Patiëntenzorg Behandelingen Operaties bij netvliesloslating

Wanneer een operatie?

Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. Soms laat dit los. We kunnen het netvlies weer op zijn plek zetten door middel van een vitrectomie of door een cerclage/plombe. lees meer

Wanneer een operatie?

Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog. In het centrum van het netvlies ligt de gele vlek (macula). Hiermee ziet men scherp. De rest van het netvlies zorgt voor het gezichtsveld en geeft een beeld van de ruimte om ons heen. De meeste netvliesloslatingen ontstaan door een of meerdere scheurtjes in het netvlies. Met een operatie zetten we het netvlies weer op zijn plek. Dit kan door een vitrectomie of door een cerclage/plombe. Uw oogarts bespreekt met u welke methode voor u geschikt is.

Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor intercollegiaal overleg
(024) 361 5104

Netvlies­loslating

Het netvlies ligt tegen de achterzijde van de binnenkant van uw oog. Bij een netvliesloslating komt het netvlies los van de onderliggende laag. Het deel van het netvlies dat loslaat, werkt niet goed meer. lees meer

Intake

Nadat een netvliesloslating bij u is vastgesteld, wordt u doorverwezen naar een verpleegkundige voor een intakegesprek. lees meer

Intake

Nadat een netvliesloslating bij u is vastgesteld, wordt u doorverwezen naar een verpleegkundige voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreekt u uw gezondheid en medicijngebruik. En ook alles rondom de operatiedag, controle na de operatie en de nabehandeling.

Afhankelijk van uw conditie en de aard van de operatie voeren we de operatie onder algehele of plaatselijke verdoving uit. Als u onder algehele narcose gaat, betekent dit voor u dat u nog langs de polikliniek Anesthesiologie moet voor de pre-operatieve screening. Wij streven ernaar dit op dezelfde dag te laten plaats vinden en anders wordt er een afspraak voor u gemaakt. De verpleegkundige neemt vervolgens ook een korte vragenlijst bij u af. Ook bespreekt zij met u de gang van zaken op de dag van de operatie en kan praktische informatie geven met betrekking tot uw thuissituatie. Indien u bijvoorbeeld voor of na de operatie in een hotel in de buurt wilt overnachten, kan de verpleegkundige u hierover inlichten. U heeft ook de gelegenheid om vragen te stellen.

De ingreep


Uitwendige operatie: cerclage / plombe

Lees hieronder meer over cerclage/plombe. lees meer

Uitwendige operatie: cerclage / plombe

Bij een uitwendige operatie brengen we rond het oog een siliconenbandje (cerclage) aan. We trekken dit bandje iets aan. Dit is om het netvlies steun te geven en de trekkrachten vanuit het glasvocht op te heffen. Zo komt het netvlies weer op de onderlaag terecht. Om het oog daarna weer op druk te krijgen en om van
binnenuit het scheurtje dicht te drukken, spuiten we meestal lucht in de oogbol. Op de plek van het netvliesscheurtje plaatst de netvlieschirurg vervolgens onder het bandje een extra stukje siliconen (plombe). De plombe drukt het scheurtje van buitenaf dicht.

Vaak bevriezen we tijdens de operatie het netvlies rondom het scheurtje kortdurend. Dit is om het netvlies goed te laten hechten. Soms kiezen we ervoor om het netvlies enkele weken na de operatie met behulp van laser extra steun te geven.

Inwendige operatie: ­ vitrectomie

Lees hieronder meer over de vitrectomie. lees meer

Inwendige operatie: ­ vitrectomie

Soms kiezen we voor een inwendige operatie. Als het glasvocht aan het netvlies blijft trekken, is alleen een uitwendige operatie niet voldoende. Bij een inwendige operatie verwijderen we eerst het glasvocht zoveel mogelijk. Met behulp van lucht of een vloeistof drukken we het netvlies op zijn plaats. Vervolgens laten we gas of olie achter in het oog. We kunnen dan het netvlies laseren om het goed te laten hechten aan de onderlaag. Hierdoor wordt het netvlies de eerste tijd op zijn plek gedrukt, totdat het zich goed heeft vastgehecht aan de onderlaag. Gas en lucht verdwijnen vanzelf: met gas duurt dat ongeveer 2 tot 8 weken en met lucht ongeveer 10 dagen. Olie verdwijnt niet vanzelf, dat verwijderen we na enkele maanden operatief.

Soms is het nodig om de eerste paar dagen na de operatie een bepaalde hoofdhouding aan te houden. Zolang er een lucht/gasmengsel in uw oog aanwezig is, raden we vliegen, op hoge hoogte zijn en diepzee duiken af.

Na de ingreep


Resultaat en complicaties

Het resultaat van de operatieve behandeling hangt af van de duur en de grootte van de netvliesloslating. lees meer

Resultaat en complicaties

Het resultaat van de operatie hangt af van de duur en de grootte van de netvliesloslating. Als het centrum (de gele vlek/macula) heeft losgelegen blijft het scherpe zien vaak minder. Ook al ligt het netvlies na de operatie weer vast. In 90% van de gevallen lukt het om het netvlies na 1 of meerdere operaties weer aanliggend te krijgen. De belangrijkste reden waarom het netvlies niet op zijn plek blijft liggen, is de vorming van littekenweefsel op het netvlies. We kunnen een littekenreactie niet voorkomen. Het kan een jaar duren voor de uiteindelijke gezichtsscherpte is bereikt. Hoe goed uw gezichtsscherpte uiteindelijk wordt, hangt vooral af van de toestand van uw netvlies vóór de operatie. Uw netvlieschirurg kan u hier meer over vertellen.


Complicaties

 • Staar (als de operatie met vitrectomie wordt gedaan)
 • Kans op een nieuwe netvliesloslating (ongeveer 10%)
 • Infectie (kans is erg klein)
 • Vocht bij de gele vlek (kans is erg klein)
 • Hoge of (soms) lage oogdruk.
 

Met spoed contact opnemen

Als u last heeft van onderstaande symptomen, moet u direct contact opnemen.
 • Plotselinge verslechtering van het zicht en/of gezichtsveld.
 • Zien van meer (zwevende) vlekjes en/of lichtflitsen.
 • Pijnlijk rood oog gecombineerd met flinke hoofdpijn en misselijkheid.

Telefoonnummer: 024 - 361 67 00
Buiten kantooruren en in het weekend: 024 - 361 41 87.

 


Nazorg

U kunt na de operatie niet autorijden. De dag na de operatie komt u op controle. U begint de dag na de operatie met oogdruppels. lees meer

Nazorg

Na de operatie geeft de verpleegkundige u instructies en een recept voor oogdruppels. De oogarts komt bij u om te vertellen hoe de operatie is gegaan. Daarna kunt u naar huis. Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. Wij adviseren u om een begeleider mee te nemen die u naar huis brengt. Dit geldt ook voor de controleafspraken. Bij elke controle krijgt u pupilverwijdende oogdruppels. Hierdoor vermindert uw zicht tijdelijk.

U begint de ochtend na de operatie met de oogdruppels. U kunt zelf het oogverband met plastic kapje verwijderen. Het verband mag iets rood verkleurd zijn. De dag na de operatie komt u op de polikliniek voor controle. De arts kijkt naar uw oog en we spreken een vervolgcontrole met u af. U kan met de arts overleggen of dit bij uw eigen oogarts in uw woonplaats kan.

Tijdens de operatie laten we gas, lucht of olie in uw oog achter. Om ervoor te zorgen dat deze gas-, lucht- of oliebel na de operatie op de juiste plaats tegen het netvlies drukt, geeft de netvlieschirurg u soms voor enige tijd een houdingsvoorschrift mee. Meestal betekent dit dat u de eerste week na de operatie, verdeeld over de dag 6 keer 1 uur en ‘s nachts zoveel mogelijk, deze houding moet aannemen. Uw netvlieschirurg schrijft u dit voor. Om uw oog te beschermen tegen stoten en wrijven, moet u gedurende een week overdag uw (zonne)bril en ‘s nachts het kapje dragen. Door uw verwijde pupil kunt u licht tijdelijk minder goed verdragen. Wij raden u aan om na elke controle een (zonne)bril te dragen.Bijwerkingen en veelgestelde vragen

Neemt u met spoed contact op bij de volgende klachten:

 • Plotselinge verslechtering van het zicht en/of gezichtsveld. Zolang er een gasbel in het oog zit, kunt u met het geopereerde oog weinig zien. Als er olie in het oog zit, is de gezichtsscherpte ook minder. Als uw zicht plotseling verslechtert, moet u direct contact opnemen.
 • Het zien van meer (zwevende) vlekjes en/of lichtflitsen.
 • Hoofdpijn, meestal in combinatie met een pijnlijk oog en misselijkheid. Dit kan wijzen op een te hoge oogdruk. Dit kan leiden tot blijvende schade aan de oogzenuw met uitval van het gezichtsveld.

Overige mogelijke klachten

 • Roodheid en irritatie. Enige irritatie of roodheid is normaal. Meestal verdwijnt dit na verloop van tijd.
 • Gevoel dat er iets in het oog zit. Door de hechtingen kan het voelen alsof u iets in uw oog hebt. De hechtingen lossen na enige tijd vanzelf op.
 • Pijnlijk oog en hoofdpijn. Na de narcose kunt u hoofdpijn hebben. Dit trekt meestal vanzelf weg. Soms kan een cerclage/plombe een pijnlijk of drukkend gevoel geven. Dit wordt meestal vanzelf minder.
 • Verminderd zicht. Na een vitrectomie wordt de lens van uw geopereerde oog geleidelijk troebel (staar). Hierdoor vermindert uw zicht. Na verloop van tijd is meestal een staaroperatie noodzakelijk. Als u eerder al een staaroperatie heeft ondergaan, is dit niet op u van toepassing.
 • Dubbelzien. Na de operatie kunt u door de verdoving enige tijd dubbelzien. Dit gaat vanzelf over. De cerclage/plombe kan de functie van één of meer oogspieren beperken. Meestal verdwijnt dit na enige tijd.
 • Vervormd beeld. Als de gele vlek (het midden van het netvlies) los heeft gelegen voor de operatie, kan het beeld na de operatie vervormd zijn. Dit kan gedurende maanden verbeteren. Soms heeft u last van een vervormd beeld door vorming van littekenweefsel op de gele vlek. In dat geval zal er het niet verbeteren en is soms nog een netvliesoperatie nodig.
 • Wijde pupil. Door de operatie en het gebruik van pupilverwijdende druppels, kan de pupil langere tijd wijd blijven. Hierdoor kan het zicht verminderd zijn en kunt u meer last hebben van licht. In het algemeen herstelt zich dit.
 • Brilsterkte. Door de operatie verandert de brilsterkte. De brilsterkte is meestal na drie maanden stabiel. Daarom raden we u aan pas na drie maanden een nieuwe bril te laten aanmeten.

Veelgestelde vragen
Hoe kan ik mijn oog beschermen?
Gedurende de eerste week dient u ter bescherming overdag een bril te dragen en ‘s nachts het kapje.

Moet ik mijn oog druppelen?
Om een ontsteking te voorkomen moet u vanaf de eerste dag na de operatie starten met druppelen, meestal volgens een afbouwschema. Het recept hiervoor ontvangt u na de operatie.

Wat mag ik wel en niet doen?
Na de operatie kunt u bukken en tillen, maar overmatige lichamelijke inspanning en sporten wordt zeker gedurende de eerste week afgeraden. U kunt zoveel lezen, televisie kijken en computeren als u wilt.
U kunt ook douchen.

Kan ik meteen weer werken?
Houdingsadvies, irritatie bij het oog en/of verminderd gezichtsvermogen maken werken tijdens de eerste week na de operatie moeilijk.

Mag ik autorijden?
U mag na de operatie niet zelf autorijden. Overleg tijdens de eerste controle met uw netvlieschirurg wanneer u dit kunt hervatten.

Gas of lucht in het oog?
Als er tijdens de operatie gas of lucht in het oog is achtergelaten, kunt u een bel in uw gezichtsveld zien. Het lijkt een trillende bal onder in het oog. De gas- of luchtbel verdwijnt vanzelf, meestal binnen twee tot acht weken. Met gas of lucht in het oog mag u niet vliegen, diepzeeduiken of grote hoogteverschillen in de bergen ondergaan.Bij een eventuele narcose of bevalling mag geen lachgas worden gebruikt.

Olie in het oog?
Als er tijdens de operatie olie in het oog is achtergelaten, kunt u boven in uw gezichtsveld een rand van de oliebel zien. Olie verdwijnt niet vanzelf. Dit wordt na enkele maanden via een operatie verwijderd.

Anesthesie


Behandeling Oogheelkundige ingreep onder lokale anesthesie

In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een operatie op de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina treft u informatie over de gang van zaken rondom de operatie

lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: -1
Route: 636

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Bezoekadres: Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping -1 en volg route 636

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet