Patiëntenzorg Behandelingen Operaties bij netvliesloslating

Wanneer een operatie?

Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Soms laat dit los. We kunnen het netvlies weer op zijn plek zetten door middel van een vitrectomie of door een cerclage/plombe.

lees meer

Wanneer een operatie?

Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. In het centrum van het netvlies ligt de gele vlek (macula). Hiermee ziet men scherp. De rest van het netvlies zorgt voor het gezichtsveld en geeft een beeld van de ruimte om ons heen. De meeste netvliesloslatingen ontstaan door een of meerdere scheurtjes in het netvlies. Met een operatie zetten we het netvlies weer op zijn plek. Dit kan door een vitrectomie of door een uitwendige techniek (cerclage/plombe). Uw oogarts bespreekt met u welke methode voor u geschikt is.


Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor specialisten en huisartsen
(024) 361 5104

Netvlies­loslating

Het netvlies ligt tegen de achterzijde van de binnenkant van uw oog. Bij een netvliesloslating komt het netvlies los van de onderliggende laag. Het deel van het netvlies dat loslaat, werkt niet goed meer. lees meer

Intake

Nadat een netvliesloslating bij u is vastgesteld, wordt u doorverwezen naar een verpleegkundige voor een intakegesprek. lees meer

Intake

Nadat een netvliesloslating bij u is vastgesteld, wordt u doorverwezen naar een verpleegkundige voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreekt u uw gezondheid en medicijngebruik. En ook alles rondom de operatiedag, controle na de operatie en de nabehandeling.

Afhankelijk van uw conditie en de aard van de operatie voeren we de operatie onder algehele of plaatselijke verdoving uit. Als u onder algehele narcose gaat, betekent dit voor u dat u nog langs de polikliniek Anesthesiologie moet voor de pre-operatieve screening. Wij streven ernaar dit op dezelfde dag te laten plaats vinden en anders wordt er een afspraak voor u gemaakt. De verpleegkundige neemt vervolgens ook een korte vragenlijst bij u af. Ook bespreekt zij met u de gang van zaken op de dag van de operatie en kan praktische informatie geven met betrekking tot uw thuissituatie. Indien u bijvoorbeeld voor of na de operatie in een hotel in de buurt wilt overnachten, kan de verpleegkundige u hierover inlichten. U heeft ook de gelegenheid om vragen te stellen.

De ingreep


Uitwendige operatie

Lees hieronder meer over cerclage/plombe.

lees meer

Uitwendige operatie

Bij een uitwendige operatie brengen we rond het oog een siliconenbandje (cerclage) aan. We trekken dit bandje iets aan. Dit is om het netvlies steun te geven en de trekkrachten vanuit het glasvocht op te heffen. Zo komt het netvlies weer op de onderlaag terecht. Om het oog daarna weer op druk te krijgen en om van
binnenuit het scheurtje dicht te drukken, spuiten we meestal lucht in de oogbol. Op de plek van het netvliesscheurtje plaatst de netvlieschirurg vervolgens onder het bandje een extra stukje siliconen (plombe). De plombe drukt het scheurtje van buitenaf dicht.

Vaak bevriezen we tijdens de operatie het netvlies rondom het scheurtje kortdurend. Dit is om het netvlies goed te laten hechten. Soms kiezen we ervoor om het netvlies enkele weken na de operatie met behulp van laser extra steun te geven.


Inwendige operatie: ­ vitrectomie

Lees hieronder meer over de vitrectomie.

lees meer

Inwendige operatie: ­ vitrectomie

Meestal kiest de oogarts voor een inwendige operatie. Bij een inwendige operatie verwijderen we eerst het glasvocht. Eventueel vocht achter het netvlies wordt verwijderd. het netvlies wordt op zijn plek gedrukt. Het netvlies wordt gelaserd om het goed te laten hechten aan de onderlaag. Vervolgens laten we lucht/gas/olie achter in het oog.

De oogarts beslist wat hij in het oog achterlaat. Dit is ook afhankelijk van de ernst van de netvliesloslating.
Lucht en gas verdwijnen vanzelf uit het oog. Bij lucht duurt dit ongeveer 7-10 dagen en bij gas is het afhankelijk van het soort gas wat er gebruikt word. Dit kan tussen de 2-3 weken zijn of 6-8 weken.
Olie verdwijnt niet vanzelf dat moet operatief verwijderd worden. Meestal wordt de olie na 2-3 maanden verwijderd in overleg met de oogarts.

Soms is het nodig om de eerste paar dagen en nachten na de operatie een bepaalde houding aan te nemen. dit kan zijn een leeshouding of hoog op. U hoort van uw behandelend oogarts welke houding u moet aannemen en hoelang dit nodig is.

Zolang er lucht of gas in uw oog zit mag u niet vliegen, de bergen in (boven de 1000 m) en diepzee duiken.
Met olie in het oog mag dit wel.

 

Na de ingreep


Resultaat en complicaties

Het resultaat van de operatieve behandeling hangt af van de duur en de grootte van de netvliesloslating.

lees meer

Resultaat en complicaties

Het resultaat van de operatie hangt af van de duur en de grootte van de netvliesloslating. Als het centrum (de gele vlek/macula) heeft losgelegen blijft het scherpe zien vaak minder. Ook al ligt het netvlies na de operatie weer vast. In 90% van de gevallen lukt het om het netvlies na 1 of meerdere operaties weer aanliggend te krijgen. De belangrijkste reden waarom het netvlies niet op zijn plek blijft liggen, is de vorming van littekenweefsel op het netvlies. We kunnen een littekenreactie niet voorkomen. Het kan een jaar duren voor de uiteindelijke gezichtsscherpte is bereikt. Hoe goed uw gezichtsscherpte uiteindelijk wordt, hangt vooral af van de toestand van uw netvlies vóór de operatie. Uw netvlieschirurg kan u hier meer over vertellen.

Complicaties

 • Kans op een nieuwe netvliesloslating
 • Infectie
 • Hoge oogdruk
 • bloeding.

gevolg van de operatie:
Als u nog niet aan staar geopereerd bent, is na enige tijd een staar operatie nodig. Bij patiënten op hogere leeftijd ontwikkelt de staar zicht binnen 1 tot 3 jaar. Bij jongere patiënten kan dit veel langer duren. Bij staar merkt u dat uw zicht langzaam achteruit gaat en u wazig gaat zien

Met spoed contact opnemen

Als u last heeft van onderstaande symptomen, moet u direct contact opnemen.

 • Plotselinge verslechtering van het zicht en/of gezichtsveld, bijvoorbeeld zwarte vlekken
 • Zien van  lichtflitsen.
 • Pijnlijk rood oog en pijn bij het knipperen (infectie)
 • pijnlijk oog (drukkend gevoel) met hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Telefoonnummer: 024 - 361 67 00
Buiten kantooruren en in het weekend: 024 - 361 41 87.


Nazorg

U kunt na de operatie niet autorijden. De dag na de operatie komt u op controle. U begint de dag na de operatie met oogdruppels.

lees meer

Nazorg

Na de operatie komt de oogarts bij u om te vertellen hoe de operatie is gegaan.Daarna geeft de verpleegkundige u verdere instructies en de oogdruppels mee. Het kan ook zijn dat u een recept meekrijgt voor de oogdruppels (u kunt de oogdruppels dan ophalen bij de radboudapotheek, route 641).
Na de uitleg van de verpleegkundige kunt u naar huis.
Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. Wij adviseren u om een begeleider mee te nemen. Dit geldt ook voor de controleafspraken. Bij elke controle krijgt u pupilverwijdende oogdruppels. Hierdoor vermindert uw zicht tijdelijk.

De ochtend na de operatie mag u zelf het oogverband incl. plastic oogkapje verwijderen.Het verband mag iets rood verkleurd zijn. Het plastic oogkapje moet u vervolgens 1 week 's nachts dragen om te voorkomen dat u in het oog gaan wrijven of tegen uw oog aanstoot. Pleisters om het kapje vast te plakken krijgt u van de verpleegkundige.
Nadat het verband verwijderd is start u met de oogdruppel(s). De verpleegkundige zal u uitleggen hoe vaak en hoelang de oogdruppels gebruikt moeten worden.

De dag na de operatie vindt er een controle plaats. Dit kan zijn in het radboudUMC of bij uw eigen oogarts. U krijgt dan een operatie verslag mee voor uw eigen oogarts.
Na een netvlies operatie vinden er drie controles plaats, 1 dag na de operatie, 2 weken na de operatie en 6 tot 8 weken na de operatie. Deze laatste controle moet plaats vinden in het RadboudUMC.

De oogarts of verpleegkundige zal u uitleg geven over de juiste houding die u moet aannemen en hoe lang u die houding moet aanhouden.

 Bijwerkingen en veelgestelde vragen

 mogelijke klachten

 • Roodheid en irritatie. Enige irritatie of roodheid is normaal. Meestal verdwijnt dit na verloop van een aantal dagen.
 • Gevoel dat er iets in het oog zit. Door de hechtingen kan het voelen alsof u iets in uw oog hebt, 'zandkorrelgevoel'. De hechtingen lossen na enige tijd vanzelf op.Een oogzalf kan dan verlichting geven, overleg met de oogarts.
 • Wijde pupil. Door de operatie en het gebruik van pupilverwijdende druppels, kan de pupil langere tijd wijd blijven. Hierdoor kan het zicht verminderd zijn en kunt u meer last hebben van licht.Dit herstelt zich na een aantal uren.
 • Verminderd zicht. Na een vitrectomie wordt de lens van uw geopereerde oog geleidelijk troebel (staar). Hierdoor vermindert uw zicht. Na verloop van tijd is meestal een staaroperatie noodzakelijk. Als u eerder al een staaroperatie heeft ondergaan, is dit niet op u van toepassing.
 • Vervormd beeld. Als de gele vlek (het midden van het netvlies) los heeft gelegen voor de operatie, kan het beeld na de operatie vervormd zijn. Dit kan gedurende maanden verbeteren. Soms heeft u last van een vervormd beeld door vorming van littekenweefsel op de gele vlek. In dat geval zal er het niet verbeteren en is soms nog een netvliesoperatie nodig.

Veelgestelde vragen
Hoe kan ik mijn oog beschermen?
Gedurende de eerste week dient u ter bescherming overdag en bij het naar buiten gaan een bril te dragen en ‘s nachts gedurende 1 week het oogkapje dragen.

Moet ik mijn oog druppelen?
Om een ontsteking te voorkomen moet u vanaf de eerste dag na de operatie starten met druppelen, meestal volgens een afbouwschema. Het recept of de oogdruppels hiervoor ontvangt u na de operatie. instructies volgen na de operatie door de verpleegkundige.

Wat mag ik wel en niet doen?
Na de operatie mag u bukken (door de knieën zakken) maar overmatige lichamelijke inspanning en sporten wordt zeker gedurende de eerste week afgeraden. U mag zoveel lezen, televisie kijken en computeren als u wilt.
Zwemmen mag 2 weken niet en zwemmen in recreatieplassen 3 weken niet.
De eerste week douchen vanaf de schouders. Het geopereerde oog niet nat laten worden.
de eerste week niet in het ook wrijven

Kan ik meteen weer werken?
Houdingsadvies, irritatie bij het oog en/of verminderd gezichtsvermogen maken werken tijdens de eerste week na de operatie moeilijk.

Mag ik autorijden?
U mag na de operatie niet zelf autorijden. Overleg tijdens de eerste controle met uw netvlieschirurg wanneer u dit kunt hervatten.

Gas of lucht in het oog?
Als er tijdens de operatie gas of lucht in het oog is achtergelaten, kunt u niet goed scherp zien. Het lijkt op een lijn in het oog die steeds verder zakt.. De gas- of luchtbel verdwijnt vanzelf, meestal binnen 2-3 weken / 6-8 weken (gas) en 7-10 dagen (lucht). Met gas of lucht in het oog mag u niet vliegen, diepzeeduiken of in de bergen >1000m in.

Olie in het oog?
Als er tijdens de operatie olie in het oog is achtergelaten, kunt u boven in uw gezichtsveld een rand van de oliebel zien. Olie verdwijnt niet vanzelf. Dit wordt na enkele maanden operatief verwijderd.

Anesthesie


Behandeling Oogheelkundige ingreep onder lokale anesthesie

In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een operatie op de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten.  

lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: -1
Route: 636

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Bezoekadres: Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping -1 en volg route 636

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet