Wat is een cisternografie?

Bij een cisternografie wordt de verplaatsing, doorgankelijkheid en verdeling van de radioactieve stof in het liquor (hersen- en ruggenmergvocht) onderzocht. Het onderzoek kan ook worden gebruikt om lekkage van liquor uit neus of oren op te sporen.

Contact

Nucleaire Geneeskunde

ma t/m vr, 8.30-17.00 uur
(024) 361 45 10
contactformulier

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken. lees meer

Voor het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

  • Bij voorkeur wordt het ongeboren kind niet blootgesteld aan straling. Als u zwanger bent, neemt u dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Als u borstvoeding geeft, kolf dan tot 24 uur na het onderzoek de melk af en gooi het weg. 

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Kleding en sieraden

Houdt u er rekening mee dat u kleding met (grote) metalen onderdelen en sieraden mogelijk uit moet trekken. Laat uw sieraden thuis.

Begeleiding

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt bij bijna elk onderzoek een radioactieve stof aan patiënten toegediend. Een radioactieve stof zendt straling uit en reeds toegediende patiënten zitten ook in de wachtkamer. Daarom vragen wij u om geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen (dus ook niet wanneer ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Wilt u het vooraf melden als u een beperking heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt? U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 


Tijdens het onderzoek

Via een ruggenprik wordt radioactieve vloeistof toegediend. Na deze toediening moet u 1 uur stil blijven liggen. In deze tijd controleren wij u met regelmaat. lees meer

Tijdens het onderzoek

Radioactieve stof

De radioactieve stof is indium-111-pentetaat. Omdat de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar voor uw of andermans gezondheid. 

Onderzoek

Via een ruggenprik wordt radioactieve vloeistof toegediend. Na deze toediening moet u één uur stil blijven liggen. In deze tijd wordt u met regelmaat gecontroleerd en het blijven liggen is om een lekkage te voorkomen.
 
Ongeveer 1 uur, 6 uur en 24 uur (misschien ook 48 uur) na de injectie worden er opnames gemaakt van hoofd, buik en rug. Deze opnames zullen de verplaatsing, doorgankelijkheid en verdeling van de radioactieve stof zichtbaar maken. Het maken van deze opnames duurt steeds ongeveer één uur per tijdspanne en worden door een MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) gemaakt.

Lekkage hersen- en ruggenmergvocht

Het onderzoek is uitgebreider, wanneer onderzocht moet worden of er sprake is van lekkage van hersen- en ruggenmergvocht:

  • wij nemen drie keer bloed af: vóór de ruggenprik, 6 uur na de ruggenprik en 24 uur na de ruggenprik.
  • u krijgt van de MBB’er gaasjes mee; hiermee gaat u naar de polikliniek KNO waar de gaasjes door een arts worden ingebracht in uw oren en neusgaten. Wanneer deze gazen uitvallen is het belangrijk dat u ze bewaart in de bijbehorende potjes, welke u bij u houdt.
  • daarna gaat u terug naar de Nucleaire Geneeskunde voor de ruggenprik en de opnames, precies zoals onder “Onderzoek” wordt beschreven.
  • de opname 1 uur na injectie vervalt bij dit onderzoek.
  • tussen de injectie en de opnames gaat u terug naar de verpleegafdeling voor dagopname.
  • na de 24-uurs opname worden de gazen verwijderd. 

Onderzoek bij kinderen

Bij kinderen worden er opnames gemaakt op 1, 2, 6 en 24 uur na de ruggenprik. Verder gaat het onderzoek hetzelfde als bij volwassenen, zoals hierboven beschreven.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend over de radioactieve stof.


Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, hoort u van de MBB’er dat u kunt gaan. De dagopname is normaliter alleen voor de eerste dag. lees meer

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, hoort u van de MBB’er dat u kunt gaan. De dagopname is normaliter alleen voor de eerste dag.
 

Resultaten

De nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Meer informatie


Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep.

Verhindering/afspraak verzetten

De radioactieve vloeistof wordt voor u vóór uw komst gemaakt en is naast kostbaar helaas maar kort houdbaar.  Mocht het zijn dat u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde minimaal één werkdag van tevoren. Er kan meteen een nieuwe afspraak met u worden gemaakt.

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: -1
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping -1 en volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee kunnen we diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we bepaalde aandoeningen, zoals schildklierkanker, met radioactieve stoffen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet