Als familie of andere naaste van de patiënt bent u een onmisbare partner in zorg. U heeft waarschijnlijk de meeste kennis over uw naaste en neemt wellicht als mantelzorger een deel van de zorg op u. Om u zo goed mogelijk te betrekken bij de zorg en u te ondersteunen waar dat nodig is, hebben wij de informatie voor u op een rij gezet. 


Wat is er in het Radboudumc voor mantelzorgers?

Het Radboudumc heeft verschillende diensten en voorzieningen om mantelzorgers te ondersteunen.
  • Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg.

    lees meer


  • Hotel La Boutique

    Het is prettig om bij uw naaste in de buurt te zijn als hij of zij ernstig ziek is of een zware operatie moet ondergaan. Een verblijf in ons ‘ziekenhuishotel’ is dan een goede optie. Op sommige afdelingen is het ook mogelijk om bij uw naaste op de kamer te slapen (rooming-in). Vraag de verpleging naar de mogelijkheden hiervoor.

    Lees meer over het hotel La Boutique


Uw naaste in het ziekenhuis

Wat betekent dat voor u als mantelzorger? Geef duidelijk aan wat uw rol is in de zorg voor uw naaste en zorg ervoor dat u de informatie krijgt die u nodig heeft om de zorg op u te nemen of daar mee door te gaan.

lees meer

Uw naaste in het ziekenhuis

Neemt u een deel van de zorg op u, of gaat u dat doen? Geef dit dan bij de behandelend arts of verpleegkundige aan. We leggen dit dan vast in het patiëntendossier. 

Uw rol in de zorg voor uw naaste

Als u vragen, wensen of zorgen heeft, mag u dit altijd bespreken met de arts of verpleegkundige. Zorgverleners mogen alleen met u over uw naaste praten als hij of zij erbij is, of als hij of zij hiervoor toestemming heeft gegeven. Alleen dan krijgt u medische informatie. Een uitzondering hierop is als een patiënt (tijdelijk) wilsonbekwaam is. Dan gelden er andere afspraken. Lees meer over rechten en plichten.

Naar huis na een behandeling of opname

Zorg dat u alle informatie krijgt over bijvoorbeeld de verzorging, medische handelingen, wondverzorging en medicijngebruik. De behandelend arts of eerstverantwoordelijke verpleegkundige kan u hierbij verder helpen. Soms kunt u thuis de thuiszorg of wijkverpleegkundige inschakelen.

Zorg voor uzelf

Bespreek met uw naaste wat u wel wilt doen, maar ook wat u niet wil doen. Bijvoorbeeld als u een deel van de zorg liever (tijdelijk) niet meer op u wilt of kunt nemen, of als u even een stapje terug wilt doen. Bekijk, als u hieraan behoefte heeft, of andere naasten een gedeelte van de zorg kunnen overnemen.

Ondersteuning

Een ingrijpende diagnose of behandeling betekent ook veel voor u als naaste. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u via de arts, verpleegkundige of uw huisarts een gesprek aanvragen met de geestelijk verzorger.


Forum

Er zijn verschillende manieren om ervaringen uit te wisselen met mensen die te maken hebben (gehad) met dezelfde aandoening. lees meer

Forum

Via de website Mantelzorger ben je niet alleen – een digitaal contactpunt voor mantelzorgers in Nederland – kunt u verhalen van anderen lezen of zelf uw verhaal delen met andere mantelzorgers.

Wilt u ervaringen uitwisselen met mensen die te maken hebben met dezelfde aandoening/ziekte? Kijkt u dan eens bij verschillende patiëntverenigingen.

Mezzo heeft een online community waar u vragen kunt stellen en/of uw verhaal kwijt kunt rondom verschillende thema’s, zoals wetten en regels, steun en advies, werk en mantelzorg. U vindt deze community via de website van Mezzo.

Radboudumc Health Academy

Bij de Radboudumc Health Academy kunt u terecht voor het leren van kennis en vaardigheden. We richten ons op mantelzorgers en op zorgprofessionals die mantelzorgers ondersteunen. lees meer

Radboudumc Health Academy

Bij de Radboudumc Health Academy  kunt u terecht voor het leren van kennis en vaardigheden. We richten ons op mantelzorgers en op zorgprofessionals die mantelzorgers ondersteunen. 

Skills- en Simulatielab

In het Skills- en Simulatielab kunt u, als mantelzorger of patiënten, allerlei vaardigheden oefenen. Dit kan met oefenmateriaal en poppen, onder begeleiding van een professional. Vraag op de poli of verpleegafdeling naar de mogelijkheden.

Tips voor mantelzorgers

Zorgverzekeraar
Kijk wat uw zorgverzekeraar voor u kan betekenen. De meeste zorgverzekeraars besteden op hun website aandacht aan mantelzorg. Bijvoorbeeld over het aanbod rondom ondersteuningsservices, mogelijke aanvullende verzekeringen en vergoedingen rondom mantelzorg.

Online cursussen of e-learning modules
Op internet vindt u verschillende online cursussen of e-learning modules rondom (mantel)zorgvaardigheden. Sommige zijn gratis, andere tegen betaling. Stichting S@men Beter maakt praktische instructiefilmpjes voor mantelzorgers. En ook op YouTube staan filmpjes over bijvoorbeeld tillen, wassen en koken.

Tips voor zorgprofessionals

MEZZO
Op de website van MEZZO, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers, staat veel informatie voor en door mantelzorgers en professionals.

Mantelzorg en werk
Als zorgprofessional ben je misschien zelf ook een mantelzorger. Op de website van de Rijksoverheid staat  meer informatie over het combineren van werk en mantelzorg. Kijk ook op de site www.werkenmantelzorg.nl.

Mantelzorgers in het ziekenhuis
Het Radboudumc stelde, samen met MEZZO en Meander Medisch Centrum, een handboek samen waarmee ziekenhuizen die zelf de ondersteuning van hun mantelzorgers willen verbeteren, aan de slag kunnen. U vindt het handboek hier. Deze informatie kunt u gebruiken om zelf op de afdeling meer gericht aan de slag te gaan met het verbeteren van het samenspel met mantelzorgers.
De Radboudumc Health Academy ondersteunt hier graag bij. Zo hebben we bijvoorbeeld een opzet voor het inrichten van een bijeenkomst waarin je als team gaat kijken naar wat u wilt betekenen voor mantelzorgers. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met bijscholing.rha@radboudumc.nl.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een training, of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via bijscholing.rha@radboudumc.nl.

  • Medewerkers
  • Intranet