Over het laboratorium

Om het aanvragen van laboratoriumonderzoek makkelijker, sneller en beter te maken, gaan alle aanvragen voortaan via het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek.

We hebben met het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek nu één front office en 24-uurs laboratorium. Als eerste in Nederland hebben we hiermee voor alle patiëntenzorg laboratoria (negen laboratoria van vijf afdelingen) de monsterontvangst en de basis/spoeddiagnostiek samengebracht in één centrale faciliteit. De gespecialiseerde diagnostiek blijft plaatsvinden in de achterliggende gespecialiseerde laboratoria van de verschillende afdelingen.

Over het laboratorium

Om het aanvragen van laboratoriumonderzoek makkelijker, sneller en beter te maken, gaan alle aanvragen voortaan via het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek. lees meer

Route naar het laboratorium

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: F
Verdieping: 3
Route: 815

bekijk route

Route naar het laboratorium

Bezoekadres

Radboudumc Laboratorium voor diagnostiek
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Postadres

Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Huispost 815

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw F, Verdieping 3 en volg route 815 (Radboudumc Laboratorium voor diagnostiek)

Over laboratorium­geneeskunde

In onze laboratoria kunt u 24 uur per dag terecht voor zowel routine- als specialistische laboratorium-bepalingen op het gebied van Hematologie, Klinische Chemie, Medische Immunologie en Translationeel Metabool Laboratorium. lees meer

Over laboratorium­geneeskunde

In onze laboratoria kunt u 24 uur per dag terecht voor zowel routine- als specialistische laboratorium-bepalingen op het gebied van Hematologie, Klinische Chemie, Medische Immunologie en Translationeel Metabool Laboratorium.
 
Ook zijn wij specialist in neurochemische diagnostiek en kunt u bij ons terecht voor de juiste keuze en interpretatie van diagnostisch onderzoek. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de uitgifte van bloedproducten en adviseren wij bij transfusiereacties. 

Patiënt­gebonden labresultaten binnen 1 uur

Om het aanvragen van laboratoriumonderzoek makkelijker, sneller en beter te maken, gaan alle aanvragen voortaan via ons Laboratorium voor Diagnostiek. Door alles centraal te organiseren bieden we 24 uur per dag een unieke service aan zorgverleners. lees meer

Patiënt­gebonden labresultaten binnen 1 uur

Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek - Patiëntgebonden labresultaat beschikbaar binnen 1 uur,  24 uur per dag, bij 1 loket
 
Het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek gaat per 26 september patiëntgebonden labresultaten leveren binnen 1 uur. Door alle handelingen centraal te organiseren, bij 1 loket, 24 uur per dag biedt het Radboudumc met dit laboratorium een unieke service aan zorgverleners. 
 
Een dergelijk laboratorium bestaat nog niet in Nederland; nog nergens is de ontvangst, de voorbewerking en analyse van patiëntenmateriaal zo centraal georganiseerd als hier. In het nieuwe Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek zitten de front offices van de  Apotheek, Laboratoriumgeneeskunde, Genetica, Medische Microbiologie en Pathologie, samen met hun 24-uurslab. ‘Specialisten binnen en buiten ons Radboudumc die laboratoriumbepalingen willen laten uitvoeren, kunnen hiervoor nu terecht bij één loket, waar ook op uniforme wijze wordt gewerkt’, vertelt dr. Janine Oosting, hoofd van het lab. ‘Hierdoor is er betere serviceverlening en minder kans op fouten.’
 
Diagnostiek binnen een uur
Uitslagen komen sneller beschikbaar. Het streven is dat alle diagnostiek voor alle bepalingen binnen een uur beschikbaar is, 24/7. Nieuwe faciliteiten helpen daarbij, zoals de tube unloader, het Radboudumc is het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit apparaat gebruikt voor de complete monsterstroom. ‘In dit apparaat komen de patronen met buisjes bloed, urine en ander patiëntenmateriaal binnen en worden ze automatisch geopend’, vertelt Janine Oosting. ‘Deze patronen komen vanuit alle plekken in het ziekenhuis via een buizenstelsel naar het lab. Bijvoorbeeld vanuit alle verpleegafdelingen, Operatiekamers, Intensive Care en Spoedeisende Hulp.’
 
Robotstraten en tube unloader
Vanuit de tube unloader gaan de buisjes via een lopende band vanzelf het preanalytische station in voor voorbewerking. Daarna worden ze overgezet naar de hematologie- of de chemiestraat. Hier wordt via een barcode afgelezen welke bepalingen er nodig zijn. Voor interne aanvragen worden de uitslagen automatisch opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier van het Radboudumc (EPIC). ‘Deze robotstraten zorgen ervoor dat we snel diagnostiek kunnen leveren’, aldus Janine Oosting. ‘Op jaarbasis analyseren we zo’n 1,4 miljoen monsters, dat is bijna vijfduizend per dag. Doordat monsters nu op één lab binnenkomen, is de kans op fouten of zoek raken van materiaal veel kleiner. Dat werkt veel veiliger.’
 
Mijn L@pgids
Een andere noviteit is ‘Mijn L@pgids’. Een eerste stap op weg naar complete digitalisering van de labaanvragen en resultatenteruggave via een elektronisch aanvraagsysteem. In Mijn Lapgids staan alle labbepalingen, consulten van laboratoriumspecialisten en nieuws. Het is ook eenvoudig te downloaden als applicatie op smartphone of tablet. Zo heeft iedere zorgverlener altijd alle informatie over en voor labaanvragen bij de hand. Bijvoorbeeld om aan het bed bij een patiënt direct de juiste aanvraag te kunnen doen.

Kwaliteits­keurmerk

Het Laboratorium voor Diagnostiek is voortdurend bezig de eigen kwaliteit in stand te houden en te verbeteren. Het kwaliteitszorgsysteem van het laboratorium is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd onder registratienummer M030.

Trialbureau RLD

Benieuwd naar wat het trialbureau van het RLD op analysegebied voor uw studie kan betekenen? Lees hier meer over wat we doen en hoe een aanvraag verloopt!

lees meer

Trialbureau RLD

Wat doen we?

Bent u een onderzoeker en wilt u meer informatie over invulling van het analysegedeelte van uw studie? Dan bent u bij het Trialbureau van het RLD op de juiste plaats. Het Trialbureau van het RLD verzorgt de uitvoering van analyses binnen het RLD voor zowel interne als externe onderzoekers. Het RLD voert analyses uit in de vakgebieden Klinische Chemie, Hematologie, Stolling, Endocrinologie en Transfusiegeneeskunde. Indien de analyses niet op het RLD uitgevoerd kunnen worden, verwijzen we u graag naar andere laboratoria binnen het Radboudumc. Naast analyses verzorgen wij ook de verwerking van materiaal (centrifugeren, aliquoteren en (tijdelijke) opslag). Deze monsters worden in afstemming met u aan het einde of tussentijds van de Trial verzonden. Het RLD registreert het PANAMA ID in het laboratoriumsysteem. Hierdoor kunt u de analyses via EPIC met researchassociatie aanvragen.

Het RLD is ISO-15189 geaccrediteerd. Daarnaast wordt waar van toepassing gewerkt volgens Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) en IVDR wetgeving. Inhoudelijk advies en wetenschappelijke ondersteuning van onze laboratoriumspecialisten is onderdeel van het gehele proces.

Contact

Wilt u graag meer informatie of heeft u naar aanleiding van deze informatie nog verdere vragen? Stuur ons dan een mail via trials-rld.labgk@radboudumc.nl of neem contact op met de Trialcoördinator RLD.

Links

Transfusiegeneeskunde


Transfusie­geneeskunde

Binnen het Radboudumc beheert het Laboratorium voor Diagnostiek de voorraad van bloedproducten en verzorgt de selectie en uitgifte daarvan. Ook zijn wij referentielaboratorium voor specialistische transfusiediagnostiek.

lees meer

Transfusie­geneeskunde

Binnen het Radboudumc beheert het Laboratorium voor Diagnostiek de voorraad van bloedproducten en verzorgt de selectie en uitgifte daarvan. Ook zijn wij referentielaboratorium voor specialistische transfusiediagnostiek. Naast routine bloedgroepserologische bepalingen, kunt u ook voor de meer complexe bloedgroepserologische bepalingen bij ons terecht.  Dit doen we ook voor ziekenhuizen in de regio. 

Op basis van de bepalingsresultaten adviseren wij specifieke, gematchte bloedproducten toe te dienen en geven wij transfusie-advies. Ook is het Radboud Laboratorium voor Diagnostiek verantwoordelijk voor de landelijke registratie van transfusiereacties. Deze registratie vindt plaats bij TRIP (Transfusie Reacties In Patiënten), het landelijk bureau voor hemovigilantie. 

 


Diagnostiek

U kunt bij ons voor verschillende onderzoeken en diagnoses terecht. lees meer

Diagnostiek

U kunt bij ons laboratorium terecht voor:
 • uitgebreide bloedgroep-antigeen-bepalingen (inclusief DNA-typering);
 • specialistische transfusiediagnostiek;
 • diagnostiek bij (verdenking op) een auto-immuun hemolytische anemie;
 • diagnostiek bij (verdenking op) een transfusiereactie; 
 • diagnostiek bij (verdenking op) hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene; 
 • diagnostiek prenatale erytrocytenimmunisatie in de zwangerschap diagnostiek naar aanleiding van refractairiteit bij ondersteuning met trombocytentransfusies.

Adviesfunctie

Onze consulenten transfusiegeneeskunde kunnen u adviezen geven op bepaalde gebieden. lees meer

Adviesfunctie

Onze consulenten transfusiegeneeskunde adviseren u over:
 • indicatiestelling (specialistisch) bloedproduct;
 • transfusiebeleid bij anemie, trombopenie, stamcel- en orgaantransplantatie;
 • aanvraag diagnostiek naar aanleiding van transfusieproblematiek (inclusief refractairiteit);
 • diagnostiek bij (verdenking op) een transfusiereactie,  AIHA, hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene, neonatale allo-immuun trombopenie.

Samenwerkende afdelingen


Afdeling Apotheek

De afdeling Apotheek levert farmaceutische producten, steriele medische hulpmiddelen, informatie en advies.

lees meer

Afdeling Genetica

De afdeling Genetica behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie. lees meer

Afdeling Medische Microbiologie

Op de afdeling Medische Microbiologie verrichten we diagnostisch onderzoek en geven we behandeladviezen. We houden ons bezig met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van infectieziekten veroorzaakt door micro-organismen. Bijvoorbeeld door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. lees meer

Afdeling Pathologie

Wij onderzoeken het ontstaan en verloop van ziektes. Uitgangspunt daarbij is dat ziekte ontstaat door schade aan weefsels, cellen en moleculen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet