MRSA en dagelijks leven

Als u MRSA-drager bent, kunt u gewoon naar uw werk, naar school of op bezoek bij vrienden en familie. Werkt u of uw huisgenoot in een ziekenhuis, verpleeghuis of heeft één van u een ander verzorgend beroep? Overleg dan met de arbodienst over eventuele maatregelen. Het is belangrijk dat u bij alle contacten die u heeft in de gezondheidszorg (ziekenhuis, polikliniek, thuiszorg, huisarts) vermeld dat u MRSA-drager bent.

Uw kind en MRSA

Kinderen die MRSA-drager zijn, kunnen gewoon naar het kindercentrum of naar school. Alleen als uw kind een MRSA-infectie heeft (zoals bijvoorbeeld MRSA-krentenbaard) dan mag dat pas weer als hij of zij minstens 24 uur antibiotica heeft gehad en zich goed voelt. Medische kinderdagverblijven dagverblijven hebben andere richtlijnen voor het toelaten van kinderen die MRSA-drager zijn.
 

Wat zijn MRSA en BRMO?

BRMO is een verzamelnaam voor Bijzonder Resistente Micro-organismen. Deze micro-organismen zijn minder gevoelig voor antibiotica. De MRSA is zo’n BRMO. De MRSA is een bacterie die veel voorkomt bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben.

Meld risicofactoren MRSA

Er zijn verschillende manieren waarop u in aanraking kunt komen met MRSA. Meld het direct als één of meerdere risicofactoren voor u van toepassing zijn. lees meer

Meld risicofactoren MRSA

Meld het direct als één of meerdere risicofactoren voor u van toepassing zijn.
U kunt met MRSA in aanraking komen doordat u:
  • Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
  • Woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
  • Een behandeling heeft ondergaan in een ziekenhuis in het buitenland.
  • Een MSRA- positieve partner of huisgenoot heeft.
  • Opgenomen bent geweest in een ander ziekenhuis waar MRSA heerst.
  • Tijdens uw verblijf of behandeling in het Radboudumc contact heeft gehad met een medepatiënt en/of medewerker met MRSA.

Besmetting

Besmetting met MRSA vindt vooral plaats door direct huidcontact, voornamelijk via de handen. Soms kan MRSA zich via huidschilfers of stof verspreiden. MRSA is vanwege de resistentie vooral een probleem voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Sommige buitenlandse ziekenhuizen hebben er veel last van.
Er zijn aanwijzingen dat MRSA ook bij verschillende diersoorten voorkomt en dat het van dier op mens wordt overgedragen. Vooral bij varkens en vleeskalveren kan dit voorkomen.

Onverwachte MRSA

Het gebeurt een enkele keer dat tijdens het verblijf in het ziekenhuis bij een patiënt onverwacht MRSA wordt aangetroffen in de kweekuitslagen. Als dit gebeurt, wordt de patiënt direct in een aparte kamer met isolatiemaatregelen verpleegd. De mensen die met deze patiënt een kamer gedeeld hebben, worden voor de zekerheid ook een aantal dagen met isolatiemaatregelen verpleegd. Ook nemen we kweken af van patiënten en medewerkers om te onderzoeken of zij de MRSA-bacterie overgenomen hebben (dit heet screening). Als blijkt dat de MRSA-bacterie zich verspreid heeft, dan treft het ziekenhuis verdere maatregelen.
 

Wat zijn de verschijnselen van MRSA?

MRSA kan verschillende symptomen geven, maar kan ook onopgemerkt blijven. lees meer

Wat zijn de verschijnselen van MRSA?

Mensen kunnen MRSA bij zich dragen zonder ziek te zijn. De bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus van deze ‘dragers’, maar kunnen ook in de keel, darmen en urine voorkomen. De drager kan de MRSA-bacterie vanzelf weer kwijtraken.

MRSA kan echter ook infecties veroorzaken, zoals een wondinfectie of een steenpuist. In zeldzame gevallen kan een bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking ontstaan.
 

Opsporing en verdenking van MRSA

Om na te gaan of u de MRSA bij u draagt, maken we met een wattenstokje kweekuitstrijken van uw keel, neus en perineum. Als de uitslagen van de kweken positief zijn, dan bent u MRSA-positief. lees meer

Opsporing en verdenking van MRSA

Opsporing

Om na te gaan of u de MRSA bij u draagt, maken we met een wattenstokje kweekuitstrijken van uw keel, neus en rectum (gebied voor de anus). Heeft u wonden of andere huidafwijkingen (zoals psoriasis of eczeem)? Dan maken we  daar ook uitstrijken van. Het afnemen van deze kweekuitstrijken is pijnloos.
Het duurt 2 tot 5 dagen voordat we de uitslag van deze uitstrijkjes (kweken)hebben. Als u opgenomen bent, doen we een sneltest, waarbij we binnen 3 uur weten of u MRSA-negatief bent (dan draag u de MRSA-bacterie niet bij u). Als de sneltest positief is, betekent dit niet altijd dat u ook MRSA-positief bent. Bij een positieve sneltest wachten we de definitieve kweekuitslagen af. U wordt dan verpleegd met isolatiemaatregelen totdat de uitslag bekend is.

Verdenking

Als u in een van de risicogroepen voor dragerschap valt, wordt u bij opname in een isolatiekamer verpleegd. Dit zijn éénpersoonskamers met een voorportaal (sluis). Het ziekenhuispersoneel draagt, als ze uw kamer betreden, een isolatiejas, mond-neusmasker, muts en handschoenen. Als zij de kamer verlaten en in de sluis de isolatiejas en andere beschermingsmiddelen uittrekken, dan wrijven zij hun handen in met handalcohol. Als blijkt dat u de MRSA-bacterie niet bij u draagt, dan heffen we de maatregelen op. Als de uitslagen van de kweken positief zijn, dan bent u MRSA-positief. Dit houdt in dat u drager bent van de MRSA-bacterie.

 

Isolatie­maatregelen

Als u de MRSA-bacterie draagt, nemen we maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. lees meer

Isolatie­maatregelen

Als u MRSA-drager bent, wordt u in een éénpersoonskamer met sluis verpleegd. Het personeel draagt beschermende kleding zoals jas, mond-neusmasker, muts en handschoenen. Uw zorgverleners passen een goede handhygiëne toe door hun handen te wassen of in te wrijven met alcohol. Al deze maatregelen zijn erop gericht om verspreiding binnen het ziekenhuis te voorkomen.

Als u op een isolatiekamer verpleegd wordt, mag u de kamer niet verlaten. In uitzonderingsgevallen is het wel toegestaan om de kamer te verlaten. Hiervoor maakt u individuele afspraken met de verpleegkundige en met de adviseur infectiepreventie.

Door de isolatieverpleging kunt u het gevoel krijgen dat u minder vaak een verpleegkundige of arts ziet. Zij proberen hun werkzaamheden zo te plannen dat zij meerdere activiteiten na elkaar kunnen verrichten om het aantal omkleedmomenten te beperken. Mocht u het gevoel krijgen dat de zorg voor u belemmerd wordt, dan kunt u dit met de verpleegkundige bespreken.

Uw bezoek

Bezoekers hoeven geen beschermende kleding te dragen. Wel vragen wij hen om bij vertrek van uw kamer de handen in te wrijven met handalcohol zodat zij de MRSA-bacterie niet in het ziekenhuis kunnen verspreiden.
Wij verzoeken uw bezoek om eerst eventuele andere patiënten te bezoeken en pas daarna naar u toe te komen. Het is voor bezoek niet toegestaan gebruik te maken van het personeelsrestaurant op de begane grond van het Hoofdgebouw. De koffiecorners in het hoofdgebouw, C-, N- en Q- gebouw mogen wel gebruikt worden. Bezoekers die zelf vaak het ziekenhuis bezoeken en/of in de gezondheidszorg werken, moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen als de zorgverleners (muts/masker/jas/handschoenen).

Uw eigendommen

Wasgoed, boeken en tijdschriften worden in een plastic zak mee naar huis gegeven en vormen thuis geen gevaar. Het wasgoed kan normaal worden gewassen. Boeken en tijdschriften hoeven niet speciaal gereinigd te worden. Alleen in geval van een dekolonisatiebehandeling gelden speciale voorschriften voor het wassen en verschonen van linnengoed.

 
 


Noodzakelijk onderzoek en behandeling

Als u besmet bent met de MRSA-bacterie (of verdenking hiervan), kan het onderzoek of de behandeling waarvoor u bent opgenomen gewoon doorgaan. Wel worden deze onderzoeken of ingrepen vaak aan het einde van de dag of het programma gepland.

Vragenlijst

Bij een ziekenhuisbezoek vragen wij u een vragenlijst in te vullen over MRSA en BRMO. lees meer

Vragenlijst

Bij een ziekenhuisbezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen over MRSA en BRMO. Dit zijn bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor behandeling met de meeste antibiotica. We doen er alles aan om verspreiding hiervan in ons ziekenhuis te voorkomen.

Met behulp van de vragenlijst kunnen we beoordelen of u tot een risicogroep behoort van mensen die drager zijn van een resistente bacterie. Afhankelijk van de uitkomst van de vragenlijst kijken we of u getest moet worden op MRSA en/of BRMO.


Dekolonisatie behandeling

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie overweegt uw behandelaar een zogenaamde dekolonisatiebehandeling. lees meer

Dekolonisatie behandeling

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie overweegt uw behandelaar een zogenaamde dekolonisatiebehandeling. Het doel hiervan is dat u de MRSA-bacterie kwijtraakt of het verminderen van de hoeveelheid MRSA-bacteriën. De behandeling houdt in dat u zich minimaal 5 dagen met een desinfecterende zeep wast en uw neusgaten behandelt met een speciale antibioticazalf. Voor de behandeling betaalt u ten minste een eigen bijdrage van € 22,-. Hierna nemen we opnieuw kweken af om te kijken of de behandeling effect heeft gehad. Heeft deze behandeling geen of onvoldoende effect? Dan kunnen we u doorverwijzen naar het MRSA-spreekuur van de internist-infectioloog.


MRSA en dagelijks leven

Als u MRSA-drager bent, kunt u in principe gewoon naar uw werk, naar school of op bezoek bij vrienden en familie. lees meer

Ontslag uit het ziekenhuis

Het kan dat u naar huis mag terwijl de MRSA-bacterie nog niet verdwenen is. Dit is geen probleem voor de thuissituatie, er is onder gewone omstandigheden geen risico voor gezonde mensen in uw omgeving. Als u een dekolonisatiebehandeling ondergaat, wordt deze in overleg met uw huisarts voortgezet.

Vragen

Als u vragen heeft, stel ze dan gerust aan de behandelend arts of verpleegkundige. Meer specifieke informatie kunt u krijgen van de adviseurs infectiepreventie. Via de verpleegkundige kunt u met hen een afspraak maken.

Links voor u als patiënt


Hygiëne & Infectie­preventie

De Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) adviseert zorgafdelingen in ons ziekenhuis over het voorkomen van infecties. Dit is belangrijk omdat er in het Radboudumc patiënten komen met een (tijdelijk) verminderde weerstand. Zij zijn vatbaar voor infecties. lees meer

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen. Ze kunnen ontstaan als uw afweersysteem tekortschiet of als het micro-organisme erg sterk is. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet