Afdelingen Orthopedie Expertcentrum heupprothesiologie

Over ons centrum

U kunt bij ons expertcentrum terecht voor klachten aan uw heup. Wij plaatsen heupprothesen en behandelen klachten aan uw huidige prothese. Dat doen we voor jong en oud. lees meer

Over ons centrum

U kunt bij ons expertcentrum terecht voor klachten aan uw heup. Wij plaatsen heupprothesen en behandelen klachten aan uw huidige prothese. Onze focus ligt op het behandelen van jonge patiënten en patiënten die een complexe hersteloperatie nodig hebben.

Heupprothese met cement of botsnippers

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie plaatst altijd een heupprothese met cement. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van de door ons ontwikkelde botsnippermethode. Hierbij brengen we botsnippers aan in uw heupkom, voordat we de kom van de heupprothese plaatsen. Deze snippers komen van het bot uit uw eigen heupkop, of van een donorbot.

Uw huidige heupprothese herstellen

Ook als uw huidige heupprothese klachten veroorzaakt, kunt u terecht bij het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie. Bijvoorbeeld als u een ontsteking of pijn hebt, of als uw heupprothese loslaat. Wij zijn gespecialiseerd in complexe revisieoperaties van de heup, waarbij we uw prothese vervangen en herstellen als dat nodig is. Na deze operatie blijft u vaak weer jarenlang klachtenvrij.

Contact

Expertcentrum voor Heupprothesiologie

(024) 361 44 71
contactformulier

Vijf vragen aan... Marco Simjouw

Marco Simjouw heeft een erfelijke gewrichtsziekte (dysplasia epiphisialsis multiflex). Zijn knie- en heupgewrichten zijn door de aandoening niet goed ontwikkeld, waardoor er vroegtijdig slijtage optrad. lees meer

Vijf vragen aan... Marco Simjouw

Marco Simjouw heeft een gewrichtsziekte (dysplasia epiphisialsis multiflex). Zijn knie- en heupgewrichten zijn door de aandoening niet goed ontwikkeld, waardoor er vroegtijdig slijtage optrad. Operaties aan beide kniegewrichten volgden in zijn tienerjaren. Soortgelijke klachten aan zijn heupen manifesteerden zich rond zijn 30e levensjaar. Hierdoor kon hij steeds moeilijker dagelijkse activiteiten uitvoeren. Marco was na zijn 40e levensjaar afhankelijk van hulpmiddelen zoals een rollator. Sinds 2014 heeft hij aan beide zijden een totale heupprothese, kan hij zonder rollator mobiliseren, werkt hij met nóg meer plezier dan voorheen en gaat hij graag naar concerten, dansvoorstellingen, festivals en voetbalwedstrijden.

1 Hoe ben je in het Radboudumc terecht gekomen?

Na het verergeren van de gewrichtsklachten in beide heupen ben ik bij orthopedische chirurgen van  diverse (academische) ziekenhuizen langs geweest voor advies. Na gesprekken in o.a. Amsterdam (AMC, OLVG), Breda (Amphia) en Leiden (LUMC) ben ik op aanbeveling van een orthopedisch chirurg van het Amphia Ziekenhuis naar het Radboudumc gegaan en bij Wim Rijnen terecht gekomen. 

2 Hoe heb je je destijds voorbereid op de operatie(s)?

Ik heb de patiënteninformatie van het Radboudumc doorgelezen en heb gewerkt tot en met de dag vóór de operatie(s). Mijn voorbereiding was dus heel pragmatisch, omdat ik binnen enkele weken na het consult in de polikliniek al kon worden geholpen.

3 Welke beperkingen ervaar je nog in je dagelijks doen en laten door je heupafwijking?

Fietsen en hardlopen lukken me niet, wat ik ruimschoots compenseer met wandelen en vooral zwemmen. Zelfstandig wonen en werken doe ik met veel plezier in Den Haag. Voor zwaar huishoudelijk werk heb ik tweewekelijks hulp, structureel geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning.
       
Het expertcentrum heupprothesiologie heeft een projectgroep (HYPS) samengesteld om de zorg voor de jongvolwassene met een heupafwijking te optimaliseren. Ik ben actief lid geweest van deze projectgroep.
 

4 Welke rol heb jij gespeeld in de uitvoer van dit project?

De projectgroep HYPS bestaat uit een orthopedisch chirurg, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, fysiotherapeuten, onderzoekers, communicatiedeskundigen en patiënten/ervaringsdeskundigen. Door de enthousiaste bijdragen van genoemde projectgroepleden wordt met tomeloze inzet en veel plezier gewerkt aan de uitvoering van het projectplan HYPS. Als patiënt/ervaringsdeskundige probeer ik hieraan mijn steentje bij te dragen. De afgelopen twee jaar heb ik mogen deelnemen aan de voorbereiding, organisatie, programmering en uitvoering van de jaarlijkse contactavond voor (toekomstige) patiënten. Van deze activiteiten krijg ik positieve energie vanwege het interactieve karakter van de avonden. Voor mijzelf is een contactavond geslaagd wanneer je het gevoel hebt dat je één of meer (toekomstige) patiënten kunt helpen.

5 Welke boodschap heb je aan jongvolwassenen met een heupafwijking?

Mijn boodschap aan (toekomstige) patiënten: wees (pro)actief, verzamel zo veel mogelijk relevante informatie, neem contact op en maak afspraken met betrokkenen (o.a. leden van de projectgroep HYPS) en zorg dat JIJZELF aan het stuur zit op de door jou af te leggen (levens)weg!  
 

Waarom naar het Radboudumc?

De operatiemethode die gehanteerd wordt in ons centrum biedt een aantal voordelen. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc maakt gebruik van de door ons ontwikkelde botsnippermethode. Deze techniek wordt bij alle patiënten jonger dan 50 jaar, en bij hersteloperaties toegepast.
De voordelen van de deze operatiemethode zijn:
 • Indien mogelijk wordt de eigen heupkop gebruikt om het bot rondom uw heupgewricht te herstellen.
 • Als er in de toekomst een hersteloperatie nodig is, is dit mogelijk doordat er voldoende bot aanwezig is door de eerdere botopbouw.
Als er gebruik wordt gemaakt van de botsnippermethode mag u het geopereerde been slechts 50% belasten na de operatie, gedurende 6 weken. Dit betekent dus dat uw herstel iets langer duurt dan na een reguliere totale heupoperatie.

Behandeling Heupprothese

Bij de operatie wordt het aangetaste gewricht vervangen door een pro­these, een kunstgewricht. lees meer

Onderzoek Pijnstillende injectie in het heupgewricht

Een marcaïnisatie is een onderzoek waarbij uw arts een injectie met verdovende vloeistof (marcaïne) in uw heupgewricht geeft. Hierdoor kunt u een pijnlijke aandoening van uw heup beter onderscheiden van andere aandoeningen die in de buurt van uw heup tot soortgelijke klachten kunnen leiden. lees meer

Tijdlijn

Eén van onze expertises is het behandelen van jongvolwassenen met een heupafwijking. Voor deze groep is aanvullende informatie beschikbaar. lees meer

Uw bezoek


Waarom naar ons centrum?

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie is gespecialiseerd in complexe heupchirurgie. Wij helpen jong en oud. lees meer

Waarom naar ons centrum?

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie is gespecialiseerd in complexe heupchirurgie. Wij helpen jong en oud.

Pijnloos bewegen

Heupproblemen kunnen ervoor zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten niet goed meer kunt doen. In het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie vinden we het belangrijk dat u op sociaal gebied en in het arbeidsproces blijft meedoen. Dan moet u natuurlijk wel goed en pijnloos kunnen bewegen.

Voor jong en oud

Heupproblemen komen op elke leeftijd voor. Jonge patiënten hebben vaak last van onderliggende heupaandoeningen, waardoor een operatie soms lastig is. Bij oudere patiënten komt botverlies rond het heupgewricht regelmatig voor. Ook dan is een complexe operatie nodig. Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie is gespecialiseerd in deze complexe heupchirurgie. Daarnaast hebben we veel ervaring met heuprevisies: het herstellen of vervangen van uw huidige prothese.

Heupklachten

Als uw arts u doorverwijst naar ons Expertcentrum voor Heupprothesiologie, onderzoeken wij eerst uw heup. Zo kunnen wij goed beoordelen welke behandeling voor u het beste is. Onderdeel van dit onderzoek is vaak ook een röntgenfoto. lees meer

Heupklachten

Als uw arts u doorverwijst naar het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie, onderzoeken wij eerst uw heup. Dit doen we zodat wij goed kunnen beoordelen welke behandeling voor u het beste is. Onderdeel van dit onderzoek is vaak ook een röntgenopname. Hierop zien we onder andere de versmalling van de gewrichtsspleet. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om u door te verwijzen.

Primaire artrose

Primaire artrose is slijtage van een gewricht door een onbekende oorzaak. Klachten door primaire artrose meldt u natuurlijk altijd eerst bij uw huisarts. Klachten zijn bijvoorbeeld pijn in uw lies, stijfheid van uw heupgewricht, nachtpijn en een beperkte loopafstand. Met name wanneer een complexe behandeling van uw heupprobleem nodig is, stuurt uw huisarts u door naar het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie. Op de polikliniek bekijken we dan eerst of u in aanmerking komt voor een operatie. En waar deze het beste kan plaatsvinden.

Secundaire artrose

Secundaire artrose is slijtage van een gewricht door een onderliggende ziekte. Dit kan een aangeboren heupafwijking zijn, maar het kan ook een meer algemene ziekte zijn. Ook als u klachten hebt door secundaire artrose, kan uw huisarts u doorverwijzen naar het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie. Misschien bent u voor de onderliggende aandoening al ruime tijd onder controle bij een andere medisch specialist of een orthopedisch chirurg. Deze artsen kunnen u ook doorverwijzen naar ons, als dat nodig is. Er is een groot aantal voorbeelden van aandoeningen waarbij secundaire artrose van de heup kan ontstaan. Op deze aandoeningen zal verder worden ingegaan in het onderdeel voor jonge heuppatiënten.

Falende bestaande heupprothese

Hebt u al een heupprothese, maar functioneert deze slecht? Dan kunt u terecht bij het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie voor een hersteloperatie. We beoordelen dan eerst of vervanging van uw prothese uw klachten kan verhelpen. Ook geven wij u graag advies. We verwijderen de oude prothese en plaatsen een nieuwe heupprothese, als dat nodig is. Ook een heupprothese die een ander ziekenhuis plaatste, kunnen wij vervangen. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebroken of loszittende heupprothese. Ook kunnen we mogelijk een metaal-op-metaal heupprothese vervangen waarvan u ernstige klachten hebt door de metaaldeeltjes.

Waardoor laat uw heupprothese los? Die oorzaak is niet altijd helder. Meestal laat een prothese los doordat de verbinding tussen de prothese en het bot niet meer goed is. Leeftijd, (over)belasting en de oorzaak voor de heupartrose spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast kan een infectie door bacteriën zorgen voor een loslating. Dat zijn meestal bacteriën waar u verder niet heel ziek door bent.

Zeer complexe heupproblemen

Soms zijn heupproblemen zo complex, dat een ander ziekenhuis hier niet de juiste behandeling voor kan bieden. In die situaties kunnen artsen hun patiënt doorverwijzen naar het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie. Complexe heupoperaties vinden steeds vaker plaats in expertcentra als dat van ons. Daardoor hebben de gespecialiseerde orthopedisch chirurgen voldoende ervaring om u zo goed mogelijk te behandelen.


Onze prothesen

In het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie plaatsen we alleen prothesen met botcement. Wij kiezen al tientallen jaren voor dezelfde operatiemethode en heupprothese. Uit ons wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onze heupprothese het op lange termijn erg goed doet. lees meer

Onze prothesen

In het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie plaatsen we alleen prothesen met botcement. Wij kiezen al tientallen jaren voor dezelfde operatiemethode en heupprothese. Uit ons wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onze heupprothese het op lange termijn erg goed doet.

Gecementeerde prothesen

Verschillende fabrikanten maken gecementeerde prothesen. Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie gebruikt producten van de fabrikant Stryker Howmedica uit Newbury, Engeland. We gebruiken altijd een heupkom van kunststof. Meestal is dat de Exeter / Contemporary. Voor de heupsteel kiezen we bijna altijd voor het type Exeter. De prothese zetten we vast met Surgical Simplex cement.

Waarom gecementeerde prothesen?

De ontwikkeling van de heupprothese startte rond 1960 met de gecementeerde heupprothese van Sir John Charnley. Hij bedacht een heupprothese waarbij de steel en de kom van de prothese aan het bot worden vastgezet met behulp van botcement. Deze prothese heet de gecementeerde totale heupprothese.

In de jaren tachtig volgde de ontwikkeling van de ongecementeerde heupprothese. Bij deze prothesen worden kom en steel vastgeklemd in het bot. In Nederland krijgen met name relatief jonge patiënten (jonger dan 55 jaar) ongecementeerde heupprothesen. Een voordeel van deze heupprothese is dat de operatieduur korter is. Want er hoeft geen botcement uit te harden.

Eerst werd gedacht dat vervanging bij het loslaten van de ongecementeerde prothese gemakkelijker zou worden dan bij de gecementeerde prothese. Dat blijkt niet juist te zijn. Met name aan de komzijde kan het botverlies ernstiger zijn dan bij het falen van een gecementeerde heupkom. Ook zijn de resultaten na tien jaar niet beter dan een gecementeerde heupprothese.

Geen sportprothesen of metaal-op-metaal

Het Radboudumc plaatst geen sportprothesen (resurfacing prothesen) of metaal-op-metaal heupprothesen. De sportprothese werd in de jaren negentig geïntroduceerd. Het zou de prothese zijn die makkelijker te vervangen is vanwege het botsparende effect. De heupkop wordt hierbij namelijk niet volledig afgezaagd zoals dat bij een totale heupprothese wel gebeurt.

Maar er blijken toch problemen te zijn met deze prothese, ondanks de optimistische inschattingen van de mogelijke voordelen voor u, zoals meer bewegingsmogelijkheden.

Het nadeel van de resurfacing prothese en alle metaal-op-metaal prothesen is dat er door slijtage metaaldeeltjes vrijkomen. Het gaat vaak om vrije kobalt en chroomdeeltjes. Deze kunnen zwellingen en ontstekingen veroorzaken rondom uw geopereerde heup. Daardoor kunt u allerlei nieuwe heupklachten krijgen. Ook worden deze deeltjes soms in het bloed teruggevonden of op andere plekken, zoals de lymfeklieren, lever of milt.

Effecten van de prothese

Het effect van een heupprothese of heuprevisie merkt u pas goed na uw herstelperiode. Daarna verdwijnen de meeste klachten of ze verminderen sterk. lees meer

Effecten van de prothese

Het effect van een heupprothese of heuprevisie merkt u pas goed na uw herstelperiode. Daarna verdwijnen de meeste klachten of ze verminderen sterk.

Heupprothese

Als heuppatiënt bent u gewend pijn te hebben, ook ’s nachts. De kenmerkende zeurende pijn in de lies, die uitstraalt naar de knie, neemt flink af of verdwijnt zelfs na het plaatsen van een heupprothese. Bovendien zorgt de operatie ervoor dat uw heupgewricht beter werkt. Activiteiten als (trap)lopen gaan u voortaan veel makkelijker af. U wordt dus een stuk mobieler.

Heuprevisie

Is uw prothese tijdens een revisieoperatie hersteld of vervangen? Bij een revisie is het zo dat de klachten die uw oude prothese veroorzaakte sterk verminderen of misschien wel volledig verdwijnen. Dit herstel kan lang duren, u kunt tot een jaar na de operatie nog verbetering bemerken. Het kost uw spieren namelijk meer kracht en tijd om op niveau te komen doordat er al eerder in dat gebied geopereerd is.

Tips en adviezen

Het dagelijkse leven kent vele situaties die belastend zijn voor uw nieuwe heupprothese. Indien u uw heupprothese teveel belast, kan dit leiden tot overbelasting en later mogelijk tot eerder loslaten. lees meer

Tips en adviezen

Het dagelijkse leven kent vele situaties die belastend zijn voor uw nieuwe heupprothese. Indien u uw heupprothese teveel belast, kan dit leiden tot overbelasting en later mogelijk tot eerder loslaten.

Denk hierbij aan hardlopen en contactsporten als voetbal, rugby, hockey etc. Wandelen, fietsen, fitness en zwemmen zijn prima manieren om de spieren rondom de heupprothese zo sterk mogelijk te houden, wat mogelijk bijdraagt een langere levensduur van uw prothese.

Als u vragen heeft over sporten of werken na een totale heupprothese kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Orthopedie.

 

Vergoeding

In de meeste gevallen vergoedt een verzekeraar uw behandeling en ziekenhuisverblijf. Vraagt u dit wel goed na bij uw verzekeraar? U kunt er ook naar vragen op de Orthopedie Polikliniek. lees meer

Vergoeding

In de meeste gevallen vergoedt een verzekeraar uw behandeling en ziekenhuisverblijf. Vraagt u dit wel goed na bij uw verzekeraar? U kunt er ook naar vragen op de Orthopedie Polikliniek. Wij helpen u graag bij het invullen van een aanvraag- of machtigingsformulier. Geef daarvoor uw verzekeringsgegevens aan ons door tijdens uw polibezoek. Wij, of uw verzekeraar, informeren u dan over de mogelijkheden.

De opname


Voor uw opname

Voor het plaatsen van een heupprothese verblijft u gemiddeld drie tot vijf dagen in het Radboudumc. Bij een revisieoperatie verschilt die opnameduur. lees meer

Voor uw opname

Voor het plaatsen van een heupprothese verblijft u gemiddeld drie tot vijf dagen in het Radboudumc. Bij een revisieoperatie verschilt die opnameduur.

Het Klinisch Score Station

Voor de operatie gaat u langs bij het Klinisch Score Station (KSS) van het Radboudumc. Hier onderzoeken wij nauwkeurig hoe uw heup functioneert. En u vult hier vragenlijsten in. Dezelfde vragenlijsten krijgt u tijdens uw polibezoeken na het plaatsen van de prothese. Zo zien wij hoe uw heupfunctie verbetert. Ook houden we op deze manier uw tevredenheid bij.

De zorgdag

U krijgt een uitnodiging voor de zorgdag. Op deze dag in het Radboudumc informeren wij u en maximaal zes andere heuppatiënten en uw mantelzorgers over de opname en revalidatieperiode. U brengt onder andere een bezoek aan de anesthesist. Met deze arts spreekt u op de zorgdag af welke pijnbestrijding (anesthesie) u voor de operatie krijgt. Ook hebt u een individueel gesprek met de verpleegkundige en fysiotherapeut. Neem op deze zorgdag ook een paar elleboogskrukken mee.

De opname

U wordt opgenomen op de dag van de operatie. U kunt 2 werkdagen voor de operatie tussen 11.30 en 12 uur bellen naar de operatieplanning. Zij geven aan u door hoe laat u zich moet melden op de verpleegafdeling Orthopedie en hoe laat de operatie begint. Moet u ver reizen? U kunt altijd overnachten in het Radboud Hotel.

Tijdens uw opname

Hoe lang u dan in het ziekenhuis blijft, hangt onder andere af van de reden tot operatie en de omvang van de operatie. lees meer

Tijdens uw opname

De dag van de operatie

Op de dag van de operatie meldt u zich op de afgesproken tijd op de Orthopedie Verpleegafdeling. Daar neemt de verpleegkundige de laatste bijzonderheden met u door en laat u uw kamer zien.
Hierna kunt u zich rustig omkleden om naar de operatiekamer te gaan. U ontvangt alvast de eerste pijnstilling. Als u dat prettig vindt, krijgt u een kalmerend medicijn, om rustiger de operatie in te gaan. De verpleegkundige brengt u, eventueel samen met uw partner of mantelzorger, naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

In de voorbereidingsruimte geeft de anesthesist u de afgesproken pijnbestrijding (anesthesie). Op de operatiekamer plaatst de orthopedisch chirurg samen met zijn team de heupprothese.

Na de operatie

Na afloop van de operatie brengen we u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Als u helemaal ontwaakt bent en alles goed met u gaat, brengt de verpleegkundige u naar uw kamer op de Orthopedie Verpleegafdeling. Daar bellen we uw contactpersoon en geven door dat de operatie is afgerond.
Na de operatie krijgt u in het Radboudumc een intensief oefenprogramma. Onder begeleiding van fysiotherapeuten en verpleegkundigen werkt u dagelijks aan uw herstel. De afdelingsarts kijkt elke dag hoe het met u gaat en overlegt met de verpleegkundige en fysiotherapeut wanneer u naar huis kunt.

Terug naar huis

De verpleegkundige voert met u een ontslaggesprek als u terug naar huis mag. U krijgt dan onder andere informatie over de pijnstilling. Vertel ook gerust wat u van de opname vond. En stel alle vragen die u nog hebt. Meestal kunt u na 12.00 uur naar huis. Een week na ontslag bellen we u tijdens het telefonisch spreekuur. Voor dit gesprek krijg u een vragenlijst mee.

Na uw opname

Na het ontslaggesprek krijgt u medicijnen mee en houden we contact over de voortgang van uw herstel. lees meer

Na uw opname

Het verwijderen van de pleister

Kreeg u na de operatie een Aquacel pleister® (pdf)? Dan mag u die na zeven dagen zelf verwijderen. Hierover kreeg u van de verpleegkundige informatie tijdens het ontslaggesprek.

Trombose voorkomen

Na de operatie krijgt u nog zes weken medicijnen om uw bloed te verdunnen. Hiermee voorkomt u een trombosebeen. De medicijnen worden met kleine injecties onder de huid ingebracht. Dit zijn nadroparine-injecties. U kunt dit zelf doen. Op de afdeling laten we u zien hoe. U kunt het ook nog eens nalezen op de nadroparine instructiekaart (pdf).

Het telefonisch spreekuur

Een verpleegkundige belt u een week na de opname. Tijdens dat gesprek blikt u terug op de opname en vertelt u hoe het met u gaat. Het is handig als u voor dit gesprek de vragenlijst invult die u bij uw ontslag kreeg. Zo bent u goed op het gesprek voorbereid.
Heeft u buiten dit telefonisch spreekuur vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Op controle

Na zes weken komt u terug op de Orthopedie Polikliniek. We kijken dan hoe het met uw heupprothese gaat. En we bespreken wat u verder nog kunt verwachten.

Complicaties

Bij iedere heupoperatie is er kans op complicaties, bijvoorbeeld:
 • Infectie. De kans op een infectie is ongeveer 1%. U herkent een infectie aan koorts, pijn, een roder wordende wond, of een wond waar vocht of pus uitkomt. Denkt u dat uw wond geïnfecteerd is? Meld dit dan direct bij ons, niet bij uw huisarts. Wij willen altijd eerst zelf de wond goed bekijken. Als er een infectie optreedt, moeten we u mogelijk opnieuw opereren. In het ergste geval verwijderen we de heupprothese.
 • Luxatie (uit de kom). In sommige gevallen schiet de prothese uit de kom. Die kans is wat groter bij patiënten met heupdysplasie. Meestal plaatsen we de prothese zonder operatie weer terug in de kom. 
 • Beschadiging van de zenuw. De kans dat de zenuw aan de achterkant van uw heupgewricht beschadigt, is ongeveer 1%. Deze beschadiging zorgt voor minder gevoel en kracht in uw onderbeen. Dit herstelt vaak vanzelf in de loop van de tijd.
 • Trombosebeen. Heupoperaties kunnen een trombosebeen veroorzaken. Dit komt doordat u lang stilligt en we uw been in bepaalde houdingen brengen tijdens de operatie. Om trombose te voorkomen, krijgt u nadroparine-injecties.
 • Bloedverlies. Bij een operatie verliest u altijd bloed. Na de heupoperatie nemen we een aantal keren bloed af. Zo meten we het bloedverlies. En kunnen we u als het nodig is een bloedtransfusie geven. 
 • Periarticulaire ossificaties. Bij heupprothesen kunnen verkalkingen in de weefsels rond de prothese ontstaan. Dit noemen we periarticulaire ossificaties (PAO’s). De meeste verkalkingen kunnen we voorkomen. Dat doen we door u rond de operatie het middel Indomethacine te geven. Of u krijgt preoperatieve eenmalige radiotherapie (pdf). Meestal geven PAO’s weinig klachten. Maar als ze zeer uitgebreid zijn, kunt u hierdoor pijn of moeite met bewegen krijgen.
 • Beenlengteverschil. Uw heupchirurg probeert altijd uw been zo goed mogelijk op lengte te houden en zo beenlengteverschil te voorkomen. Een eventueel beenlengteverschil is pas na drie maanden goed te beoordelen. Misschien denkt u snel na de operatie dat u beenlengteverschil hebt, maar wacht het eerst even af. Vaak gaat het namelijk puur om een gevoel dat vanzelf weer verdwijnt. Het is heel normaal dat uw lichaam na de operatie even moet wennen.

Specifieke complicaties bij een revisieoperatie

Alle bovengenoemde complicaties gelden ook voor een revisieoperatie. Maar omdat de revisieoperatie technisch lastiger is, kunnen de complicaties hierbij iets vaker voorkomen. Zo is de meest voorkomende reden voor een nieuwe operatie na een revisie: de neiging van de prothese om uit de kom te schieten. Ondanks de complicaties hebben de meeste patiënten veel baat bij de revisieoperatie en zijn ze er beter aan toe dan voor de operatie. Bovendien is een revisieoperatie vaak onvermijdelijk. Door uitstel kunnen namelijk fracturen ontstaan op de langere termijn bij een loszittende prothese. Of de prothese kan uit het bot breken.

Over ons


De operatie­methode

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie kan bij u een operatie uitvoeren waarbij we een eerste heupprothese plaatsen. Ook kunnen we een revisieoperatie doen, waarbij we uw huidige prothese herstellen of vervangen. lees meer

De operatie­methode

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie kan bij u een operatie uitvoeren waarbij we een eerste heupprothese plaatsen. Ook kunnen we een revisieoperatie doen, waarbij we uw huidige prothese herstellen of vervangen.

Eerste prothese plaatsen

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie plaatst altijd een heupprothese met botcement. Tijdens de operatie probeert de arts altijd de normale anatomie zo veel mogelijk te herstellen. Dat betekent dat normale spieraanhechtingen moeten herstellen. Maar ook de botopbouw is belangrijk; ook die willen we op een zo natuurlijk mogelijke manier laten herstellen. Al tientallen jaren werken daarvoor met de botsnippermethode. Hierbij brengen we botsnippers aan in uw heupkom, voordat we de kom van de heupprothese plaatsen. Deze snippers komen van het bot uit uw eigen heupkop, of van een donorbot. Bent u jonger dan 50 jaar? Dan plaatsen we altijd extra botsnippers aan de komzijde. Omdat u nog een lange levensverwachting hebt, moet u misschien meerdere revisieoperaties ondergaan. Dit gaat makkelijker als het heupgewricht goed hersteld is.

Met de botsnippermethode voorkomen we verder botverlies rond uw heup. En we zorgen er zo voor dat uw bot opnieuw kan ingroeien. Met name bij jonge patiënten passen we deze techniek toe. Maar ook als u wat ouder bent en problemen hebt met uw heupkom, kunnen wij met deze techniek uw kom biologisch herstellen.

Revisieoperatie

Bij de revisieoperatie vervangen we een deel van de prothese (geïsoleerde kom of steelrevisie) of de gehele prothese. Omdat de prothese is losgeraakt, lijkt het makkelijk om de prothese uit het bot te verwijderen. Maar dit valt niet altijd mee. Het is ook niet zo dat een ongecementeerde prothese makkelijker te verwijderen is dan een gecementeerde prothese. Het verwijderen van beide soorten prothesen kan lastig zijn. Vaak wordt het botverlies door deze technische moeilijkheden nog versterkt. Wel zijn de technieken rondom de heupvervangingen de laatste jaren sterk verbeterd. Nadat we de prothese verwijderd hebben, reinigen we het beschadigde botbed en bepalen we het botverlies. We herstellen het botverlies door het gebruik van botsnippers. Deze zogenoemde ‘bone impaction grafting’ techniek ontwikkelde emeritus professor Slooff in het Radboudumc en is door ons steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Na het herstel van het botverlies plaatsen we altijd een gecementeerde totale heupprothese.

Zijligging

Of u nu een eerste prothese krijgt, of een revisieoperatie krijgt: tijdens de operatie ligt u op uw zij. De orthopedisch chirurg bereikt de heup dan via de achterkant. Daardoor loopt het litteken van de operatie voornamelijk over de zijkant van uw bil.

Ervaring

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie heeft jarenlange ervaring met het plaatsen van prothesen. Wij zijn gespecialiseerd in complexe heupchirurgie. Daarnaast doen we veel onderzoek naar heupprothesen. Zo ontwikkelden we onze unieke botsnippermethode.

Wetenschap­pelijk bewezen

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie doet al ruim dertig jaar onderzoek onder haar patiënten. lees meer

Wetenschap­pelijk bewezen

Het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie doet al ruim dertig jaar onderzoek onder haar patiënten. Daardoor weten we dat een eerste heupprothese die we plaatsen gemiddeld 15 tot 20 jaar meegaat. Daarna is de kans op een succesvolle revisie met een tweede of zelfs derde prothese groot. Dat komt doordat wij botverlies bij een operatie oplossen met een biologische reconstructie. Daardoor herstelt het bot zich op een natuurlijke manier.

Wetenschappelijk onderzoek


Resultaten

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de ontwikkeling van de heupchirurgie en daarmee de zorg voor onze patiënten. Bij het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie besteden we er veel aandacht aan. lees meer

Resultaten

Bij het Radboud Expertcentrum voor Heupprothesiologie werken we op basis van resultaten uit ons wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor houden we de ontwikkelingen van onze patiënten goed in de gaten door uitgebreid vervolgonderzoek te doen. Zo hebben we sinds 1988 een database waarin we de gegevens van alle jonge heuppatiënten verzamelen. Daarin registreren we hoe de prothese na tien of vijftien jaar functioneert.

Ook volgen we alle patiënten op het Klinisch Score Station. Hier onderzoeken we bewegingsuitslagen. We maken daarbij gebruik van speciaal ontwikkelde onderzoeksmethodes zoals de Harris Hip Score en de Oxford Hip Score. Die noemen we Patiënt Related Outcome Measurements (PROMs).

De resultaten van ons onderzoek publiceren we regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en op congressen.

Revisiechirurgie

Ook patiënten die een revisieoperatie hebben gehad, blijven we volgen. Er zijn steeds meer mensen die op jonge leeftijd een heupprothese krijgen. lees meer

Revisiechirurgie

Ook patiënten die een revisieoperatie hebben gehad, blijven we volgen. Er zijn steeds meer mensen die op jonge leeftijd een heupprothese krijgen. Ze hebben dan ook meteen meer kans op een revisieoperatie, omdat hun vervolgtraject langer wordt. We proberen het gewricht altijd op een biologische manier te herstellen. Zo worden vervolgoperaties gemakkelijker uitvoerbaar.

Ontwikkelingen

We willen onze techniek altijd blijven verbeteren. Daarvoor werken we samen met het Orthopedic Research Lab. naar het research lab

Het Klinisch Scorestation

In het Klinisch Scorestation volgen we het functioneren, de pijn en de beperkingen van orthopedische patiënten. Deze gegevens leggen we vast. Zo krijgen we een duidelijker beeld hoe patiënten voor en na de operatie functioneren. lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet