Radboudumc

print
Over het Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

Het Radboudumc wil voorop lopen in, of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten.

Onze missie is dan ook ‘To have a significant impact on healthcare’. Deze missie verwezenlijken we door: 

  • het leveren van persoonsgerichte zorg  (participatory en personalized healthcare),
  • aantoonbaar onderscheidende kwaliteit te leveren,
  • te participeren in duurzame professionele netwerken in de gehele keten
  • doelmatig met onze middelen om te gaan.

Persoonsgerichte zorg

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Dat gaat over de manier waarop die zorg wordt vormgegeven en verleend. Maar wat de beste zorg is voor patiënten in het algemeen, is niet per definitie de beste zorg voor het individu. Wij geloven in persoonsgerichte zorg. Daarin participeert de patiënt naar eigen behoefte en vermogen in het eigen behandelteam. Samen nemen we verantwoordelijkheid in de behandeling.
Persoonsgerichte zorg betekent ook dat we diagnostiek en therapieën zoveel mogelijk afstemmen op de specifieke eigenschappen en behoefte van de patiënt.

Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. We maken onze kwaliteit zichtbaar en transparant door het te meten en te publiceren. We noemen het daarom aantoonbaar onderscheidende kwaliteit. We meten en publiceren we de kwaliteit van onze inspanningen op onder andere hartchirurgie en oncologie. En zo doen we dat voor steeds meer ziektebeelden. Het door ons opgerichte Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) ziet door middel van interne audits toe op de kwaliteit en veiligheid van al onze processen van patiëntenzorg, zorgondersteuning en klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Duurzame netwerken

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Nog betere resultaten voor patiënt en maatschappij bereiken we door samenwerking in professionele netwerken. Regionaal, landelijk, Europees of wereldwijd. Onze netwerken kennen geen grenzen. In deze netwerken doen we kennis op, die we vergroten en weer verspreiden. Om later weer op te doen. En dat in de hele keten.

In onderzoek is dit al de norm. Ons ultieme doel voor de patiënt is om er voor te zorgen dat er geen sprake meer is van terug- of doorverwijzing, maar van doorbehandeling in ons netwerk, bijvoorbeeld door hetzelfde team, op een andere locatie. Daarbij komt de patiënt terecht op de plek waar zijn zorgvraag het beste beantwoord kan worden. Binnen of buiten het Radboudumc.

Doelmatig

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Om die beste zorg te kunnen verlenen, moet onze organisatie aan de juiste voorwaarden voldoen zodat we efficiënt kunnen handelen in de hele zorgketen. Belangrijk is dat we in de hele keten doelmatig omgaan met onze middelen.

Als we het over doelmatigheid en efficiëntie hebben, vinden we bijvoorbeeld het first-time-right principe belangrijk. Gewoon de dingen in één keer goed doen. Daardoor verbetert de kwaliteit en neemt de verspilling af in de gehele transmurale keten, zowel binnen als buiten het Radboudumc.

Uw vraag, tip of klacht

Hebt u vragen of opmerkingen over het Radboudumc?