Patientenzorg Onderzoeken CT-scan met infuus en drinken contrastmiddel

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan maken we opnamen van uw lichaam. Met behulp van röntgenstralen kunnen we dunne dwarsdoorsneden maken van het te onderzoeken lichaamsdeel.

Voorbereiding voor CT-scan met drinken en met infuus

Het is nodig dat u een voorbereiding volgt waar u de dag voorafgaand aan de dag van het onderzoek mee moet beginnen. Lees welke kleding u het beste aan kunt doen, wat u moet doen als u zwanger bent, geneesmiddelen gebruikt of een stoma heeft, en welke voorbereiding u krijgt in de wachtkamer.

lees meer

Voorbereiding voor CT-scan met drinken en met infuus

Het is nodig dat u een voorbereiding volgt waar u de dag voorafgaand aan de dag van het onderzoek mee moet beginnen.

Omdat u een infuus krijgt

U krijgt voor het onderzoek een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend via een infuus in een bloedvat. Het contrastmiddel wordt later door de nieren weer uitgescheiden. Een zeldzame bijwerking van dit contrastmiddel is het optreden van nierschade. Het risico op het ontstaan van nierschade is vooral aanwezig bij patiënten met reeds verminderde nierfunctie en bij mensen die weinig drinken. Door goed te drinken voor en na het onderzoek met dit contrastmiddel kan deze nierschade voorkomen worden.
Het advies is om goed te drinken, bij voorkeur 2 liter per dag, en voldoende zout te gebruiken (eventueel door het drinken van een extra kop bouillon).
Dit moet u doen op de dag voorafgaand aan de dag van het onderzoek en u moet dit doen in de 24 uur ná het onderzoek.
Op de dag van het onderzoek krijgt u drinken van ons in de wachtkamer
(zie kopje In de wachtkamer, verderop in de tekst).
Indien u een vochtbeperking heeft, drinkt u dan minder. Het vochtbeperkte dieet is belangrijker dan het drinken voor dit onderzoek.
Indien er vlak vóór het onderzoek met dit contrastmiddel verandering in uw gezondheidstoestand ontstaat waarbij u veel vocht verliest door bijvoorbeeld ernstige diarree, braken, of hoge koorts moet u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde. 
Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze controlelijst af te drukken en in te vullen. Heeft u geen printer, bekijkt u dan toch de vragen. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.

Eten en drinken

Bij dit onderzoek mag u vanaf 1 uur vóór het onderzoek niets eten of drinken (uitgezonderd medicijnen) en verzoeken we u om van tevoren alleen licht te ontbijten/lunchen.Licht betekent met weinig vet.

Zwangerschap/borstvoeding

Als u zwanger bent of hierover twijfelt, verzoeken we u contact op te nemen met uw behandelend arts. In overleg met de radioloog en met u beslissen we dan of we het onderzoek kunnen laten doorgaan, moeten uitstellen of dat we moeten kiezen voor een alternatief onderzoek.
Als u borstvoeding geeft: ook na de toediening van het contrastmiddel kunt u hiermee doorgaan.

Kleding

Het is voor u en voor ons prettig als u kleding draagt waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Afhankelijk van het soort onderzoek moet u kleding met metaal eraan uittrekken.

Geneesmiddelen

Bij bepaalde geneesmiddelen adviseert uw behandelend arts u om deze tijdelijk te stoppen, maar meestal kunt u ze gewoon innemen. We verzoeken u wel een actueel geneesmiddelenpaspoort mee te nemen. U kunt dit (kosteloos) laten maken bij uw apotheek.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

In de wachtkamer

Het eerste deel van het onderzoek begint in de wachtkamer. U krijgt in de wachtkamer 0,5 tot 1 liter water te drinken. In een enkel geval krijgt u geen water maar contrastmiddel te drinken. U moet dit opdrinken in 30 tot 45 minuten. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, meldt u dit dan bij de medewerker die u het drinken brengt, u drinkt dan wat mogelijk is.
Daarna wordt u opgehaald voor het tweede deel van het onderzoek: het inbrengen van het infuus en de CT-scan zelf. Dit duurt 20 minuten. De duur van het totale onderzoek is hierdoor ongeveer 1 uur.

Stoma

Als u een stoma heeft, adviseren we u om een extra stomazakje mee te nemen. Heeft u een ileostoma, geef dit dan door aan de medewerker die u het drinken komt brengen. U krijgt dan minder te drinken.

Hoe werkt het onderzoek?

Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken. Bij dit onderzoek krijgt u te drinken in de wachtkamer en u krijgt een infuus.

lees meer

Hoe werkt het onderzoek?

Nadat u in de wachtkamer het water heeft gedronken, halen wij u op voor het tweede deel van het onderzoek. (In een enkel geval krijgt u geen water maar contrastmiddel.) Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken, zodat er geen metaal in beeld komt. Bij dit onderzoek krijgt u een infuus en dienen we een contrastmiddel toe via een bloedvat. We schuiven u daarna op de onderzoekstafel door het CT-apparaat, een ‘ring’ van 70 cm doorsnede en 50 cm diep, om de opnamen te maken. We verzoeken u dan meerdere keren om uw adem in te houden.

De gemiddelde duur van het totale onderzoek is 60 minuten, dat is de tijd dat u in de wachtkamer zit om te drinken en het maken van de CT-scan bij elkaar.
 

Na het onderzoek

Als u van ons een infuus heeft gekregen, wordt dit door ons verwijderd en kunt u de afdeling verlaten. We regelen vervoer voor u als u bent opgenomen of als u ambulancevervoer nodig heeft.

lees meer

Na het onderzoek

Het infuus dat u van ons heeft gekregen wordt door ons verwijderd. Daarna kunt u de afdeling verlaten. We regelen vervoer voor u als u bent opgenomen of als u ambulancevervoer nodig heeft. Voor taxivervoer kan uw behandelend arts u een taxiverklaring geven. 
Omdat u contrastmiddel via een infuus heeft gekregen, is het belangrijk dat u tot 24 uur na het onderzoek goed drinkt, zodat uw nieren dit middel weer uitscheiden.

Wanneer u water moest drinken zult u waarschijnlijk geen dunne ontlasting krijgen.
Wanneer u contrastmiddel moest drinken is het mogelijk dat u nog 1 of 2 dagen last heeft van dunne ontlasting.

Uitslag

De radioloog die het onderzoek verricht en/of de beelden beoordeelt, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. U krijgt de uitslag dus van uw behandelend arts.

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast de vragen uit de controlelijst te beantwoorden.

lees meer

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Mijn Radboud

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) in te vullen. U kunt de contrastcontrolelijst invullen via Mijn Radboud óf als u de activatiecode uit uw afspraakbrief heeft geactiveerd.
We verzoeken u de controlelijst in te vullen vanaf 3 weken voor uw afspraak. Dan hebben wij voldoende tijd om e.e.a. uit te zoeken indien dat nodig is. Als u de lijst invult via Mijn Radboud of de activatiecode dan nemen wij contact met u op wanneer wij meer informatie nodig hebben.

Meer informatie over mijn Radboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijn Radboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet lukt, papieren versie

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) af te drukken en in te vullen. Heeft u geen printer, bekijkt u dan toch de vragen. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.
Naar de contrastcontrolelijst. 


Als u allergisch bent voor jodiumhoudend contrastmiddel

is het mogelijk dat het onderzoek 1 uur langer duurt en dat u niet zelf terug kunt rijden.

lees meer

Als u allergisch bent voor jodiumhoudend contrastmiddel

Als u allergisch bent voor jodiumhoudend contrastmiddel, is het mogelijk dat het onderzoek 1 uur langer duurt en dat u daarna 24 uur lang niet zelf kunt deelnemen aan het verkeer. Meer informatie over deze voorzorgsmaatregelen.

Hoe u in de CT-scanner ligt

kunt u zien op deze foto's

lees meer

Hoe u in de CT-scanner ligt

U ligt op uw rug.

De MBB'er sluit het infuus aan op het naaldje in uw arm.

De MBB'er schuift u de ring van de CT-scanner in. U ligt met uw armen naast uw hoofd.

Als er contrastmiddel naast het bloedvat komt

Bij het toedienen van contrastmiddel via een bloedvat is het mogelijk dat er contrastmiddel naast het bloedvat terecht komt. De kans hierop is kleiner dan 0,5%. lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Afspraak maken of verhinderd?

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken of verhinderd?

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 25
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:
Wanneer met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling moet worden opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar dan meldt u zich bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.
Indien u zich moet melden bij de afdeling Radiologie voor onderzoek/behandeling, meldt u zich dan 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.

Bij aankomst in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van ons gastenvervoer met de golfkar. De golfkar wordt gereden door vrijwilligers en is beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780