Nieuws Persoonsgerichte behandeling van resistente bacterie-infectie

19 september 2018

Ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen Roger Brüggemann en Rob ter Heine krijgen een subsidie van 395.600 euro van ZonMw. Zij starten hiermee een onderzoek naar een betere behandeling van patiënten met een levensbedreigende infectie met het antibioticum teicoplanine.

Dosering van antibiotica is geen ‘one size fits all’. Bij de dosering van antibiotica moet de arts rekening houden met zowel de blootstelling aan het geneesmiddel in de patiënt als de gevoeligheid van de bacterie. Dit kan door tijdens de behandeling de geneesmiddelconcentraties in het bloed te meten en de medicatie hierop bij te sturen. Bij het antibioticum teicoplanine is dit nog geen standaard praktijk. Roger Brüggemann: “Dat komt onder andere omdat we nog geen goede doelconcentraties hebben. Met andere woorden, we weten nog niet exact hoe hoog de blootstelling moet zijn. Dat moeten we gaan onderzoeken.”
 
Teicoplanine is een zogenaamde ‘reserve’ antibioticum. Dit wordt ingezet als een bacterie niet reageert op andere middelen. Een infectie met een dergelijke resistente bacterie is zonder behandeling levensbedreigend voor de patiënt. Brüggemann: “Veel ziekenhuizen gebruiken nu vancomycine, een ander reserve antibioticum. Dit middel is al lang op de markt en heeft grote waarde. Uit een recente cochrane review is echter gebleken dat teicoplanin even effectief is, maar minder schadelijk voor de nieren. Daarnaast kun je het eenmaal per dag geven in plaats van drie of vier keer per dag. We zien dan ook langzaam een switch naar teicoplanine, maar de behandelingsstrategie voor dit middel is nog niet breed bekend.”
 
Brüggemann en Ter Heine doen hun onderzoek in bij het ZonMW-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Zij voeren het project uit samen met de patiëntenvereniging Family and Patient Centered Intensive Care, en een multidisciplinair team vanuit de afdelingen Apotheek, Medische Microbiologie (Heiman Wertheim en Jacco van Ingen), Intensive Care (Jeroen Schouten) en Hematologie (Nicole Blijlevens). Zij werken daarnaast samen de afdelingen Intensive Care van het UMC Utrecht, de afdeling HTA van het MUMC+ en de divisie voor Systems Biomedicine and Pharmacology van het Leiden Academic Centre for Drug Research.