Gesprektips

Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek met uw behandelend arts, geven we u een aantal tips:

 • schrijf uw klachten puntsgewijs op;
 • schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
 • geef aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke;
 • neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het artsenbezoek;
 • maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt.
 • de 3 goede vragen kunnen helpen
Patiëntenzorg Poliklinieken Medische Oncologie

Over de polikliniek Medische Oncologie

Op de polikliniek Medische Oncologie onderzoeken en behandelen we mensen met kanker. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

lees meer

Over de polikliniek Medische Oncologie

Op de polikliniek Medische Oncologie onderzoeken en behandelen we mensen met kanker. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Ook patiënten met zeldzame vormen van kanker kunnen bij ons terecht. Bijvoorbeeld als u erfelijke borst- of darmkanker hebt of al op jonge leeftijd kanker krijgt. Een specialist van een andere afdeling kan u doorverwijzen naar onze polikliniek, maar ook een arts uit een ander ziekenhuis kan u doorsturen.

Wij proberen de zorg en behandeling voor onze patiënten elke dag te verbeteren. Daarom vragen we u wat u van onze zorg vindt en hoe die verbeterd kan worden. Hebt u ervaringen of ideeën over hoe onze zorg beter kan? Wij horen het graag!

Medewerkers

Op de de Polikliniek Medische Oncologie werken:

 • Internist-oncologen (medisch specialist): een medisch specialist is een arts die deskundig is in een onderdeel van de geneeskunde. De medisch specialist behandelt patiënten en leidt arts-assistenten op.
 • Arts-assistenten in opleiding tot internist of tot internist-oncoloog: een arts-assistent heeft zijn opleiding tot arts afgerond. Vervolgens volgt de arts-assistent een opleiding tot medisch specialist. Arts-assistenten werken nauw samen met medisch specialisten en worden door hen begeleid.
 • Coassistenten: een coassistent is een geneeskundestudent die stage loopt op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Er is vaak, met uw goedkeuring, een coassistent aanwezig bij het spreekuur van de internist-oncoloog of de arts-assistent. Voorafgaand aan het eerste bezoek kan de coassistent het lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aan ons laten weten.
 • Verpleegkundig specialisten oncologie en casemanagers. De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat uw medische behandeling en verpleegkundige zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Ook zorgt de verpleegkundig specialist voor afstemming tussen de verschillende behandelaars die bij uw zorg betrokken zijn. De casemanager begeleidt u tijdens uw zorgtraject en is uw vaste aanspreekpunt.
 • Polikliniekassistenten. De polikliniekassistenten zorgen ervoor dat uw afspraak en het spreekuur van de arts zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Voordat u bij uw arts komt prikken zij bloed, wegen u en meten uw lengte zodat de arts deze gegevens heeft. Als u voor de eerste keer komt krijgt u uitleg over de gang van zaken op de polikliniek. Na de afspraak met uw behandelend arts plannen zij een vervolgafspraak als dit op zeer korte termijn nodig is. De polikliniekassistenten staan voor u klaar als u nog vragen heeft.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er ook op de Polikliniek Medische Oncologie wetenschappelijk onderzoek bij patiënten en onderwijs aan studenten plaatsvindt. Soms vragen we daarvoor uw medewerking. Uiteraard is dit geheel vrijwillig en zonder enige verplichting.


Contact

Afdeling Medische Oncologie

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contactformulier


Naar uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Poliplein R
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Polikliniek Medische Oncologie: poliplein R route 725

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725 (Poliplein R)

Bezoekduur

Uw eerste bezoek duurt een uur. Het kan zijn dat u hierna nog afspraken moet maken voor vervolgonderzoek.

lees meer

Bezoekduur

Uw eerste afspraak duurt een uur. Het kan zijn dat u hierna nog afspraken moet maken voor vervolgonderzoek.

Een vervolgafspraak duurt vaak korter dan uw eerste bezoek, meestal zo'n twintig minuten. Als u na uw afspraak ook een behandeling krijgt op de dagbehandeling, verblijft u uiteraard langer in het ziekenhuis. Wij informeren u daar van te voren over.


Uw eerste bezoek

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan de polikliniek.

lees meer

Uw eerste bezoek

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan de polikliniek. Dit zijn:

 • Verzekeringsbewijs: Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.
 • Legitimatiebewijs: In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
 • Medicijnenoverzicht: Gebruikt u medicijnen? Dan is het belangrijk dat u hiervan een overzicht meeneemt. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Het bezoek

Uw behandelend arts en/of verpleegkundig specialist verzamelt een aantal gegevens. Dit gebeurt door een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek.

Na het gesprek en onderzoek, stelt uw arts en/of verpleegkundig specialist eventueel vervolgonderzoek voor zoals bloed-, urine- of röntgenonderzoek.


Verhinderd

Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag/tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen.

lees meer

Verhinderd

Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag/tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen en andere patiënten voor kunnen laten gaan. Als u zich afmeldt, maken we meteen een nieuwe afspraak. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak kan het ziekenhuis kosten bij u in rekening brengen. Uiteraard proberen we dit altijd te voorkomen.

Verhindering arts

Het komt helaas ook wel eens voor dat de arts zijn spreekuur niet op het afgesproken tijdstip kan houden. Wij doen ons best om in dat geval voor een waarnemend arts te zorgen. We informeren u daarover bij de balie en via de informatieschermen. Als uw behandelend arts langdurige afwezig is, krijgt u hiervan schriftelijk bericht.


Vervolgbezoek Wat neemt u mee?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen uw contactkaart mee te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.


Uitslagen

We zorgen ervoor dat u de uitslagen van onderzoeken zo snel mogelijk ontvangt. Soms vraagt de arts u terug te komen op de polikliniek om de uitslag en een eventuele behandeling met u te bespreken. Waar mogelijk krijgt u de uitslag telefonisch. De uitslagen verschijnen in mijnRadboud, maar let op bij sommige uitslagen is het belangrijk dat uw zorgverlener u uitleg en extra informatie kan geven.


Workshops Look Good Feel Better

Meer informatie


Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Prikposten in de regio

U kunt, als patiënt van het Radboudumc, ook uw bloed laten prikken bij een prikpost in uw omgeving. Zo hoeft u er niet voor naar het Radboudumc te komen. Dit is alleen mogelijk als u hierover een verzoek van uw zorgverlener uit het Radboudumc heeft ontvangen.

lees meer

Prikposten in de regio

U kunt, als patiënt van het Radboudumc, ook uw bloed laten prikken bij een prikpost in uw omgeving. Zo hoeft u er niet voor naar het Radboudumc te komen. U kunt zich alleen melden bij aangesloten prikposten als u daarvoor een verzoek van uw zorgverlener uit het Radboudumc heeft ontvangen met een afname-set daarbij.

Kies zelf een prikpost

U mag zelf een prikpost kiezen waar het Radboudumc mee samenwerkt. U kunt een prikpost zoeken via de regiokaart of via een lijst met postcodes. Op de kaart en op de lijst vindt u ook de adressen en openingstijden van de prikposten. Na afname brengt de prikpost uw bloed naar het Radboudumc. Het is daarvoor belangrijk dat u de aangegeven tijden aanhoudt als u uw bloed laat prikken, zodat de prikpost uw bloed nog dezelfde dag mee naar het Radboudumc kan nemen. Ook als de prikposten eerder of langer geopend zijn moet u uw bloed laten prikken op de aangegeven tijden voor Radboudumc-patiënten.

Maak een afspraak als dat nodig is

Voor sommige prikposten moet u een afspraak maken. Op de kaart en de lijst ziet u voor welke prikpost dat nodig is. Ook staat er een link waarmee u een afspraak kunt maken als dat nodig is.

Meenemen naar de prikpost

Als u naar een prikpost gaat, neem dan de brief van het Radboudumc, een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en het afnamepakket mee.

Klik hier om op postcode te zoeken 

 • Medewerkers
 • Intranet