Patiëntenzorg Onderzoeken CT-scan met water drinken en infuus met contrastmiddel

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan maken we opnamen van uw lichaam. Met behulp van röntgenstralen kunnen we dunne dwarsdoorsneden maken van het te onderzoeken lichaamsdeel.

Het onderzoek

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast de vragen uit de controlelijst te beantwoorden. lees meer

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Mijn Radboud

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) in te vullen. U kunt de contrastcontrolelijst invullen via Mijn Radboud óf als u de activatiecode uit uw afspraakbrief heeft geactiveerd.
We verzoeken u de controlelijst in te vullen vanaf 3 weken voor uw afspraak. Dan hebben wij voldoende tijd om e.e.a. uit te zoeken indien dat nodig is. Als u de lijst invult via Mijn Radboud of de activatiecode dan nemen wij contact met u op wanneer wij meer informatie nodig hebben.

Meer informatie over mijn Radboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijn Radboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet lukt, papieren versie

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) af te drukken en in te vullen. Heeft u geen printer, bekijkt u dan toch de vragen. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.
Naar de contrastcontrolelijst. 


Voor het onderzoek

Op de dag voorafgaand aan het onderzoek begint u met de voorbereidingen. Lees welke kleding u het beste aan kunt doen en welke voorbereiding u thuis of onderweg moet treffen. Wat u moet doen als u zwanger bent, geneesmiddelen gebruikt of een stoma heeft?

lees meer

Voor het onderzoek

Op de dag voorafgaand aan het onderzoek begint u met de voorbereidingen.

Omdat u een infuus krijgt

U krijgt voor het onderzoek een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend via een infuus in een bloedvat. Het contrastmiddel wordt later door de nieren weer uitgescheiden. Een zeldzame bijwerking van dit contrastmiddel is het optreden van nierschade. Het risico op het ontstaan van nierschade is vooral aanwezig bij patiënten met reeds verminderde nierfunctie en bij mensen die weinig drinken. Door goed te drinken voor en na het onderzoek met dit contrastmiddel kan u deze nierschade voorkomen.
Het advies is om goed te drinken, bij voorkeur 2 liter per dag, en voldoende zout te gebruiken (eventueel door het drinken van een extra kop bouillon). Dit moet u zowel op de dag voor het onderzoek en in de 24 uur ná het onderzoek doen. Op de dag van het onderzoek dient u 1 uur voor aanvang van de CT scan 1 liter water te drinken (zie kopje Eten en drinken verderop in de tekst).

Indien u een vochtbeperking heeft, drinkt u dan niet. Het vochtbeperkte dieet is belangrijker dan het drinken voor dit onderzoek.

Indien er vlak vóór het onderzoek met dit contrastmiddel een verandering in uw gezondheidstoestand ontstaat waarbij u veel vocht verliest, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Dit kan komen door bijvoorbeeld ernstige diarree, braken, of hoge koorts.

Voordat we het contrastmiddel via het infuus toedienen, verzoeken wij u thuis alvast deze controlelijst in te vullen via mijnRadboud. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.

Allergie voor jodiumhoudend contrastmiddel

Wanneer u bekend bent met een allergie voor jodiumhoudend contrastmiddel, dient u 1 uur vóór de CT-scan aanwezig te zijn op de afdeling Radiologie. Hier zullen we de nodige voorbereidingen treffen, eventueel met medicatie. U krijgt dan op de afdeling één liter water te drinken en u hoeft dit dus niet thuis of onderweg te doen. Door de medicatie mag u na het onderzoek 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Kleding

Het is voor u en voor ons prettig als u kleding draagt waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Afhankelijk van het soort onderzoek moet u kleding met metaal eraan uittrekken.

Eten en drinken

Het eerste deel van het onderzoek begint bij u thuis of onderweg naar het Radboudumc. U dient 1 uur voorafgaand aan de afspraak van uw CT-scan 1 liter water te drinken. U moet dit opdrinken in 45 minuten. We verzoeken u om van tevoren alleen licht (met weinig vet) te ontbijten en lunchen. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, hoeft u niets te drinken. Voor het krijgen van een optimale scan optimale scan is het belangrijk dat u tijdens het drinken niet naar de toilet gaat. Zo is de blaas gevuld voor het maken van de CT-scan.

Wanneer u zich aanmeldt bij de afdeling Radiologie, wordt u opgehaald voor het tweede deel van het onderzoek: het inbrengen van het infuus en de CT-scan zelf. Dit duurt 20 minuten.

Geneesmiddelen

Bij bepaalde geneesmiddelen adviseert uw behandelend arts u om deze tijdelijk te stoppen, maar meestal kunt u ze gewoon innemen. We verzoeken u wel een actueel geneesmiddelenpaspoort mee te nemen. U kunt dit (kosteloos) laten maken bij uw apotheek.

Zwangerschap/borstvoeding

Als u zwanger bent of hierover twijfelt, verzoeken we u contact op te nemen met uw behandelend arts. In overleg met de radioloog en met u beslissen we dan of we het onderzoek kunnen laten doorgaan, moeten uitstellen of dat we moeten kiezen voor een alternatief onderzoek.
Als u borstvoeding geeft, kunt u hiermee doorgaan, ook na de toediening van het contrastmiddel.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Stoma

Als u een stoma heeft, adviseren we u om een extra stomazakje mee te nemen. Heeft u een ileostoma, dan hoeft u thuis of onderweg maar 500 ml water te drinken.


Tijdens het onderzoek

Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken. Bij dit onderzoek drinkt u van tevoren thuis of onderweg water en u krijgt een infuus. lees meer

Tijdens het onderzoek

Nadat u thuis of onderweg het water heeft gedronken, halen wij u op voor het tweede deel van het onderzoek. Voor een CT-scan van de buik is het wenselijk dat de blaas gevuld is. Wij verzoeken u daarom om niet net voor het onderzoek naar het toilet te gaan. Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken, zodat er geen metaal in beeld komt. Bij dit onderzoek krijgt u een infuus en dienen we een contrastmiddel toe via een bloedvat. We schuiven u daarna op de onderzoekstafel door het CT-apparaat, een ring van 70 cm doorsnede en 50 cm diep, om de opnamen te maken. We verzoeken u dan meerdere keren om uw adem in te houden.

De gemiddelde duur van het totale onderzoek is 20 minuten, dat is de tijd voor het maken van de CT-scan en het plaatsen van het infuus bij elkaar.

Hoe u in de CT-scanner ligt

U ligt op uw rug.

De MBB'er sluit het infuus aan op het naaldje in uw arm.

De MBB'er schuift u de ring van de CT-scanner in. U ligt met uw armen naast uw hoofd.


Na het onderzoek

Als u van ons een infuus heeft gekregen, verwijderen we deze en kunt u de afdeling verlaten. We regelen vervoer voor u als u bent opgenomen of als u ambulancevervoer nodig heeft.

lees meer

Na het onderzoek

Het infuus dat u van ons heeft gekregen, verwijderen we. Daarna kunt u de afdeling verlaten. We regelen vervoer voor u als u bent opgenomen of als u ambulancevervoer nodig heeft. Omdat u contrastmiddel via een infuus heeft gekregen, is het belangrijk dat u tot 24 uur na het onderzoek goed drinkt. Zo scheiden uw nieren dit middel weer uit.

Uitslag

De radioloog die het onderzoek verricht en/of de beelden beoordeelt, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. U krijgt de uitslag dus van uw behandelend arts.


Onderzoek Allergie contrastvloeistof

Op de afdeling Radiologie maken we gebruik van contrastvloeistof, om betere opnamen te kunnen maken. Als u allergisch bent voor deze contrastvloeistof, nemen we voorzorgsmaatregelen. lees meer

Als er contrastmiddel naast het bloedvat komt

Bij het toedienen van contrastmiddel via een bloedvat is het mogelijk dat er contrastmiddel naast het bloedvat terecht komt. De kans hierop is kleiner dan 1%.

lees meer

Meer informatie


Afspraak maken of verhinderd

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken of verhinderd

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 29  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

  • Medewerkers
  • Intranet