bekend.


Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Voor de operatie

 • Op de dag van opname wast u uw haren met Hibicet. Dit heeft u gekregen op de pre-operatieve poli. Na het haren wassen mag u geen gel, haarlak of wax meer gebruiken.


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft. lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel. lees meer

Verloop van de operatie

Om de metastase te verwijderen maakt de neurochirurg een soort luikje in uw schedel. Als de neurochirurg het weefsel op een veilige manier kan wegnemen, dan probeert hij of zij gelijk zo veel mogelijk tumorweefsel te verwijderen. lees meer

Verloop van de operatie

Om de metastase te verwijderen maakt de neurochirurg een soort luikje in uw schedel. Als de neurochirurg het weefsel op een veilige manier kan wegnemen, dan probeert hij of zij gelijk zo veel mogelijk tumorweefsel te verwijderen. Zodra de neurochirurg voldoende weefsel heeft weggehaald, wordt het luikje weer teruggeplaatst in uw schedel. 

Hersentumoren worden onder de microscoop geopereerd. Ook wordt bijna altijd gebruik gemaakt van zogenaamde neuronavigatie om de locatie van de tumor exact te bepalen.

Metastase in hersenen of wervelkolom

Metastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren ergens anders in het lichaam. Uitzaaiingen kunnen overal in het lichaam ontstaan. Ze kunnen bijvoorbeeld via de bloed- en/of lymfebaan verplaatst zijn. lees meer

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. Bij vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Hij of zij geeft u voorlichting en medische adviezen. Lees meer

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist

U bent in behandeling bij het Neuro-oncologisch netwerk van het Radboudumc. De verpleegkundig specialist is hier uw vaste contactpersoon. Hij of zij is medebehandelaar in het team van neurochirurgen, neurologen, oncologen en radiotherapeuten.
                    
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding op medisch gebied. Hij of zij heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting en medische adviezen. Daarnaast helpt hij of zij u om overzicht te houden over de behandeling.

Afspraken

De verpleegkundig specialist kan een aantal vaste afspraken met u op de polikliniek inplannen, of telefonisch contact met u houden. Deze afspraken kunnen gecombineerd worden met de afspraken bij de medisch specialist of onafhankelijk daarvan. U of uw naasten kunnen de verpleegkundig specialist ook zelf benaderen met al uw vragen. Uit ervaring weten we dat het prettig voor u kan zijn als er tijdens de gesprekken een familielid of goede vriend(in) mee kan komen. Veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn:
 1. Operatie en opnameduur (indien van toepassing)
 2. Werking en bijwerking van medicijnen
 3. Epileptische aanvallen
 4. Lichamelijke en geestelijke klachten
 5. Vragen of problemen op sociaal en emotioneel gebied
 6. Behandelmogelijkheden
 7. Planning van afspraken
 8. Verwijzing naar andere zorgverleners
 9. Informatie over patiëntenverenigingen

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal mijnRadboud kunt u via een beveiligd systeem online uw dossier inzien, een bericht versturen aan uw arts of verpleegkundig specialist. Informatie over mijnRadboud vindt u op de website, of bij de inschrijfbalies van het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
Telefoon: 06-15876399.
Bij geen gehoor (024) 361 66 04 (secretariaat Neurochirurgie)
Buiten kantoortijden kunt u bij spoedeisende vragen of problemen contact opnemen met uw (diensdoende) huisarts of 112.

Voor niet dringende vragen kunt u tussen 9.00 uur en 16.00 uur ook contact op nemen met de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling Neurochirurgie (024) 361 50 10
 • Verpleegafdeling Neurologie (024) 361 50 20
 • Afdeling Medische Oncologie (024) 361 88 23
 • Afdeling Radiotherapie (024) 361 66 05
Postadres
Radboudumc t.a.v. Verpleegkundig Specialist neuro-oncologie
secretariaat Neurochirurgie, HP 633
Postbus 9101
6500HB Nijmegen.

Na de operatie


Na de operatie

Op de verpleegafdeling komt u, als dat mogelijk is, op een eenpersoonskamer te liggen. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en de wond. lees meer

Na de operatie

Op de verpleegafdeling komt u, als dat mogelijk is, op een eenpersoonskamer te liggen. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en de wond. Afhankelijk van uw herstel en lichamelijke conditie kunt u vaak al snel weer beginnen met revalideren en mobiliseren. Hierbij kunnen een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut worden ingeschakeld.


  • Vanaf 48 uur na de operatie; op de tweede dag na de operatie mag u uw haren wassen met een milde shampoo.
  • Tot 6 weken na de operatie mag u uw haren niet permanenten of kleuren.
   
   


Acute pijn

Acute pijn is een kortdurende pijn en heeft meestal een duidelijke oorzaak, namelijk weefselbeschadiging. Acute pijn is onaangenaam, maar heeft een belangrijke beschermende functie. lees meer

Behandeling Pneumatische kousen

Tijdens en na een operatie beweegt u minder en ligt u veel op bed. Dit verhoogt de kans op trombose. Om deze kans te verkleinen worden bij u pneumatische kousen aangemeten en gebruikt. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet