De operatie Wat kunt u verwachten?

Bij de meeste patiënten gebruikt de arts de endoscopische techniek. De arts opereert u via uw neus, omdat de hypofyse vlak achter uw neus ligt.

lees meer

De operatie Wat kunt u verwachten?

Endoscopie

Bij de meeste mensen gebruikt de arts de endoscopische techniek. De arts brengt via een neusgat een kijkbuis (endoscoop) naar binnen. Via het andere neusgat kan de arts de hypofysetumor verwijderen. De arts opereert u via de neus, omdat de hypofyse vlak achter uw neus ligt. De operatie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als alles goed gaat, gaat u terug naar de afdeling Neurochirurgie.

Trepanatie

Soms gebruikt de arts een andere techniek. Dan maakt hij een luikje in uw schedel om zo de hypofysetumor te verwijderen. Deze operatie duurt 3 tot 3,5 uur. Na de de operatie blijft u 4 uur op de uitslaapkamer. Als alles goed gaat, gaat u terug naar de afdeling Neurochirurgie.

Tijdens beide operatietechnieken krijgt de patiënt een infuus. Via dit infuus krijgt u medicijnen en vocht. Ook krijgt u een blaaskatheter om te kunnen zien hoeveel u plast. Als alles goed gaat, verwijderen we de katheter de eerste dag na de operatie.

Contact

 • tijdens kantooruren
  (024) 361 45 99


Hypofysetumor

De hypofyse ligt in uw schedel, achter uw neus. In de hypofyse kan een tumor ontstaan. Die is meestal goedaardig. Het gezwel kan leiden tot een teveel aan hormonen. Als het gezwel drukt op het gezonde hypofyseweefsel, maakt u juist te weinig hormonen aan.

lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Complicaties

Na de operatie kunnen er complicaties optreden.

lees meer

Complicaties

Na de operatie kunnen er complicaties optreden. Specifieke neurochirurgische complicaties zijn:
 • Lekkage van hersenvocht (liquor). Na de operatie kan lekkage van hersenvocht optreden. Om dit te voorkomen wordt de opening in de schedelbasis, die gemaakt werd om de tumor te verwijderen, aan het eind van de operatie zo goed mogelijk waterdicht afgesloten. Als er toch lekkage optreedt kan de chirurg beslissen tot het plaatsen van een drain (slangetje) onder in de rug, waarlangs het hersenvocht wordt afgevoerd tot de opening in de schedelbasis zich kan sluiten. Dit betekent dat u enkele dagen bedrust moet houden na de operatie. In uitzonderlijke gevallen is een nieuwe operatie nodig om het lek te sluiten.
 • Meningitis of hersenvliesontsteking. Na de operatie kan hersenvliesontsteking optreden. Dit is een ernstige toestand, die door behandeling met antibiotica bijna altijd snel is te genezen.
 • Nabloeding in het operatiegebied. In het operatiegebied kan een bloeding optreden en is soms een reden voor een nieuwe operatie.
 • Uitval van een neurologische functie kan optreden na operatie, maar is zeer zeldzaam en beperkt zich vaak tot een zichtstoornis.

Operatie via de neus

Daarnaast kunnen zich complicaties voordoen, die te maken hebben met de toegang via de neus. De belangrijkste zijn neusbloeding, perforatie van het neustussenschot en sinusitis.

Hormoonhuishouding

Na de operatie kan de hormoonhuishouding blijvend verstoord zijn doordat de hypofyse te weinig van een bepaald soort hormonen produceert. De patiënt moet dan als vervanging deze hormonen als medicijn bijnemen. We noemen dit substitutietherapie.
 

De opname van dag tot dag

Op de dag dat u opgenomen wordt is het belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie, zoals de anesthesist dit vooraf met u besproken heeft.

lees meer

De opname van dag tot dag


 • Het is belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie, zoals de anesthesist dit met u besproken heeft. Als u bloedverdunners gebruikt is het belangrijk dat u hier een aantal dagen voor de operatie mee stopt. Dit bespreken we met u tijdens de poliklinische afspraak. Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

  Als u na de operatie terug komt op de afdeling Neurochirurgie, krijgt u regelmatig controles zoals meting van de temperatuur, de frequentie van uw hartslag en de hoogte van uw bloeddruk. Ook controleert de verpleegkundige of er geen hersenvocht uit uw neus lekt (liquor lekkage) en wat u aan vocht binnen krijgt (per infuus en door te drinken) en uitplast (hypofysebalans).


Na ontslag

Na uw ontslag krijgt u een controleafspraak bij de endocrinoloog en een afspraak bij de neurochirurg. Neem direct contact op bij bepaalde klachten.

lees meer

Na ontslag

 • Na 7 tot 10 dagen na ontslag krijgt u een poliklinische controleafspraak bij de endocrinoloog. Hierover ontvangt u thuis een bericht. Heeft u niets gehoord na 7 dagen, neem dan gerust contact op de polikliniek Endocriene Ziekten.
 • Ongeveer 6 weken na ontslag krijgt u een poliklinische controleafspraak bij de neurochirurg. Hierover ontvangt u thuis een bericht. Heeft u niets gehoord na 5 weken, neem dan gerust contact op de polikliniek Neurochirurgie.

Contact opnemen

Na ontslag is het belangrijk dat u let op  de volgende punten. De verpleegkundige bespreekt deze punten met u tijdens uw opname. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ze stellen.
 • Koorts
 • Misselijkheid en braken
 • Ernstige hoofdpijn
 • Dorst
 • Vaak plassen
 • Problemen met het zien
 • Vochtlekkage uit de neus
Heeft u een van bovenstaande klachten, neem dan direct contact met ons op.
 

Leefregels voor thuis

Volg de leefregels op om complicaties zoveel mogelijk te voorkomen.

lees meer

Leefregels voor thuis

 • Vermijd neussnuiten tijdens de eerste 3 weken na de operatie. Probeer zoveel mogelijk alleen uw neus af te geven. Ook neuspeuteren wordt afgeraden om neusbloedingen te voorkomen.
 • Duiksport met masker en luchtflessen is in de eerste 6 maanden na de operatie niet toegestaan.
 • Gewoon onderwater zwemmen is wel toegestaan.
 • Drukschommelingen door bijvoorbeeld vliegen of drukverschillen in de bergen zijn geen probleem.