Patiëntenzorg Behandelingen Thuisbehandeling antibiotica via infuus (OPAT)

Wat is thuisbehandeling antibiotica via infuus (OPAT)?

OPAT betekent dat u buiten het ziekenhuis antibiotica krijgt via een infuus. Vaak is dit bij u thuis. lees meer

Wat is thuisbehandeling antibiotica via infuus (OPAT)?

OPAT staat voor Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy. Dit betekent antibioticatoediening via een infuus. Vaak is dit bij u thuis. Het is bedoeld voor patiënten die vanwege een infectie langdurig behandeld moeten worden met antibiotica. Als u antibiotica via het infuus krijgt, bekijken we eerst of dit omgezet kan worden naar antibiotica in tabletvorm. Als dat niet mogelijk is, kunt u misschien met een infuus naar huis. We regelen dan dat de thuiszorg de antibiotica via het infuus kan toedienen.

Elastomeerpompje

In de meeste gevallen gebruiken we een elastomeerpompje voor het toedienen van de antibiotica. Dit is een wegwerppompje voor eenmalig gebruik. Hoe lang het pompje erover doet om u alle antibiotica toe te dienen, hangt af van het voorgeschreven antibioticum. De apotheek vult de pompjes met antibiotica voordat u ze krijgt. Het pompje is klein en makkelijk onder uw kleding te dragen.

Omdat de antibiotica maar kort houdbaar is, is het belangrijk om de volle, ongebruikte elastomeerpompjes in de koelkast te bewaren. Een aantal uren voordat u het pompje op het infuus moet aansluiten, haalt u het pompje uit de koelkast. De vloeistof moet op kamertemperatuur zijn wanneer u het aansluit. De apotheek vertelt u hoe lang van te voren u het pompje uit de koelkast moet halen.

Elektronische pomp

Soms is de antibiotica maar zo kort houdbaar, dat een elastomeerpompje niet mogelijk is. In dat geval gebruiken we een elektronische pomp. De thuiszorgverpleegkundige voegt de antibiotica dan toe aan infuusvloeistof die met een elektronische pomp wordt toegediend. Het OPAT-team helpt u bij het regelen van de elektronische pomp en andere materialen.

Contact

OPAT-team
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 en 13:00 tot 16:30
(024) 309 37 92

Vragen over levering van antibiotica
Apotheek Service Team
(024) 361 91 91
contactformulier

Levering antibiotica en materialen

U ontvangt de antibiotica en materialen van de apotheek van het Radboudumc. lees meer

Levering antibiotica en materialen

U ontvangt de antibiotica en materialen van de apotheek van het Radboudumc. Vaak krijgt u de eerste levering als u op de verpleegafdeling ligt, op de dag dat u met ontslag gaat. Soms krijgt u de eerste levering als u al thuis bent.

Bij de eerste levering ontvangt u:
  • De antibiotica, vaak al opgelost en toegevoegd aan een elastomeerpompje.
  • Materialen die gebruikt worden bij de antibioticatoediening en voor de verzorging van de toegangsweg.
  • De bijsluiter van de antibiotica en, als dat van toepassing is, de gebruiksaanwijzing van de elastomeerpompjes.
  • Een leveringslijst. Hierop kunt u zien op welke dagen en welk tijdblok u de eventuele volgende leveringen ontvangt.
  • Een bestellijst. Hiermee kan de thuiszorgverpleegkundige als dat nodig is extra infuusmaterialen bestellen.

Voorbereiding op de thuisbehandeling

Voor we u thuis kunnen behandelen met antibiotica via een infuus, plaatsen we eerst een infuus dat voor langere tijd kan blijven zitten. lees meer

Voorbereiding op de thuisbehandeling

Voor we u thuis kunnen behandelen met antibiotica via een infuus, plaatsen we eerst een infuus bij u dat voor langere tijd kan blijven zitten. We noemen dit de toegangsweg. Het kan dat u al tijdens uw opname een toegangsweg heeft gekregen. Als u die nog niet heeft gekregen, dan wordt deze tijdens een dagopname in het ziekenhuis geplaatst.

Er zijn verschillende soorten toegangswegen. Welke toegangsweg u krijgt, hangt af van uw bloedvaten en de duur van de behandeling. De arts bespreekt dit met u. Meestal kiezen we voor een PICC-lijn, een katheter in een bloedvat boven uw elleboogplooi.

We dienen voor de eerste keer antibiotica toe via het nieuwe infuus als u nog in het ziekenhuis ligt. 

Naar huis en controle

Na ontslag komt u meestal nog een paar keer terug naar het ziekenhuis voor bloedonderzoek en controle. lees meer

Naar huis en controle

Na ontslag uit het ziekenhuis nemen de verpleegkundigen van het specialistisch team van de thuiszorg de zorg over. Zij zijn vanaf dat moment voor u het eerste aanspreekpunt en altijd bereikbaar.

Bloedonderzoek

De arts controleert tijdens de OPAT-zorg meestal één of meerdere keren uw bloed. Vaak kunt u bloed laten prikken bij de prikpost van het Radboudumc, een prikpost bij u in de buurt of bij uw huisarts. De arts zal dit samen met u afspreken. 

Controleafspraak

In veel gevallen moet u één of meerdere keren terugkomen bij uw behandelend arts op de polikliniek. De arts bekijkt dan of de antibiotica goed aanslaat. Soms komt u ook nog voor één of meerdere afspraken naar de polikliniek Infectieziekten. De arts bespreekt dit samen met u.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het gebruik van uw antibiotica en pompje? Lees dan de veelgestelde vragen. lees meer

Veelgestelde vragenOPAT-zorg aanvragen

Zorgmedewerkers van alle verpleegafdelingen en poliklinieken binnen het Radboudumc kunnen OPAT-zorg voor u aanvragen. lees meer

OPAT-zorg aanvragen

De aanvraag voor OPAT-zorg wordt in de meeste gevallen ingediend bij het Transferpunt Zorg van het Radboudumc. Bij OPAT aanvragen voor volwassen patiënten werkt het Transferpunt Zorg vaak samen met het OPAT-team. Het OPAT-team draagt er zorg voor dat de zorg rondom intraveneuze thuisbehandeling met antibiotica optimaal verloopt. Het OPAT team geeft bijvoorbeeld adviezen aan behandelaars over de keuze van antibiotica, legt contacten met de thuiszorg en waar nodig met de apotheek. Zij geven u voor ontslag uit het ziekenhuis uitleg over de geregelde OPAT-zorg. Daarnaast zijn zij gedurende de periode dat u OPAT-zorg krijgt voor u en de thuiszorg het aanspreekpunt, bij vragen of problemen.

Meer informatie

Vergoeding en kosten

De vergoeding van de antibiotica en thuiszorg is afhankelijk van het voorgeschreven antibioticum en uw zorgverzekeraar. Meestal worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Als de OPAT-zorg in uw situatie niet vergoed wordt, wordt aan de aanvragende afdeling gevraagd de kosten te betalen.

Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

Nazorg Transferpunt

Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg.

lees meer

Behandeling PICC-lijn

We gebruiken een PICC-lijn (een slangetje, ingebracht boven de elleboog) voor het toedienen van bloed, medicijnen en voeding.

lees meer

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet