Patientenzorg Behandelingen Operatie bij een hersenmetastase

Over de operatie

Bij deze operatie verwijderen we door middel van een opening in uw schedel (een deel van) de hersentumor. De neurochirurg voert de operatie uit. Hij of zij is gespecialiseerd in aandoeningen aan de hersenen.

lees meer

Over de operatie

Bij deze operatie verwijderen we door middel van een opening in uw schedel (een deel van) de hersentumor. De neurochirurg voert de operatie uit. Hij of zij is gespecialiseerd in aandoeningen aan de hersenen.

Het verwijderen van een hersentumor of een deel van de tumor kan om de volgende redenen plaatsvinden: diagnose, bestrijding van klachten en behandeling.
 • Diagnose: Om de precieze aard van de tumor vast te stellen is het nodig om tumorweefsel te verkrijgen dat in het laboratorium onder een microscoop onderzocht wordt. De aard van de tumor is bepalend voor het vaststellen van een eventuele verdere behandeling.
 • Bestrijding van klachten: De klachten van een patiënt met een hersentumor worden voor een deel veroorzaakt door groei in de hersenen (infiltratie) en voor een deel door verdringing van de hersenen (massawerking). Het verwijderen van de tumor of een deel van de tumor geeft vrijwel meteen een vermindering van de massawerking en kan tot een snelle vermindering van de klachten leiden.
 • Behandeling van de tumor: Bij de meeste hersentumoren verwijdert de neurochirurg zo veel mogelijk tumorweefsel. Dat is vooral afhankelijk van de locatie van de tumor. De chirurg verwijdert zoveel tumor als mogelijk is. Het uitgangspunt is dat er geen neurologische functies verloren mogen gaan.

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 39 75

Voor de operatie

 • Op de dag van opname wast u uw haren met Hibicet. Dit heeft u gekregen op de pre-operatieve poli. Na het haren wassen mag u geen gel, haarlak of wax meer gebruiken.


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Verloop van de operatie

Om de metastase te verwijderen maakt de neurochirurg een soort luikje in uw schedel. Als de neurochirurg het weefsel op een veilige manier kan wegnemen, dan probeert hij of zij gelijk zo veel mogelijk tumorweefsel te verwijderen.

lees meer

Verloop van de operatie

Om de metastase te verwijderen maakt de neurochirurg een soort luikje in uw schedel. Als de neurochirurg het weefsel op een veilige manier kan wegnemen, dan probeert hij of zij gelijk zo veel mogelijk tumorweefsel te verwijderen. Zodra de neurochirurg voldoende weefsel heeft weggehaald, wordt het luikje weer teruggeplaatst in uw schedel. 

Hersentumoren worden onder de microscoop geopereerd. Ook wordt bijna altijd gebruik gemaakt van zogenaamde neuronavigatie om de locatie van de tumor exact te bepalen.

Metastase in hersenen of wervelkolom

Metastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren ergens anders in het lichaam. Uitzaaiingen kunnen overal in het lichaam ontstaan. Ze kunnen bijvoorbeeld via de bloed- en/of lymfebaan verplaatst zijn.

lees meer

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. Bij vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Hij of zij geeft u voorlichting en medische adviezen.

Lees meer

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie

De verpleegkundig specialist

U bent in behandeling bij het Neuro-oncologisch netwerk van het Radboudumc. De verpleegkundig specialist is hier uw vaste contactpersoon. Hij of zij is medebehandelaar in het team van neurochirurgen, neurologen, oncologen en radiotherapeuten.
                    
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding op medisch gebied. Hij of zij heeft kennis van uw aandoening en van het traject dat u doorloopt. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting en medische adviezen. Daarnaast helpt hij of zij u om overzicht te houden over de behandeling.

Afspraken

De verpleegkundig specialist kan een aantal vaste afspraken met u op de polikliniek inplannen, of telefonisch contact met u houden. Deze afspraken kunnen gecombineerd worden met de afspraken bij de medisch specialist of onafhankelijk daarvan. U of uw naasten kunnen de verpleegkundig specialist ook zelf benaderen met al uw vragen. Uit ervaring weten we dat het prettig voor u kan zijn als er tijdens de gesprekken een familielid of goede vriend(in) mee kan komen. Veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn:
 1. Operatie en opnameduur (indien van toepassing)
 2. Werking en bijwerking van medicijnen
 3. Epileptische aanvallen
 4. Lichamelijke en geestelijke klachten
 5. Vragen of problemen op sociaal en emotioneel gebied
 6. Behandelmogelijkheden
 7. Planning van afspraken
 8. Verwijzing naar andere zorgverleners
 9. Informatie over patiëntenverenigingen

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal mijnRadboud kunt u via een beveiligd systeem online uw dossier inzien, een bericht versturen aan uw arts of verpleegkundig specialist. Informatie over mijnRadboud vindt u op de website, of bij de inschrijfbalies van het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
Telefoon: 06-15876399.
Bij geen gehoor (024) 361 66 04 (secretariaat Neurochirurgie)
Buiten kantoortijden kunt u bij spoedeisende vragen of problemen contact opnemen met uw (diensdoende) huisarts of 112.

Voor niet dringende vragen kunt u tussen 9.00 uur en 16.00 uur ook contact op nemen met de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling Neurochirurgie (024) 361 50 10
 • Verpleegafdeling Neurologie (024) 361 50 20
 • Afdeling Medische Oncologie (024) 361 88 23
 • Afdeling Radiotherapie (024) 361 66 05
Postadres
Radboudumc t.a.v. Verpleegkundig Specialist neuro-oncologie
secretariaat Neurochirurgie, HP 633
Postbus 9101
6500HB Nijmegen.

Na de operatie


Na de operatie

Op de verpleegafdeling komt u, als dat mogelijk is, op een eenpersoonskamer te liggen. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en de wond.

lees meer

Na de operatie

Op de verpleegafdeling komt u, als dat mogelijk is, op een eenpersoonskamer te liggen. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en de wond. Afhankelijk van uw herstel en lichamelijke conditie kunt u vaak al snel weer beginnen met revalideren en mobiliseren. Hierbij kunnen een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut worden ingeschakeld.


  • Vanaf 48 uur na de operatie; op de tweede dag na de operatie mag u uw haren wassen met een milde shampoo.
  • Tot 6 weken na de operatie mag u uw haren niet permanenten of kleuren.
   
   


Acute pijn

Acute pijn is een kortdurende pijn en heeft meestal een duidelijke oorzaak, namelijk weefselbeschadiging. Acute pijn is onaangenaam, maar heeft een belangrijke beschermende functie.

lees meer

Behandeling Pneumatische kousen

Tijdens en na een operatie beweegt u minder en ligt u veel op bed. Dit verhoogt de kans op trombose. Om deze kans te verkleinen worden bij u pneumatische kousen aangemeten en gebruikt.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet