Patientenzorg Behandelingen Pyelumplastiek bij kinderen

Over de behandeling

Een pyelumplastiek is een operatie waarbij een vernauwing van de overgang van het nierbekken naar de urineleider wordt verwijderd. Uw kind krijgt na de operatie een tijdelijke katheter.

lees meer

Over de behandeling

Een pyelumplastiek is een operatie waarbij een vernauwing van de overgang van het nierbekken naar de urineleider wordt verwijderd. Tijdens de operatie krijgt uw kind antibiotica toegediend via een infuus. Uw kind heeft een van de volgende katheters na de operatie. De volgende katheters kunnen nodig zijn:
  • Blaaskatheter: een katheter in de blaas via de plasbuis.
  • Nefrostomiekatheter: een dunne katheter die via de operatiewond in de nier/urineleider ligt.

Contact

Polikliniek Urologie

bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)
(024) 361 38 03

Voor de behandeling

Als uw kind thuis antibiotica gebruikt dan moet u hiermee doorgaan tot aan de operatiedag. Het is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het tijdstip van de operatie of uw kind nuchter moet zijn.

lees meer

Voor de behandeling

Als uw kind thuis antibiotica gebruikt dan moet u hiermee doorgaan tot aan de operatiedag. We nemen uw kind op één van verpleegafdelingen van het Amalia kinderziekenhuis op. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het tijdstip van de operatie wordt uw kind opgenomen. We kunnen uw kind één dag voor de operatie opnemen of op de dag van de operatie.
  • Op de operatiedag: uw kind moet dan nuchter zijn. Dit houdt in dat hij of zij in principe 6 uur voor de operatie niets mag eten, maar wel heldere dranken mag drinken tot 2 uur voor de operatie. U ontvangt telefonisch een instructie van de secretaresse van het planbureau welk nuchterbeleid voor uw kind van toepassing is.
  • De dag vóór de operatie: uw kind hoeft dan niet nuchter te komen.

Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden.

lees meer

Na de behandeling

Na de operatie krijgt uw kind 3 keer per dag een medicijn tegen blaaskrampen. Daarnaast krijgt hij of zij pijnmedicatie. Hoe lang we u kind opnemen is afhankelijk van zijn of haar herstel.

lees meer

Na de behandeling

Zolang uw kind na de operatie nog katheter(s) heeft, hoeft hij of zij meestal geen antibiotica te gebruiken. Na het verwijderen van de katheter(s) bepaalt de kinderuroloog of uw kind opnieuw moet starten met antibiotica en voor welke periode dit nodig is. Na de operatie krijgt uw kind drie keer per dag “Dridase” (= Oxybutinine), dit ter voorkoming van blaaskrampen. Uw kind krijgt Dridase in de vorm van een drankje of tablet tot dat de blaaskatheter verwijderd is.

Pijnbestrijding

U kind krijgt pijnmedicatie zodat hij of zij zo min mogelijk pijn heeft. De mate van pijn wordt bijgehouden met een pijnscorelijst. Als uw kind ondanks de pijnmedicatie nog steeds pijn heeft, kunnen we in overleg met de anesthesioloog extra medicatie geven.

Uw kind wordt gemiddeld 4 tot 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van zijn of haar herstel.

Katheters

Het aantal en soort katheters dat uw kind na de operatie nodig heeft, wordt tijdens de operatie bepaald. Uw kind krijgt in principe een nefrostomiekatheter en een blaaskatheter.

Nefrostomiekatheter afsluiten (afdoppen)

Als uw kind 3 tot 5 dagen na de operatie goed hersteld is en de urine niet meer rood is, dan wordt de nefrostomiekatheter afgedopt. De urine van de geopereerde nier loopt nu af naar de blaas in plaats van naar de katheterzak. We observeren 24 uur lang of dit goed gaat en of uw kind geen pijnklachten of koorts krijgt. Als het goed gaat dan mag uw kind naar huis met de afgedopte nefrostomiekatheter. U krijgt voordat uw kind naar huis mag uitleg over de nefrostomiekatheter, waar u op moet letten en wie u kunt bellen bij vragen of problemen thuis. Tevens ontvangt u een startset voor de verzorging van de katheter.

Na ongeveer 2 weken komt u op controle bij de arts of de verpleegkundig specialist op de polikliniek Kinderurologie. De arts of verpleegkundig specialist bespreekt samen met u hoe het thuis is gegaan. Als alles goed is gegaan verwijdert de arts of verpleegkundig specialist de nefrostomiekatheter. Daarnaast bespreekt de arts specifieke aandachtspunten met u.

Nazorg

Uw kind moet de eerste 6 weken rustig aan doen en mag niet sporten, fietsen, stoeien of zwemmen.

lees meer

Nazorg

Uw kind mag thuis bijna alles weer doen. Afhankelijk van hoe uw kind zich voelt kan hij of zij weer naar school. Fietsen, sporten, stoeien, en zwemmen zijn de eerste 6 weken niet toegestaan. Uw kind mag niet douchen of in bad zolang de nefrostomiekatheter nog in de nier zit. Na het verwijderen van de nefrostomiekatheter is niet nodig om een pleister op de wond te plakken, maar dit mag wel als uw kind het prettig vindt. De hechtingen in de wond lossen vanzelf op.

Pijnmedicatie

Het kan zijn dat uw kind de eerste dagen na de ingreep nog pijn heeft. Het is belangrijk dat u uw kind hiervoor pijnmedicatie geeft. De behandelend arts of verpleegkundig specialist zal u hierover meer vertellen en eventuele recepten geven.

Antibiotica

De kinderuroloog geeft aan of uw kind door moet gaan met antibiotica en hoelang dat nodig zal zijn.

Complicaties

We raden u aan contact op te nemen als:
  • Uw kind koorts krijgt.
  • Uw kind pijn houdt of krijgt bij het plassen.
  • De urine erg gaat ruiken.
  • De pijn niet verdwijnt na het gebruik van paracetamol.
  • Het wondgebied erg rood of gezwollen wordt.
Bij één van deze klachten kunt u met de arts of verpleegkundige van de polikliniek of de verpleegafdeling overleggen hoe u uw kind het beste kunt verzorgen. Als het nodig is vervroegen we de geplande afspraak voor controle op de polikliniek.

Controle afspraak

Ongeveer 6 weken na ontslag komt uw kind op controle bij de kinderuroloog. Meestal wordt er op de röntgenafdeling vooraf een echo van de nieren of blaas gemaakt.

lees meer

Controle afspraak

Ongeveer 6 weken na ontslag komt uw kind op controle bij de kinderuroloog. Meestal wordt er op de röntgen vooraf een echo van de nieren of blaas gemaakt. Na 3 á 4 maanden maken we vaak een nucleaire scan (MAG3-scan). Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vindt dit onderzoek poliklinisch of in dagbehandeling plaats.

Kinderurologie Polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Route: 787

bekijk route

Kinderurologie Polikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 787

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer