Behandeling Operatie bij schaamlipkanker


Over de operatie

Het doel van de operatie is om uw baarmoeder, eileiders en eierstokken te verwijderen. Met deze ingreep verwijderen we ook de kwaadaardige tumor(en).

lees meer

Over de operatie

Het doel van de operatie is om uw baarmoeder, eileiders en eierstokken te verwijderen. Met deze ingreep verwijderen we ook de kwaadaardige tumor(en). Patiënten met schaamlipkanker krijgen vrijwel altijd een operatie. Soms wordt de operatie voorafgegaan door chemotherapie. Dit heet neo-adjuvante behandeling. De chemotherapie verkleint de tumor, waardoor de operatie gemakkelijker wordt. Deze operatie is in opzet genezend. De behandeling vindt plaats op de afdeling (oncologische) gynaecologie. Deze afdeling is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vrouwen met gynaecologische kanker.

Schaamlip­kanker

Schaamlipkanker is een kwaadaardig gezwel in het gebied van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen. Het is een zeldzame vorm van kanker. De ziekte komt vooral bij oudere vrouwen voor: de gemiddelde leeftijd van patiënten is 65 jaar.

lees meer

Voor de operatie

Voorafgaand aan de behandeling treffen we nog een aantal voorbereidingen. Deze zijn nodig om de behandeling gunstig en succesvol te laten verlopen.

lees meer

Voor de operatie

Voorbereiding

Van tevoren heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Dit komt omdat de ingreep onder verdoving (narcose) plaats vindt. De anesthesioloog beoordeelt uw algehele gezondheidstoestand. Hij bespreekt ook met u welke medicijnen u wel en niet mag blijven gebruiken. Soms vindt er neo-adiuvante radiotherapie plaats. Dit wil zeggen dat u bestraald wordt voorafgaand aan de operatie. Hiermee verkleinen we de tumor en zorgen we ervoor dat hij gemakkelijker te opereren is.

Verloop van de operatie

Bij de operatie worden de tumor en een gebied van gezond weefsel om de tumor heen verwijderd. Dit wordt gedaan om de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk te maken.

lees meer

Verloop van de operatie

Bij de operatie worden de tumor en een gebied van gezond weefsel om de tumor heen verwijderd. Dit wordt gedaan om de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk te maken. De plaats van de tumor bepaalt hoe uitgebreid uw operatie is. In sommige gevallen is het daarbij nodig uw clitoris of een stukje van uw plasbuis mee te verwijderen. Ook bepaalt de plaats van de tumor of het nodig is om de lymfeklieren in één of beide liezen te verwijderen.

Bij patiënten met een tumor op één plek en zonder vergrote lymfeklieren in de liezen wordt sinds enkele jaren gebruik gemaakt van de poortwachterskliermethode. De poortwachtersklier is een lymfeklier waar kankercellen die zich uitzaaien als eerste in terecht komen. Bij de operatie verwijdert de gynaecologisch oncoloog alleen uw poortwachtersklier(en) en de tumor. Deze klieren worden vervolgens onderzocht door de patholoog. Als blijkt dat de poortwachtersklier(en) kankercellen bevat(ten), worden ook de andere lymfeklieren uit uw liezen verwijderd en/of volgt bestraling.
 

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Na de operatie

Na de operatie blijft u nog enkele dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Daarna mag u naar huis.

lees meer

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm voor het toedienen van vocht en eventuele medicijnen. Ook zitten er meestal één of twee slangetjes in uw buik om wondvocht af te voeren. Deze noemen we drains. Het verwijderde weefsel wordt opgestuurd naar de patholoog. Deze onderzoekt het onder de microscoop. Na tien tot veertien dagen krijgt u de uitslag hiervan in een gesprek op de polikliniek. De arts bespreekt dan ook met u of verdere behandeling noodzakelijk is. U moet na de operatie regelmatig op controle. De eerste keer is zes weken na de operatie.Uw lichamelijke conditie zal geleidelijk verbeteren. Het is normaal dat het herstel enkele weken in beslag neemt.

Gevolgen

Veel vrouwen hebben pijnklachten en het kan een aantal weken duren voordat uw wond genezen is. Tot die tijd wordt de urine via een slangetje (urinekatheter) uit de blaas opgevangen.  Het verwijderen van de lymfeklieren in de liezen kan vochtophoping in uw benen veroorzaken (lymfoedeem). U kunt, medisch gezien, zes weken na de operatie weer geslachtsgemeenschap hebben. De verandering in beleving van seksualiteit is voor iedere vrouw verschillend.

Links voor u als patiënt

Onderstaande websites bieden u nuttige informatie, manieren om in contact te komen met lotgenoten of praktische informatie.

inloggen