Operatieplanning

Voor vragen omtrent de operatie / operatiedatum kunt u contact opnemen met het planbureau Plastische chirurgie.

Telefoon: 024 – 361 95 94 elke dinsdag en donderdag bereikbaar tussen 09.00 – 10.30 uur.

MijnRadboud: via een bericht in uw Radboud account kunt u vragen stellen, deze zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

Afdelingen Plastische Chirurgie

Over de afdeling Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie houden we ons bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Over de afdeling Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie houden we ons bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

Diverse aandoeningen

Wij behandelen diverse aandoeningen. Vooral voor handchirurgie, aangeboren afwijkingen en reconstructies na een ongeval of kwaadaardige ziekte bent u bij de afdeling Plastische Chirurgie aan het juiste adres.

Esthetische operaties

Daarnaast voeren we ook esthetische operaties op topniveau uit. Bij de polikliniek Plastische Chirurgie hebben we een spreekuur voor esthetische behandelingen. 


Contact

Polikliniek
(024) 361 95 94

Verpleegafdeling
(024) 361 40 14
contactformulier

Operatieplanning

Voor vragen omtrent de operatie / operatiedatum kunt u contact opnemen met het planbureau Plastische chirurgie.

lees meer

Dubbele hand­transplantatie patiënte en artsen kijken terug

Patiënte Maartje Bijl kreeg in juli 2019 in het Radboudumc twee nieuwe onderarmen en handen tijdens de eerste dubbele handtransplantatie in Nederland. lees meer

Dubbele hand­transplantatie patiënte en artsen kijken terug

Zelfstandigheid terug

Patiënte Maartje Bijl kreeg in juli 2019 in het Radboudumc twee nieuwe onderarmen en handen gekregen tijdens de eerste dubbele handtransplantatie in Nederland. Deze complexe operatie werd uitgevoerd door een groot multidisciplinair team onder leiding van plastisch chirurg Dietmar Ulrich en handchirurg Steven Hovius.

Kwaliteit van leven

2 jaar later heeft Maartje een groot deel van haar handfuncties weer terug. Daar ging een lange spannende tijd aan vooraf van revalideren en oefenen, oefenen, en nog eens oefenen. Na de operatie kon zij al meteen  starten met het oefenen van de onderarmspieren die voor de grove vingerfunctie zorgen. De zenuwen in beide armen hebben tijd nodig gehad om in te kunnen groeien om het gevoel in de vingers te kunnen krijgen en ook de spiertjes in haar handen te kunnen laten functioneren.

Maartje kan nu de dingen die voor anderen zo normaal zijn, ook voor een groot deel weer zelf doen. Ze kijkt terug op een heftige periode, maar is blij dat ze haar zelfstandigheid terug heeft en haar leven er weer ‘gewoon’ uitziet.

Maartje Bijl: 'Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mooie geschenk heb mogen ontvangen. Als eerste natuurlijk voor de donor en ook voor professor Hovius met zijn hele team die dit voor mij mogelijk gemaakt hebben.'

Complexiteit

Een dergelijke operatie vraagt veel tijd en voorbereiding door verschillende medische teams en kan daarom niet overal uitgevoerd worden. Ook moeten donoren altijd voldoen aan specifieke criteria voor bijvoorbeeld handtransplantatie. Dat maakt deze dubbele handtransplantatie ook zo bijzonder.

Multidisciplinair team

Deze dubbele handtransplantatie is tot stand gekomen door de goede en nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines die voor zo’n complexe operatie nodig zijn. Vanuit heel Nederland waren specialisten die zich bezighouden met orgaandonatie in en buiten het ziekenhuis betrokken. Van medewerkers in OK en IC, plastische chirurgen, transplantatie specialisten en revalidatiespecialisten, tot verpleegkundigen op zorgafdelingen en daarbuiten.

Zo’n twee jaar oefenden bijna maandelijks vier teams met plastische chirurgen, OK-assistenten, anesthesisten en anesthesie-assistentes voordat het zover was. Daarnaast waren psychologen, medische ethica, intensivisten, nefrologen, immunologen, patholoog-anatomen, transplantatiecoördinatoren en IC-assistenten actief. Voor de nabehandeling werden ook revalidatieartsen, verpleegkundigen, handtherapeuten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten gespecialiseerd in handtherapie betrokken bij de voorbereidingen. Ook de juristen en Raad van Bestuur waren belangrijk voor het slagen van het proces. Ambulancepersoneel en niet te vergeten ander ondersteunend personeel waren ook essentieel in de uitvoering van deze operatie.

Toen het eindelijk zover was, werkten vier teams 24 uur achter elkaar om de operatie te laten slagen.

Dietmar Ulrich, plastisch chirurg: 'Onze zorgvuldige voorbereidingen en de fantastische samenwerking van het hele team hebben bijgedragen aan het succes van de operatie. We zijn erg blij dat het goed gaat met Maartje en haar nieuwe handen.​'

Steven Hovius, handchirurg: ‘Het is heel belangrijk dat het goed gaat met deze patiënte en haar handen; en dat zij haar zelfstandigheid weer terug heeft, er is immers geen ruimte voor mislukking.'

Wij zijn als Radboudumc en het betrokken team in het bijzonder, blij dat we onze patiënte hebben kunnen helpen aan een betere kwaliteit van leven.

Partners

De medewerking van het ministerie van VWS, de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en onze zorgpartners waren ook zeer belangrijk om dit voor elkaar te krijgen.

Promotieonderzoek

Anne Sophie Kruit heeft op 24 september 2021 in haar promotie haar proefschrift 'Extracorporeal perfusion for prolonged preservation’ van spierflappen en ledematen verdedigd. Hierin besteede zij ook aandacht aan deze dubbele handtransplantatie.


‘Ik ben zo dankbaar dat ik deze handen van een donor heb mogen ontvangen.’

Maartje (48) kreeg een bacteriële infectie (bloedvergiftiging). Toen ze wakker werd uit een coma waren haar handen en voeten afgestorven. In het Radboudumc onderging ze een dubbele handtransplantatie, een unieke ingreep in Nederland. Maartje deelt haar ervaring.

lees meer

Ons specialisme


Behandeling Borst­reconstructie

Bij een borstreconstructie probeert de plastisch chirurg uw borst zoveel mogelijk in de oude vorm te krijgen. Wanneer en hoe een borstreconstructie wordt uitgevoerd, verschilt per situatie. lees meer

Nijmeegs Universitair Handen Team NUHT

Het Nijmeegs Universitair Handen Team (NUHT) is een samenwerkingsverband van artsen en therapeuten. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van handletsels en handaandoeningen.

lees meer

Perifere zenuwchirurgie

Bij perifere zenuwchirurgie behandelen we aandoeningen van zenuwen in het lichaam, met name in de armen en de benen. Deze aandoeningen kunnen ontstaan door letsel als gevolg van een ongeval of operatie, een ontsteking, een beknelling of gezwellen. lees meer

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen zoals een lipspleet (schisis), aangeboren hand- of voetafwijkingen, zeer grote moedervlekken (congenitale naevi) of vaatafwijkingen als wijnvlekken en hemangiomen (goedaardige tumoren) worden door ons behandeld.

lees meer

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen zoals een lipspleet (schisis), aangeboren hand- of voetafwijkingen, zeer grote moedervlekken (congenitale naevi) of vaatafwijkingen als wijnvlekken en hemangiomen (goedaardige tumoren) worden door ons behandeld.

Schisisteam

Het multidisciplinaire Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen van het Radboudumc is één van de grootste in Nederland en levert toonaangevende kwaliteit dankzij een ervaren multidisciplinair team. Daardoor komen patiënten vanuit het hele land naar Nijmegen, vooral bij complexere ziekte oorzaken.

Hemangiomen en vaatafwijkingen

Onze plastische chirurgen maken deel uit van de Hecovan-werkgroep van het Radboudumc en zijn gespecialiseerd in hemangiomen en vaatafwijkingen (bijv. wijnvlekken of ooievaarsbeten). Kinderen uit het hele land worden voor deze (bloed)vaten afwijking doorgestuurd naar onze gespecialiseerde, multidisciplinaire werkgroep.


Complexe reconstructies

Wij zijn gespecialiseerd in complexe microchirurgische operaties van het hoofd-/halsgebied, borst, vulva/vagina, buikwand en extremiteiten voor mensen, die door kanker of ongevallen een reconstructie nodig hebben. lees meer

Complexe reconstructies

Wij zijn gespecialiseerd in complexe microchirurgische operaties van de borst, hoofd-/halsgebied, vulva/vagina, buikwand en extremiteiten voor mensen, die door kanker of ongevallen een reconstructie nodig hebben. 

Naast voor de hand liggende trauma's als brandwonden en grote littekens wordt de plastisch chirurg vaak betrokken bij wonden waarbij bedekking van onderliggende structuren als botten, pezen, bloedvaten en dergelijke niet meer mogelijk is. Dit vereist microchirurgische expertise en behandeling om een functioneel en cosmetisch mooi resultaat te krijgen.

Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie NUCEC

Het Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthestische Chirurgie, kortweg NUCEC, biedt topzorg op het gebied van de Esthetische Chirurgie binnen een academische zorgomgeving. lees meer

Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie NUCEC

Het Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthestische Chirurgie, kortweg NUCEC, biedt topzorg op het gebied van de Esthetische Chirurgie binnen een academische zorgomgeving. Onze specialisten van de afdeling Plastische Chirurgie voeren de operaties uit binnen het Radboudumc. U kunt bij ons terecht voor: boven- en onderooglidcorrecties, voorhoofdlift, facelift, neklift, lipofilling, liposuctie, borstlift, borstaugmentatie, borstreductie, buikwandplastiek, filler, Botox-behandeling en vele andere operaties.

Wond­problemen

Patiënten met decubitus (doorliggen), chronisch veneuze insufficiëntie (storing in de afvoerende vaten), probleemwonden bij diabetes of na radiotherapie worden in ons speciale wondexpertisecentrum behandeld. naar wondcentrum

Polikliniek Familiaire tumoren

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling. lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Bewegen C2

De verpleegafdeling Trauma, Reconstructie en Bewegen is een samenwerking van de verpleegafdelingen van KNO, MKA, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Traumachirurgie.

lees meer

Polikliniek Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen behandelen diverse aandoeningen. Met name handchirurgie, aangeboren afwijkingen, en reconstructies na een ongeval of kwaadaardige ziekte. lees meer

Onderzoek en onderwijs


Weten­schappelijk onderzoek

Wij vinden kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. We streven dit na door de juiste houding, kennis en vaardigheden te hebben en waar nodig te ontwikkelen. Lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Wij vinden kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. We streven dit na door de juiste houding, kennis en vaardigheden te hebben en waar nodig te ontwikkelen.

Wetenschappelijk onderzoek

We doen veel wetenschappelijk onderzoek op ons vakterrein. Met de onderzoeken willen we patiëntenzorg verbeteren. Daarnaast willen we ook een toonaangevend centrum zijn voor het fundamentele onderzoek binnen de plastische chirurgie in Nederland.

Wij verrichten onderzoek op het gebied van microchirurgische reconstructies, wondgenezing en tissue engineering (weefsel, dat in het laboratorium wordt gemaakt). Daarnaast is er een onderzoekslijn voor composite tissue allotransplantation (gelaats- en handtransplantaties), vulva- en vaginareconstructies, nieuwe lappentechnieken en 3D-onderzoek na complexe reconstructies en esthetische ingrepen.

Kwaliteit in onderwijs

De afdeling is betrokken bij de masterfase van de opleiding Geneeskunde. Bovendien geven we onderwijs aan paramedici op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bieden we geregeld actuele onderwerpen aan via postacademisch onderwijs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een van onze wetenschappelijke onderzoeken? Of wil je als ambitieuze student zelf deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Plastische Chirurgie? Neem dan contact op met dr. Stefan Hummelink, stefan.hummelink@radboudumc.nl.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet