Diagnostiek

Onze specialisten doen verschillende onderzoeken. Hierin beoordelen zij het gehoor van uw kind en aan het gehoor gerelateerde functies, zoals het verstaan van spraak. lees meer

Diagnostiek

Onze specialisten doen verschillende onderzoeken. Hierin beoordelen zij het gehoor van uw kind en aan het gehoor gerelateerde functies, zoals het verstaan van spraak.

Naast de gehoordiagnostiek is er op het KAC ook altijd aandacht voor de taal- en algehele ontwikkeling van uw kind. Wij kijken samen met u in hoeverre gehoorverlies het functioneren van uw kind hindert. De logopedist en GZ-psycholoog volgen nauwlettend de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor kunnen zij twee soorten onderzoek doen:

 • Logopedisch onderzoek: bij kinderen met gehoorverlies volgt een logopedist van het AC de communicatieve ontwikkeling. Observatie en onderzoek brengen de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in kaart.
 • Psychologisch onderzoek: ieder kind is uniek, ook in zijn omgang met slechthorendheid. Om aan te sluiten bij de mogelijkheden van uw kind is psychologisch onderzoek soms wenselijk.
 • Meer over deze onderzoeken

Binnen het AC werken wij nauw samen met de KNO-arts. De KNO-arts onderzoekt een eventuele medische oorzaak van het gehoorverlies en behandelt aandoeningen aan keel, neus en oren.


Behandeling

U kunt bij het AC terecht voor behandeling als gehoorverlies is vastgesteld of als de KNO-arts de oorzaak niet kan verhelpen. lees meer

Behandeling

U kunt bij het AC terecht voor behandeling als:

 • gehoorverlies is vastgesteld; 
 • de KNO-arts de oorzaak niet kan verhelpen.

De meest voorkomende behandeling is een hoortoestel. De audioloog bepaalt op basis van de meetresultaten welk type hoortoestellen geschikt zijn voor uw kind. U krijgt een recept mee van de audioloog waarmee u de hoortoestellen bij een audicien kan bestellen. Als na een ruime gewenningsperiode vaststaat dat het hoortoestel geschikt is, geeft de audioloog een definitiefverklaring af. Deze verklaring hebt u nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van hoortoestellen
Vanaf een bepaalde mate van gehoorverlies hebt u recht op een bijdrage voor de aanschaf van een hoortoestel. De hoogte van deze bijdrage is wettelijk geregeld en is in veel gevallen slechts een gedeelte van de aanschafprijs.

Als een gewoon hoortoestel uw kind onvoldoende spraakverstaan oplevert of uw kind kan/mag geen gewoon hoortoestel dragen, kunnen we u doorverwijzen naar Hearing & Implants.


Begeleiding

Als uw kind slechthorend is, maakt uw gezin meestal kennis met een totaal onbekende wereld. Het multidisciplinair team van het Kinder Audiologisch Centrum biedt hulp en begeleiding in allerlei vormen en maten. lees meer

Begeleiding

Als uw kind slechthorend is, maakt uw gezin meestal kennis met een totaal onbekende wereld. Het multidisciplinair team van het Kinder Audiologisch Centrum biedt hulp en begeleiding door middel van: 

 • informatie over de mate van slechthorendheid en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven.
 • het geven van voorlichting over slechthorendheid aan kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool;
 • informatiebijeenkomsten voor leerkrachten op het Radboudumc, met informatie over slechthorendheid in de klas, hulpmiddelen voor in de klas en kindspecifieke aandachtspunten;
 • volgen, onderzoeken en adviseren van de auditieve, communicatieve en spraak-taal-ontwikkeling;
 • volgen, onderzoeken en adviseren van de totale ontwikkeling in relatie tot de gehoorproblemen;
 • observeren, adviseren en voorlichten over het gebruik van solo-apparatuur in de klas.

Verwijzing

Bij gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen van uw kind, kan een specialist uw kind verwijzen naar het Kinder AC. De audioloog beoordeelt de verwijsbrief. Daarna plannen we een afspraak voor uw kind in. De kosten van onderzoek binnen het Audiologisch Centrum vallen binnen uw basisverzekering. naar verwijzersinformatie

Voorbereiding op het onderzoek van uw kind

Onderzoeken bij een kind doen we altijd in aanwezigheid en in samenwerking met één ouder/begeleider. Mocht u echter met meerdere personen komen, dan is dit geen probleem, maar zullen zij gedurende het onderzoek in de wachtkamer moeten wachten.

Wat biedt het AC nog meer?

 • Het Vangnet is een jaarlijkse informatiebijeenkomst  over de ontwikkeling van het kind met een auditieve beperking in de diverse jaargroepen van de reguliere basisschool.

  lees meer


  Vangnet

  Het Vangnet is een jaarlijkse informatiebijeenkomst  over de ontwikkeling van het kind met een auditieve beperking in de diverse jaargroepen van de reguliere basisschool. Het doel van het Vangnet is om deelnemende ouders de mogelijkheid te bieden om elkaar jaarlijks te treffen. Hierbij krijgen zij informatie over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de leeftijd van het kind en de invloed van de slechthorendheid op het functioneren in de reguliere schoolklas. Ook kunnen ouders ervaringen hierover uitwisselen.
    
  Bij de jaargroepen 1 en 2 nemen alleen ouders deel en vanaf jaargroep 3 is er ook een apart programma voor de kinderen. 


Contact (Kinder) Audiologisch Centrum

Audiologisch Centrum

(024) 361 35 06
contactformulier

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652

Interessante sites


Gebaren

 • Deze site bevat informatie over Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.

  naar de website


Lotgenoten ontmoeten

 • ‘Zo hoort het’ organiseert activiteiten, workshops en netwerken voor dove en slechthorende kinderen, jongeren, hun ouders en de professionals die met hen werken.

  naar de website


Ouder­verenigingen en belangen­verenigingen

 • De FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders voor Dove Kinderen. De FODOK behartigt de belangen van dove kinderen en hun ouders.

  naar de website


Over doof en slechthorend zijn

 • Nieuwssite voor doven en slechthorenden.

  naar de website


Speciaal voor kinderen

 • Deze website bevat informatie voor spreekbeurten en werkstukken over het gehoor. Deze site is zeer geschikt voor kinderen vanaf 7-8 jaar.

  naar de website


Zorg en onderwijs

 • Deze website over het passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  naar de website

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet