Vergoeding van zorg voor patiënten uit Oekraïne

Het Ministerie van VWS heeft besloten dat het verlenen van medische zorg in Nederland aan vluchtelingen uit Oekraïne volledig wordt vergoed via de landelijke Subsidieregeling 'medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden'. 

Dit betekent dat we voor de zorg die we aan hen verlenen een aanvraag kunnen doen, om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Het betreft hier alleen de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed. 

Het aanvragen van en in aanmerking komen voor deze regeling, kan alleen via de afdeling Kosten van Zorg worden geregeld. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Kosten van zorg via (024) 361 33 93 of via kostenvanzorg@radboudumc.nl.

Werkt de vluchteling in Nederland?  

Dan vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Patiëntenzorg Uw afspraak Woonachtig en/of verzekerd

U bent..


Inwoner van de Europese Unie

Voor inwoners van de EU bestaan er speciale afspraken voor zorg in het buitenland. Laat het Radboudumc voorafgaand aan uw eerste afspraak weten op welke manier u verzekerd bent. lees meer

Inwoner van de Europese Unie

Als inwoner van de EU bent u wellicht in het bezit van een van de meest voorkomende verzekeringsbewijzen. Hieronder beschrijven wij een aantal verzekeringssituaties die op u van toepassing kunnen zijn. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of zij een van deze verzekeringsbewijzen kunnen afgeven.

 1. European Health Insurance Card (EHIC)
  De EHIC is een verzekeringspas waarmee u kunt aantonen dat u binnen de EU of een ander verdragsland* verzekerd bent. Vaak is deze pas alleen geldig voor spoedzorg. Behalve wanneer u verzekerd bent via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Nederland. Dan heeft u recht op uitgebreidere medische zorg in Nederland. Lees meer over de EHIC.

  * Andere verdragslanden zijn Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.
   
 2. CZ-AOK pas
  Dit is een verzekeringspas die u kunt hebben wanneer u in Duitsland woont. Met deze pas kunt u ook komen voor geplande zorg. Hiermee kunnen wij de zorgnota indienen bij CZ Buitenland. Lees meer over de CZ-AOK pas.
   
 3. S2 of E-112 formulier
  Met dit formulier verleent uw zorgverzekeraar toestemming voor planbare medische zorg in het Nederland. Lees meer over het S2 of E-112 formulier.

Bent u privaat verzekerd of onverzekerd? Dan kunt u nog steeds behandeld worden in het Radboudumc. Hiervoor gelden andere voorwaarden

Staat uw situatie hier niet bij of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Informatiepunt Kosten van Zorg:


Geen inwoner van de Europese Unie

Woont u niet in de EU? Dan kunt u in veel gevallen ook naar het Radboudumc komen. Wel kan het voorkomen dat u een voorschot moet betalen. In sommige gevallen is een garantieverklaring van uw zorgverzekeraar ook voldoende. lees meer

Geen inwoner van de Europese Unie

Garantieverklaring

In sommige gevallen accepteren wij ook een garantieverklaring van een buitenlandse of private zorgverzekeraar. Deze moet wel voldoen aan onze voorwaarden. Daarbij is het belangrijk om te weten dat zorgkosten in Nederland op een andere manier tot stand komen dan in het buitenland, en dat de zorgnota soms pas na maanden kan worden opgestuurd.

Neem altijd vooraf contact met ons op om dit te bespreken.

Hier leest u meer over de totstandkoming van zorgkosten in Nederlandse ziekenhuizen. 

Woont u in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan kan het voorkomen dat u een verzekeringsdocument hebt welke geldig ook geldig is voor inwoners van de EU

Voorschotnota

Lukt het u niet om een garantieverklaring door te geven, bijvoorbeeld omdat u onverzekerd bent? Dan kan uw afspraak ook doorgaan wanneer u vooraf een voorschotnota betaalt.
Neem daarvoor contact op met het Informatiepunt Kosten van Zorg:

Vergoeding van zorg voor patiënten uit Oekraïne

Het Ministerie van VWS heeft besloten dat het verlenen van medische zorg in Nederland aan vluchtelingen uit Oekraïne volledig wordt vergoed via de landelijke Subsidieregeling 'medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden'. lees meer

Zorgkosten in Nederland

In Nederland komen zorgkosten in ziekenhuizen anders tot stand dan in het buitenland. Het is belangrijk om dit vooraf te bespreken met uw zorgverzekeraar. lees meer

Prijsindicatie aanvragen

Een prijsindicatie is gebaseerd op de verwachte zorgkosten op basis van uw informatie. lees meer

Contact

Heeft u een vraag over de vergoeding of de kosten van uw zorg?
Bel (maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 13.00 uur) met het Informatiepunt Kosten van Zorg of vul onderstaand contactformulier in.
+31 (0)24 361 33 93
contactformulier

Meer informatie


De EHIC

De European Health Insurance Card is een verzekeringspas waarmee u kunt aantonen dat u binnen de EU of een ander verdragsland* verzekerd bent. Vaak is deze pas alleen geldig voor spoedzorg. lees meer

De EHIC

De European Health Insurance Card (EHIC) is een verzekeringspas waarmee u kunt aantonen dat u binnen de EU of een ander verdragsland* verzekerd bent. Vaak is deze pas alleen geldig voor spoedzorg. Behalve wanneer u verzekerd bent via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Nederland. Dan heeft u recht op uitgebreidere medische zorg in Nederland.

* Andere verdragslanden zijn Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.

De EHIC herkent u aan de blauwe achterzijde met het Europese logo. In het logo is een landcode te vinden zoals in onderstaand voorbeeld te zien is. Op de witte regels hoort uw persoonlijke informatie en de geldigheidsdatum te staan.Staat landcode ‘NL’ in het Europese logo? Dan bent u verzekerd volgens de voorwaarden van de Nederlandse basisverzekering. Stuur ons in dat geval een kopie van uw pas.

Wanneer er een andere landcode dan ‘NL’ in het Europese logo staat betekent dit dat uw pas alleen geldig is voor spoedzorg. Voor planbare zorg kunt u een E-112 of S2 garantieverklaring aanvragen bij uw buitenlandse zorgverzekeraar.

Als u een kopie van uw pas naar ons stuurt, declareren wij de zorgnota’s via een tussenverzekering voor u. U kunt uw kopie beveiligd uploaden via www.radboudumc.nl/veiliguploaden, mailen naar kostenvanzorg@radboudumc.nl of per post opsturen:
 

Vanuit het buitenland Vanuit Nederland
Radboudumc
Financiën – Informatiepunt Kosten van Zorg 
Huispost 27
Postbus 9101
6500 HB  NIJMEGEN.
(NEDERLAND)
Radboudumc
Financiën – Informatiepunt Kosten van Zorg 
Huispost 27
Antwoordnummer 540
6500 VC  NIJMEGEN

De CZ-AOK pas

Bent u verzekerd bij AOK Rheinland-Hamburg? Dan heeft u wellicht een CZ-AOK pas. Deze pas herkent u aan zowel het logo van de AOK als CZ en kan aangevraagd worden bij uw zorgverzekeraar. lees meer

De CZ-AOK pas

Bent u verzekerd bij AOK Rheinland-Hamburg? Dan heeft u wellicht een CZ-AOK pas. Deze pas herkent u aan zowel het logo van de AOK als CZ en kan aangevraagd worden bij uw zorgverzekeraar.


Met deze pas kunt u naast spoedzorg ook bij ons terecht voor de meeste planbare zorg.

Als u een kopie van uw pas naar ons stuurt, declareren wij de zorgnota’s via tussenverzekering CZ voor u. U kunt uw kopie beveiligd uploaden via www.radboudumc.nl/veiliguploaden, mailen naar kostenvanzorg@radboudumc.nl of per post opsturen:
 
Vanuit het buitenland Vanuit Nederland
Radboudumc
Financiën – Informatiepunt Kosten van Zorg 
Huispost 27
Postbus 9101
6500 HB  NIJMEGEN.
(NEDERLAND)
Radboudumc
Financiën – Informatiepunt Kosten van Zorg 
Huispost 27
Antwoordnummer 540
6500 VC  NIJMEGEN

Het S2 formulier

Het S2 formulier (voorheen E-112) is een garantieverklaring voor geplande zorg. Met dit formulier geeft de zorgverzekeraar toestemming voor een specifieke behandeling of behandelperiode. lees meer

Het S2 formulier

Het S2 formulier (voorheen E-112) is een garantieverklaring voor geplande zorg. Met dit formulier geeft de zorgverzekeraar toestemming voor een specifieke behandeling of behandelperiode. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of zij een van deze formulieren voor u kunnen afgeven.
Als u een kopie van uw S2 of E-112 formulier naar ons stuurt, declareren wij de zorgnota’s via een tussenverzekering voor u. U kunt uw kopie beveiligd uploaden via: www.radboudumc.nl/veiliguploaden, mailen naar: kostenvanzorg@radboudumc.nl of per post opsturen:
Vanuit het buitenland Vanuit Nederland
Radboudumc
Financiën – Informatiepunt Kosten van Zorg 
Huispost 27
Postbus 9101
6500 HB  NIJMEGEN.
(NEDERLAND)
Radboudumc
Financiën – Informatiepunt Kosten van Zorg 
Huispost 27
Antwoordnummer 540
6500 VC  NIJMEGEN

Let op dat u het formulier voorafgaand aan uw afspraak naar ons stuurt. Anders kan het voor komen dat uw afspraak wordt geannuleerd. Wij raden u aan ook altijd een kopie voor uw eigen administratie te bewaren.

Uitleg totstandkoming zorgkosten in NL

Buitenlandse zorgverzekeraars eisen vaak een overzicht waarin de zorgkosten gesplitst zijn per verrichting. Ook moet de zorgnota vaak binnen een korte termijn worden ingediend. Aan die twee voorwaarden kan het Radboudumc helaas niet voldoen. lees meer

Uitleg totstandkoming zorgkosten in NL

Buitenlandse zorgverzekeraars eisen vaak een overzicht waarin de zorgkosten gesplitst zijn per verrichting. Ook moet de zorgnota vaak binnen een korte termijn worden ingediend. Aan die twee voorwaarden kan het Radboudumc helaas niet voldoen. Omdat de ziekenhuiszorg in Nederland anders is ingericht lichten wij dit graag toe.

Wanneer u een rekening ontvangt van het Radboudumc, vindt u daarop DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Dit betekent dat u niet elk onderdeel van uw onderzoek of behandeling apart afrekent, maar één prijs betaalt voor het hele pakket. Bekijk ook het informatiefilmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit:

Hoe bepaalt het Radboudumc uw DBC zorgproduct?
De codes van alle zorgactiviteiten (behandelingen en onderzoeken) die u ondergaat, worden geautomatiseerd naar een beveiligde landelijke database gestuurd. Afhankelijk van de combinatie van deze gegevens met uw diagnose wordt een bijpassend zorgproduct afgeleid. Dit DBC-zorgproduct wordt in rekening gebracht. U krijgt dus altijd een zorgnota voor een standaard DBC-zorgproduct.

Waarom duurt het soms maanden voordat u of uw zorgverzekeraar een zorgnota ontvangt?
Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Zelfs als u maar één bezoek heeft loopt uw DBC (zorgtraject) vaak nog maanden door. Dit is een consequentie van de Nederlandse systematiek.

Wilt u na het lezen van deze pagina toch meer informatie? Kijk dan op www.dezorgnota.nl of neem contact op met het Informatiepunt Kosten van Zorg:

E kostenvanzorg@radboudumc.nl
T  +31 (0)24 361 33 93 maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 13.00 uur


Prijsindicatie

Een prijsindicatie is gebaseerd op de verwachte zorgkosten op basis van uw informatie. De daadwerkelijke kosten worden gebaseerd op de onderzoeken die u moet ondergaan, de diagnose die de medisch specialist bij u vaststelt en de behandeling die wordt uitgevoerd. lees meer

Prijsindicatie

Een prijsindicatie is gebaseerd op de verwachte zorgkosten op basis van uw informatie. De daadwerkelijke kosten worden gebaseerd op de onderzoeken die u moet ondergaan, de diagnose die de medisch specialist bij u vaststelt en de behandeling die wordt uitgevoerd. Soms is het nodig dat u eerst gezien wordt door een arts om een prijsindicatie te kunnen geven.

Standaardprijzen

U kunt zelf de standaardprijs opzoeken. Hiervoor heeft u de zorgproductcode of declaratiecode van de verwachte behandeling nodig. Hier vindt u onze standaardprijslijsten.

Aanvragen

U kunt een prijsindicatie aanvragen via het aanvraagformulier prijsindicatie. Houd rekening met een reactietermijn van 1 tot 2 weken.


Voorwaarden garantie­verklaring

Er zijn een aantal voorwaarden waar de garantieverklaring aan moet voldoen. lees meer

Voorwaarden garantie­verklaring

 • Uw naam en geboortedatum zijn vermeld;
 • De garantie wordt afgegeven voor een bepaald bedrag (eventueel op basis van een door ons verstrekte voorschotnota) of, de garantie wordt afgegeven voor de hele behandeling bij het betreffende specialisme;
 • De omschrijving van de behandeling of het specialisme waar de garantieverklaring betrekking op heeft staat vermeld;
 • De garantieverklaring is beschikbaar in het Nederlands, Engels of Duits;
 • De facturatie van de behandeling vindt plaats volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Hiermee wordt bedoeld dat:
  • geen prijs per verrichting kan worden afgegeven;
  • geen termijn kan worden afgegeven over wanneer de zorgnota wordt gedeclareerd;
  • de zorgnota alleen in het Nederlands verstrekt wordt.
 • In het kader van de privacy bent u zelf verantwoordelijk om medische informatie op te vragen bij de betreffende afdeling, als uw verzekering hierom vraagt;
 • De zorgnota’s worden naar u zelf gestuurd. Het is mogelijk dat de zorgnota’s (ook) naar de verzekering worden gestuurd, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. U blijft wel eindverantwoordelijk voor de betaling.
 • Medewerkers
 • Intranet