Waar kunt u voor Energiek terecht?

Vanaf 4 maart 2024 wordt het Energiek programma in de eerstelijns gezondheidszorg aangeboden in Groningen, Uithoorn en in Zevenaar.

Hebt u interesse in dit programma dan kunt u contact opnemen met de fysiotherapeut of de ergotherapeut van Energiek bij u in de buurt. Zij kunnen u meer informatie geven over het programma in de eerste lijn en over hoe de vergoeding voor dit programma voor u geregeld is.

Groningen

In het Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie (PCRR) Hilberdink

In samenwerking met Ergotherapie Haren

Uithoorn

Bij Motion Fysiotherapie & Preventie

In samenwerking met Ergotherapie B-Well

Zevenaar

In Therapie Gezondheidscentrum Sevenaer, bij Fysio-Z

In samenwerking met ErgoZorg Handig

Patiëntenzorg Behandelingen Revalidatieprogramma Energiek

Wat is Energiek?

Mensen met een chronische neurologische aandoening hebben vaak moeite om voldoende te bewegen, vanwege vermoeidheid en beperkte energie. Bewegen is goed, en heeft een positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke fitheid. Bewegen werkt preventief op het ontstaan van allerlei aandoeningen van hart, longen, bloedvaten en botten. We voelen ons mentaal beter als we regelmatig bewegen en het blijkt bovendien goed voor onze hersenen. Bewegen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend.

lees meer

Wat is Energiek?

Mensen met een chronische neurologische aandoening hebben vaak moeite om voldoende te bewegen, vanwege vermoeidheid en beperkte energie. Bewegen is goed, en heeft een positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke fitheid. Bewegen werkt preventief op het ontstaan van allerlei aandoeningen van hart, longen, bloedvaten en botten. We voelen ons mentaal beter als we regelmatig bewegen en het blijkt bovendien goed voor onze hersenen. Bewegen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft daarom het programma Energiek ontwikkeld voor mensen met een chronische neurologische aandoening. Hiermee kunt u verantwoord en effectief uw fitheid trainen. Energiek is een uniek programma, waarmee u in 16 weken leert hoe u uw fysieke conditie kunt verbeteren. Het programma is opgebouwd uit vier modules:

  1. Conditie training

  2. Informatie over conditie training

  3. Omgaan met beperkte energie

  4. Toepassing Energiek in het dagelijks leven

U ontvangt een individueel sportadvies en leert hoe u de opgedane kennis in uw dagelijkse leven in kunt passen.


Voor wie is Energiek?

De doelgroep van het poliklinische behandelprogramma Energiek zijn patiënten met een neurologische aandoening waarbij vermoeidheidsklachten invloed hebben op het dagelijks leven.

lees meer

Voor wie is Energiek?

De doelgroep van het poliklinische behandelprogramma Energiek zijn patiënten met een neurologische aandoening waarbij vermoeidheidsklachten invloed hebben op het dagelijks leven.

De nadruk ligt op toepassen van strategieën om efficiënt om te gaan met de energie in het dagelijks leven en de mogelijkheden om de algemene lichamelijke conditie te optimaliseren. Daarnaast is de motivatie om de conditie te willen verbeteren en deze na afronding van het programma te onderhouden belangrijk.  


Waar kunt u voor Energiek terecht?

Vanaf 4 maart 2024 wordt het Energiek programma in de eerstelijns gezondheidszorg aangeboden in Groningen, Uithoorn en in Zevenaar.

lees meer

Intake

De intake bestaat uit verschillende gesprekken, een fietstest en een longfunctieonderzoek. We stellen uw behandeldoelen vast en na een week kan het programma starten.

lees meer

Intake

Voor de start van het programma is er een indicatie gesprek met de revalidatiearts en ergotherapeut of Energiek passend is. Na de indicatie volgt een intake wat bestaat uit:

  • Een intakegesprek bij de ergotherapeut en fysiotherapeut in het Radboudumc
  • Een gesprek met de psycholoog
  • Een fietstest en een longfunctieonderzoek

Vanwege de relatie tussen de lichamelijke stoornis en uw klachten, beperkingen en kwaliteit van leven is een fysiek trainingsprogramma niet genoeg. Daarom bespreken we ook de cognitieve, emotionele en gedragsmatige processen met u.

Zowel de fysieke training als deze scholingsmomenten gebeuren in groepsverband. Alle deelnemers stellen hun eigen individuele doelen; daarop passen we het behandelprogramma aan. Als er belemmeringen zijn die een goed revalidatietraject in de weg staan, is individuele begeleiding van een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist en/of psycholoog mogelijk.


Fysieke training in 16 weken

Gedurende 16 weken krijgt u in groepen van 8 een fysieke (conditie)training. De eerste 9 weken is dit 2 keer per week, daarna eenmaal per week. Daarnaast traint u thuis. lees meer

Fysieke training in 16 weken

Gedurende 16 weken krijgt u in groepen van 8 een fysieke (conditie)training. De eerste 9 weken is dit 2 keer per week, daarna eenmaal per week. De afname van training binnen het behandelprogramma gaat gelijk op met een toename van bewegen in de thuissituatie. We passen de aangeboden training aan aan uw individuele motorische (on)vermogens. We evalueren zowel de lichamelijke verbetering van de conditie als de ervaren verbetering.

Energiek programma

Het Energiek programma bestaat uit 4 modules die gedurende 16 weken worden gegeven.

lees meer

Energiek programma

Het Energiek programma bestaat uit 4 modules die gedurende 16 weken worden gegeven. Hieronder staat een uitleg per module.

Module 1: Conditie training

Onder begeleiding van een fysiotherapeut stelt u zelf een trainingsschema op en gaat u trainen om u conditie op te bouwen. Hierbij wordt gekeken wat de mogelijkheden en interesses zijn bij het sporten. Gedurende 16 weken krijgt u in groepen van 6 tot 8 deelnemers een fysieke (conditie)training. De eerste 9 weken is dit 2 keer per week, daarna eenmaal per week. De afname van trainingssessies binnen het behandelprogramma gaat gelijk op met een toename van bewegen in de thuissituatie. We passen de aangeboden training aan uw individuele motorische (on)vermogens. We evalueren zowel de lichamelijke verbetering van de conditie als de ervaren verbetering.

Module 2: Informatie over fysieke conditietraining

Trainen lijkt zo makkelijk: u pakt de fietst of doet uw hardloopschoenen aan en gaat. Toch is het goed opbouwen van een (conditie)training lastiger dan gedacht, zeker als u een chronische aandoening heeft. Bijvoorbeeld: wat mag u nu wel of niet, hoelang en waar moet u op letten? Mag u eigenlijk wel trainen?

Huidige inzichten laten zien dat u met een chronische aandoening juist in beweging moet blijven. De cursus fysieke fitheid leert u hoe u met een chronische, neurologische aandoening een training moet opbouwen en waar u op moeten letten.

Module 3: Omgaan met beperkte energie

Deze cursus stimuleert een positieve houding, gericht op actieve besluitvorming en optimaal gebruik van uw beschikbare energie, die past bij uw unieke behoeften. Het programma is niet gericht op het corrigeren van de onderliggende mechanismen die vermoeidheid veroorzaken. Uitgangspunt is dat het in balans brengen van de activiteiten en de beschikbare energie door het toepassen van verschillende strategieën.

De module is ontwikkeld in Canada door Tanya Packer.

Module 4: Toepassing Energiek in het dagelijks leven

Binnen deze cursus leert u hoe u thuis met een actievere levensstijl de herwonnen conditie kunt behouden. Bewegen is leuk en kan ontspannend werken. Voelen dat u sterker wordt, zal motiverend werken. Er moet dan wel een plan zijn hoe u thuis het bewegen kunt voortzetten. De beste motivatie hiervoor is het bewegen leuk maken. Het aanbieden van verschillende bewegingsvormen en kennis laten maken met verschillende sportgroepen uit uw wijk zorgen voor verbreding van de horizon.

Hiervoor zoeken we samenwerking met gespecialiseerde sport- en bewegingsgroepen uit de regio die binnen het behandelprogramma laten zien wat de mogelijkheden in uw wijk zijn. Ook is er binnen deze cursus mantelzorgeducatie.


Verwijzing en vergoeding

Verwijzing vindt plaats via uw huisarts of behandelend medisch specialist (vaak neuroloog of revalidatiearts). Omdat Energiek onder de noemer poliklinische revalidatiebehandeling valt, vergoedt uw zorgverzekeraar het gehele programma.

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet