Patiëntenzorg Behandelingen Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen

Werkwijze van de behandeling

Als u een neurologische aandoening of spierziekte heeft, kunnen we u behandelen op onze afdeling Revalidatie of doorverwijzen naar een revalidatiecentrum. lees meer

Werkwijze van de behandeling

Als u een neurologische aandoening of spierziekte heeft, kunnen we u behandelen op de polikliniek van onze afdeling Revalidatie of doorverwijzen naar een revalidatiecentrum.

Na verwijzing door uw arts doen we onderzoek, om uw hulpvraag te achterhalen en uw fysieke mogelijkheden en beperkingen te beschrijven. Hieruit volgt een advies en eventueel een behandelplan.
  • De NMA-A poli staat voor analyse en advies
  • De NMA-B poli staat voor behandeling
Daarnaast behandelen we ook NMA-patiënten buiten de NMA-B poli.
 

NMA-A poli

Op de NMA-A poli (Neuromusculaire Aandoeningen - Advies) van de afdeling Revalidatie geven we een concreet behandeladvies aan patiënten met neuromusculaire aandoeningen en spierziekten lees meer

NMA-A poli

Op de NMA-A poli (Neuromusculaire Aandoeningen - Advies) van de afdeling Revalidatie geven we een behandeladvies aan patiënten met neuromusculaire aandoeningen en spierziekten. Deze multidisciplinaire polikliniek bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of diëtist, die u onderzoeken en advies uitbrengen. De NMA-A poli is onderdeel van het Spierziektencentrum Radboudumc.


Behandellocatie

Behandeling in het ziekenhuis
Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan kan uw zaalarts de revalidatiearts inschakelen. Het onderzoek en de behandeling vinden plaats op uw kamer of de afdeling waar u bent opgenomen.

Behandeling vanuit thuis
Uw huisarts of specialist kan u naar de revalidatiearts op onze polikliniek verwijzen. Dit kan zonder dat u bent opgenomen in het ziekenhuis. De polikliniek van de afdeling Revalidatie vindt u via ingang oost, Reinier Postlaan 2, Route 898.

NMA-B poli

Het NMA-behandelteam richt zich vooral op patiënten met Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA), Primaire Laterale Sclerose (PLS) en andere neuromusculaire aandoeningen waarbij er een complex verloop optreedt. lees meer

Ademhalings­oefeningen bij neuromusculaire aandoeningen

Bij mensen met een spier- en/of zenuwziekte kunnen verschillende ademhalingsverschijnselen optreden.

lees meer

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer

ALS Zorgnetwerk Erkend Centrum

  • Medewerkers
  • Intranet