Werken bij Meeloopdag chirurgisch verpleegkundigen BBR

Meeloopdag Brein, Bewegen en Reconstructie chirurgisch verpleegkundige

Ben jij benieuwd wat het betekent, vraagt en oplevert om als chirurgisch verpleegkundige in het Radboudumc te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Kom een middag meelopen bij de teams van het thema BBR.

lees meer

Meeloopdag Brein, Bewegen en Reconstructie chirurgisch verpleegkundige

Wil jij als chirurgisch verpleegkundige op een voor Nederland unieke manier multidisciplinair werken? In een samenwerking waarbij we de zorg zoveel mogelijk rondom de patiënt organiseren? Dit in een academische setting binnen een level-1 traumacentrum met interessante, hoogcomplexe patiëntcasussen? En waar we jou volop mogelijkheden bieden om je te blijven ontwikkelen? Kom dan werken binnen het thema Brein, Bewegen & Reconstructie bij het Radboudumc!

Aanmelden kan alleen als je gediplomeerd verpleegkundige bent. Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Bekijk dan de mogelijkheden bij bijvoorbeeld de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN).

Meld je aan voor de meeloopdag en ontdek hoe de specialismen Orthopedie, Plastische, Trauma- en Neurochirurgie binnen dit thema op een unieke manier samenwerken. 

Aanmelden

Ben jij een gediplomeerd chirurgisch verpleegkundige? Loop een dag mee en ervaar zelf hoe de specialismen Orthopedie, Plastische, Trauma- en Neurochirurgie binnen het thema Brein, Bewegen en Reconstructie op een unieke manier samenwerken. schrijf je in

Waarom werken als chirurgisch verpleegkundige bij BBR?

 • “Het is erg leuk en interessant om in de koffiekamer die we nu delen elkaar te leren kennen en te horen wat er in de andere teams gebeurt.”

  lees meer


  Unieke samenwerking

  Wat de unieke samenwerking voor jou als Chirurgisch Verpleegkundige betekent:

  Dat je werkt op een verpleegafdeling waar drie specialistische teams (Orthopedie, Plastische, Trauma- en Neurochirurgie) sinds kort binnen het thema ‘Brein, Bewegen en Reconstructie’ op een voor Nederland unieke manier samenwerken. Ieder team met zijn eigen dynamiek. Je werkt dedicated in één van de drie teams. Daarnaast maak je door de unieke samenwerking op een laagdrempelige manier kennis met de andere teams en specialismen binnen het thema. Er zijn ook mogelijkheden om voor kortere of langere tijd mee te draaien in een ander team. De samenwerking is nog in ontwikkeling en we leren elke dag dingen beter te doen.

  Wat de unieke samenwerking van jou als Chirurgisch Verpleegkundige vraagt:

  Dat je goed kunt samenwerken en van nature over de grenzen van je team heenkijkt. Je moet openstaan voor nieuwe ideeën en ook zelf het initiatief durven en kunnen nemen. Bijvoorbeeld door collega’s bij de behandeling van patiënten te betrekken als dit nodig is voor de beste zorg. Bovendien moet je flexibel zijn, tegen verandering kunnen en actief meedenken in hoe we iedere dag samen de zorg aan patiënten nog verder kunnen verbeteren.

  Wat die unieke samenwerking jou als Chirurgisch Verpleegkundige oplevert:

  We zijn met elkaar aan het ontdekken hoe we deze unieke samenwerking het beste kunnen inrichten. Nog lang niet alles is in beton gegoten, maar dat geeft jou ook veel ruimte om mee te denken en zelf met ideeën te komen. En ook al werken we als teams intensief samen, ieder team kent zijn eigen dynamiek mede ingegeven door de aard van de patiëntencategorie die binnen een specialisme (primair) behandeld wordt. Dit biedt jou de mogelijkheid om uiteindelijk te kunnen werken in het team dat het beste aansluit bij jouw persoonlijke voorkeur en wensen. Binnen BBR is er altijd wel een uitdagend team en specialisme dat past bij jouw ambities. Nu en in de toekomst.

 • Academisch en hoogcomplex

  Wat academisch en hoogcomplex voor jou als Chirurgisch Verpleegkundige betekent:

  Dat je werkt in een academische setting en binnen een level-1 traumacentrum waar je elke dag te maken hebt met patiënten met hoogcomplexe, heel diverse en uitzonderlijke aandoeningen. Patiënten die vaak elders niet behandeld kunnen worden. Waarbij de zorg rondom de patiënt multidisciplinair is georganiseerd. Naast de zorg aan het bed heb je hierin als verpleegkundige een belangrijke coördinerende rol richting veel verschillende specialismen. Binnen het thema BBR werken we continu aan innovaties in de zorg en aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden vanuit wetenschappelijk onderzoek.

  Wat academisch en hoogcomplex van jou als Chirurgisch Verpleegkundige vraagt:

  Dat je snel moet kunnen schakelen en altijd met een brede blik naar patiënten kijkt. Het is bovendien belangrijk dat je bewust kiest voor werken op de academische verpleegafdeling BBR, dat je de ambitie hebt om doorlopend te blijven leren, mee wilt gaan in innovaties in de zorg en je wilt verdiepen in nieuwe specialismen en behandelmethoden. Maar het is ook belangrijk dat je jouw grenzen kent en in staat bent om op tijd de hulp van anderen te vragen als je zelf iets niet of onvoldoende weet. En dat je zelf het initiatief neemt in het op peil houden van de benodigde kennis en vaardigheden. Voor je eigen kwaliteit en die van het team.

  Wat academisch en hoogcomplex jou als Chirurgisch Verpleegkundige oplevert:

  Dat je denkvermogen elke dag geprikkeld wordt en je werk heel afwisselend en dynamisch is. Je komt doorlopend in aanraking met nieuwe facetten van de academisch medische zorg, ook buiten je eigen specialisme. Je leert daardoor continu en het houdt je werk erg interessant. En omdat je steeds betrokken bent bij innovaties in de zorg, blijf je vooroplopen in je vakgebied.

 • Doorlopend ontwikkelen

  Wat doorlopend ontwikkelen voor jou als Chirurgisch Verpleegkundige betekent:

  Dat je werkt op een academische verpleegafdeling waar we veel investeren in opleiding & scholing en in begeleiding. Je hebt een persoonlijk opleidingsbudget en je kunt zelf bepalen hoe je dit besteedt. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid je te verdiepen in specifieke aandachtsvelden en er zijn door het jaar heen veel scholingsmomenten rond verschillende (chirurgische) thema’s. Door het multidisciplinaire karakter van de zorg, kom je elke dag in aanraking met andere specialismen. En zijn er veel doorstroommogelijkheden: binnen je team, maar (als je dat wilt) ook naar andere teams binnen en buiten het thema.

  Wat doorlopend ontwikkelen van jou als Chirurgisch Verpleegkundige vraagt:

  Dat je echt de ambitie hebt om te blijven leren en je kennis en vaardigheden op peil te houden; voor je eigen specialisme, maar ook daar buiten. Het is bovendien belangrijk dat je hierin zelf initiatief neemt en kansen die zich voordoen aangrijpt. Of nieuwe creëert.  Je moet jezelf en het team continu willen verbeteren.

  Wat doorlopend ontwikkelen jou als Chirurgisch Verpleegkundige oplevert:

  Dat je jezelf in de breedte blijft ontwikkelen; zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Je leert continu en je wordt zo als mens en als zorgprofessional elke dag nog beter in wat je doet. Bovendien heb je doorgroei- en doorstroomperspectief, bijvoorbeeld naar een andere rol binnen je eigen team of naar een functie als verpleegkundige in een ander team.

Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen, dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Voorafgaand aan dit wederzijds selectiegesprek maak je bij de meeste verpleegkundige afdelingen een online praktijkoefening (OPO). De praktijkoefening laat je nadenken over wat jij effectief handelen vindt in diverse verpleegkundige praktijksituaties. Deze situaties zijn gekoppeld aan thema’s die, nu en in de toekomst, een belangrijke rol spelen in het werk voor verpleegkundigen in de academische ziekenhuiszorg:

- Omgaan met en initiëren van verandering
- Persoonsgerichte zorg; de veranderende relatie met de patiënt
- Over de grenzen kijken
- Motivatie om te blijven ontwikkelen

Online praktijkoefening

Het doel van de praktijkoefening is om tijdens het selectiegesprek goed voorbereid, comfortabel en effectief over jouw en onze opvattingen rondom deze thema’s in gesprek te komen. Een rapportage van je praktijkoefening krijg je voorafgaand aan het selectiegesprek toegestuurd.

In deze rapportage worden je opvattingen over effectief gedrag in de praktijksituaties uit de praktijkoefening vergeleken met de opvattingen van een steekproef van verpleegkundigen die nu in het Radboudumc werken. Wanneer er in de rapportage sprake is van weinig of juist veel overeenkomst, dan is dat aanleiding om rond die thema’s extra in gesprek te gaan over welke ambities en opvattingen hieraan ten grondslag liggen.

Er bestaat hierbij absoluut geen goed of fout; het is een middel om met elkaar in gesprek te komen over opvattingen, houding en gedrag. Zo kan afwijking in opvattingen soms juist ook heel wenselijk zijn. Het gesprek over je opvattingen bij deze thema’s draagt bij aan het wederzijds bepalen of er wel of geen sprake is van een ‘match’.

Want nogmaals: uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Meer weten?

Ted Dijkers
teamleider

contact