Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen zoals een lipspleet (schisis), aangeboren hand- of voetafwijkingen, zeer grote moedervlekken (congenitale naevi) of vaatafwijkingen als wijnvlekken en hemangiomen (goedaardige tumoren) worden door ons behandeld.

Schisisteam

Het multidisciplinaire Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen van het Radboudumc is één van de grootste in Nederland en levert toonaangevende kwaliteit dankzij een ervaren multidisciplinair team. Daardoor komen patiënten vanuit het hele land naar Nijmegen, vooral bij complexere ziekte oorzaken.

Hemangiomen en vaatafwijkingen

Onze plastische chirurgen maken deel uit van de Hecovan-werkgroep van het Radboudumc en zijn gespecialiseerd in hemangiomen en vaatafwijkingen (bijv. wijnvlekken of ooievaarsbeten). Kinderen uit het hele land worden voor deze (bloed)vaten afwijking doorgestuurd naar onze gespecialiseerde, multidisciplinaire werkgroep.

Afdeling Plastische Chirurgie


Over de afdeling Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie houden we ons bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Over de afdeling Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie houden we ons bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

Diverse aandoeningen

Wij behandelen diverse aandoeningen. Vooral voor handchirurgie, aangeboren afwijkingen en reconstructies na een ongeval of kwaadaardige ziekte bent u bij de afdeling Plastische Chirurgie aan het juiste adres.

Esthetische operaties

Daarnaast voeren we ook esthetische operaties op topniveau uit. Bij de polikliniek Plastische Chirurgie hebben we een spreekuur voor esthetische behandelingen. 

Contact

Polikliniek Plastische Chirurgie
(024) 361 95 94

stel een vraag

Ons specialisme


Borst­reconstructie

Borstkanker komt bij vrouwen veel voor. De laatste jaren neemt ook het aantal vrouwen met een genetisch verhoogde kans op het krijgen van borstkanker toe. Directe borstreconstructie en reconstructie met eigen (autoloog) weefsel dragen sterk bij aan het herwinnen van ‘de kwaliteit van leven’.

lees meer

Nijmeegs Universitair Handen Team NUHT

Het Nijmeegs Universitair Handen Team (NUHT) is een samenwerkingsverband van artsen en therapeuten. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van handletsels en handaandoeningen.

lees meer

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen zoals een lipspleet (schisis), aangeboren hand- of voetafwijkingen, zeer grote moedervlekken (congenitale naevi) of vaatafwijkingen als wijnvlekken en hemangiomen (goedaardige tumoren) worden door ons behandeld.

lees meer

Complexe reconstructies

Wij zijn gespecialiseerd in complexe microchirurgische operaties van het hoofd-/halsgebied, borst, vulva/vagina, buikwand en extremiteiten voor mensen, die door kanker of ongevallen een reconstructie nodig hebben.

lees meer

Complexe reconstructies

Wij zijn gespecialiseerd in complexe microchirurgische operaties van de borst, hoofd-/halsgebied, vulva/vagina, buikwand en extremiteiten voor mensen, die door kanker of ongevallen een reconstructie nodig hebben. 

Naast voor de hand liggende trauma's als brandwonden en grote littekens wordt de plastisch chirurg vaak betrokken bij wonden waarbij bedekking van onderliggende structuren als botten, pezen, bloedvaten en dergelijke niet meer mogelijk is. Dit vereist microchirurgische expertise en behandeling om een functioneel en cosmetisch mooi resultaat te krijgen.

Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie NUCEC

Het Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthestische Chirurgie, kortweg NUCEC, biedt topzorg op het gebied van de Esthetische Chirurgie binnen een academische zorgomgeving.

lees meer

Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie NUCEC

Het Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthestische Chirurgie, kortweg NUCEC, biedt topzorg op het gebied van de Esthetische Chirurgie binnen een academische zorgomgeving. Onze specialisten van de afdeling Plastische Chirurgie voeren de operaties uit binnen het Radboudumc. U kunt bij ons terecht voor: boven- en onderooglidcorrecties, voorhoofdlift, facelift, neklift, lipofilling, liposuctie, borstlift, borstaugmentatie, borstreductie, buikwandplastiek, filler, Botox-behandeling.

Wond­problemen

Patiënten met decubitus (doorliggen), chronisch veneuze insufficiëntie (storing in de afvoerende vaten), probleemwonden bij diabetes of na radiotherapie worden in ons speciale wondexpertisecentrum behandeld.


Polikliniek Familiaire tumoren

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Onderzoek en onderwijs


Weten­schappelijk onderzoek

Wij vinden kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. We streven dit na door de juiste houding, kennis en vaardigheden te hebben en waar nodig te ontwikkelen.

Lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Wij vinden kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. We streven dit na door de juiste houding, kennis en vaardigheden te hebben en waar nodig te ontwikkelen.

Wetenschappelijk onderzoek

We doen veel wetenschappelijk onderzoek op ons vakterrein. Met de onderzoeken willen we patiëntenzorg verbeteren. Daarnaast willen we ook een toonaangevend centrum zijn voor het fundamentele onderzoek binnen de plastische chirurgie in Nederland.

Wij verrichten onderzoek op het gebied van microchirurgische reconstructies, wondgenezing en tissue engineering (weefsel, dat in het laboratorium wordt gemaakt). Daarnaast is er een onderzoekslijn voor composite tissue allotransplantation (gelaats- en handtransplantaties), vulva- en vaginareconstructies, nieuwe lappentechnieken en 3D-onderzoek na complexe reconstructies en esthetische ingrepen.

Kwaliteit in onderwijs

De afdeling is betrokken bij de masterfase van de opleiding Geneeskunde. Bovendien geven we onderwijs aan paramedici op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bieden we geregeld actuele onderwerpen aan via postacademisch onderwijs.

Polikliniek


Polikliniek Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen behandelen diverse aandoeningen. Met name handchirurgie, aangeboren afwijkingen, en reconstructies na een ongeval of kwaadaardige ziekte.

lees meer


Naar uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 727

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Contact

Polikliniek Plastische Chirurgie
(024) 361 95 94

stel een vraag

Verpleegafdeling plastische chirurgieNaar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Brein, Bewegen en Reconstructie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 737

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 737 (Brein, Bewegen en Reconstructie)

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Bezoektijden verpleegafdeling plastische chirurgie

De verpleegafdeling plastische chirurgie kent geen vaste bezoektijden, bezoek is de gehele dag welkom. We kunnen hiervan afwijken wanneer dit beter is voor uw herstel. Onze verpleegkundigen zullen dit dan bij u aangeven.


Dagindeling verpleegafdeling

De dagen op onze afdeling verlopen verschillend omdat elke patiënt een speciale verzorging en behandeling krijgt die op hem of haar is afgestemd. Elke dag heeft wel een aantal vaste momenten.

Lees meer

Dagindeling verpleegafdeling

De dagen op onze afdeling verlopen verschillend omdat elke patiënt een speciale verzorging en behandeling krijgt die op hem of haar is afgestemd. Elke dag heeft wel een aantal vaste momenten.

07.00 uur Voedingsronde en medicijnronde
08.00 uur Aanvang wekzaamheden verpleegkundigen
09.30 uur Voedingsronde
10.15-10.45 uur Koffie pauze verpleegkundigen (verdeeld in 2 groepen)
12.00 uur Voedingsronde en medicijnronde
12.30-13.30 uur Lunchpauze verpleegkundigen (verdeeld in 2 groepen)
14.45 uur Voedingsronde, eventuele verzorging
17.15 uur Voedingsronde en medicijnronde
13.30 uur Voedingsronde
na 20.00 uur Verzorging voor de nacht
22.00 uur Medicijnronde.

Wilt u er reking mee houden dat om 23.00 uur al veel patiënten slapen. Rust op de afdeling is dan erg belangrijk.
Gedurende de nacht komen verpleegkundigen met regelmaat kijken of alles in orde is met u.
 

Artsen en verpleegkundigen

Op de afdeling werken twee artsenteams: de neurochirurgen en de plastisch chirurgen. Elk team is breed samengesteld.

Lees meer

Artsen en verpleegkundigen

Artsen

Op de afdeling werken twee artsenteams: de neurochirurgen en de plastisch chirurgen. Elk team is breed samengesteld. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Verder bestaat het team uit specialistisch chirurgen (neurochirurgen of plastisch chirurgen), arts-assisitenten (artsn waarvan een deel in opleiding is tot  specialist), en co-assisitenten (studenten geneeskunde).

De zaalarts en/of andere artsen van het team komen dagelijks bij u langs. De plastisch chirurgen lopen visiste tussen 08.00 en 08.45 uur. Het is belangrijk dat u op deze tijdstippen op uw kamer bent. Tijdens de artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling. Ook kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met uw behandelend arts.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen werken in een team. We doen ons best om u gedurende uw verblijf door dezelfde verpleegkundigen te laten verzorgen en begeleiden. Op deze manier leert u elkaar kennen en kan de zorg beter worden afgestemd. Met vragen en problemen kunt u het beste terecht bij de verpleegkundige die voor u zorgt.
Ook kunt u te maken krijgen met studenten Verpleegkunde. Dit zijn studenten uit alle vier de jaargangen van de opleiding tot verpleegkundige. Deze studenten doen hun werk onder toeziend oog van een gediplomeerd verpleegkundige.
Daarnaast werken er verpleegassistenten op de afdeling. Zij ondersteunen de verpleegkundigen.
De zorgmanager en teamleider van de afdeling zijn vooral bezig met de organisatie en zijn eindverantwoordelijk
voor de verpleegkundige zorg.
Tussen 13.55 uur en 14.30 uur houden de verpleegkundigen een patiënten bespreking waarin zij uw behandeling bespreken. U wordt gevraagd de verpleegkundige tijdens deze behandeling niet te storen.

Gemengd verplegen

Het kan voorkomen dat vrouwen en mannen samen op één kamer verpleegd worden.

Lees meer

Gemengd verplegen

De afdeling beschikt over meerdere éénpersoonskamers, één vierpersoonskamer en één twee persoonskamer. Het kan voorkomen dat vrouwen en mannen samen op één kamer verpleegd worden. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige, zodat zij een oplossing voor u kan zoeken.

Informatie­folders

Hieronder vindt u de informatiefolders van de afdeling Plastische Chirurgie

lees meer

Onze mensen

inloggen