Patiƫntenzorg Onderzoeken Nieronderzoek bij kinderen

Over het onderzoek

Thijmen krijgt een onderzoek van de nieren. Ook bij jou gaan we naar je nieren kijken. Je hebt twee nieren. Deze liggen onder in je buik en ze lijken een beetje op twee grote bonen. Je nieren maken plas aan. Bij dit onderzoek kijken we of dat bij jou goed gaat.


De wachtkamer

Thijmen gaat met zijn papa en mama naar het ziekenhuis. Ze zitten in de wachtkamer. Als ze aan de beurt zijn, komt iemand die de foto gaat maken hen ophalen. De afdeling waar het onderzoek wordt gedaan heeft een best moeilijke naam: Nucleaire geneeskunde. Je ziet dit op de borden staan.


Het onderzoek

Thijmen gaat samen met zijn papa naar het grote fototoestel. Daarmee maken ze de foto’s van je nieren.

lees meer

Het onderzoek

Thijmen gaat samen met zijn papa naar het grote fototoestel. Daarmee maken ze de foto’s van je nieren. De meneer of mevrouw die de foto gaat maken, kan aan papa of mama soms vragen stellen. Of je eens ziek bent geweest of dat je misschien al eens bent geopereerd. De dokter die jouw foto’s bekijkt, wil dat weten.


Voor het onderzoek krijg je een infuus. Dit kan op de kinderafdeling of op de Nucleaire Geneeskunde afdeling worden gedaan. Dat wordt van te voren afgesproken met je ouders. Dit ligt namelijk aan je leeftijd. We zorgen ervoor dat dit zo comfortabel mogelijk gebeurt en stemmen met jou af hoe we dit doen. Het infuus is nodig om een medicijn te kunnen geven die je nieren zichtbaar maken op de scan en de foto.

Het maken van de foto duurt zeker een half uur. Dit is nodig om een goede foto te maken en te zien hoe je nieren plas maken. Hoe stiller je ligt hoe beter en mooier we de foto’s kunnen maken. Om je hiermee te helpen wikkelen we je in een soort deken. Zo blijf je ook lekker warm. Terwijl de foto bezig is, kun je rustig naar een filmpje kijken of misschien leest papa of mama je wel voor uit je lievelingsboek. Je lievelingsknuffel mag natuurlijk bij je blijven.


Na het onderzoek

Thijmen is na een half uur klaar. Mama helpt hem om uit de deken te komen.

lees meer

Na het onderzoek

Als de foto’s klaar zijn mag je van de tafel af. De dokter gaat nu kijken of de foto’s goed zijn. Je kunt in de wachtkamer wachten of even gaan wandelen. Soms moet er daarna nog een nieuwe foto gemaakt worden. Het maken van die foto duurt dan maar een paar minuten. Als alles klaar is mag je weer naar huis.

Informatie voor je ouders


Onderzoek Nierscan (MAG3)

Lees meer over de voorbereiding en gang van zaken tijdens dit onderzoek.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet