Nieuws Twee keer subsidie voor slimme en snelle diagnostiek

22 februari 2019

Arts-onderzoekers Richard ten Broek (Heelkunde) en Geert Wanten (MDL) krijgen beiden een subsidie van 150.000 euro van de Maag Lever Darm Stichting voor onderzoek naar nieuwe diagnostiek voor spijsverteringsziekten. Met de onderzoekssubsidies wil de Maag Lever Darm Stichting vroegtijdige opsporing van ziekten stimuleren.

Na een buikoperatie ontwikkelen veel patiënten ernstige buikpijn. Richard ten Broek: “Dit is een onderbelicht probleem. Na een jaar heeft zo’n tien procent van de patiënten nog steeds buikpijn. De oorzaak daarvan is vaak inwendig littekenweefsel, ook wel verklevingen genoemd. Helaas is het lastig om deze diagnose te stellen, omdat verklevingen nog niet goed in beeld kunnen worden gebracht. Wij willen een innovatieve tool ontwikkelen die deze verklevingen in beeld brengt, zodat we de diagnose goed en snel kunnen stellen.” Een nieuwe operatie kan de verklevingen en pijn verhelpen. Dan moet de arts van tevoren wel weten óf een patiënt verklevingen heeft en waar die verklevingen zich bevinden.

Chronisch darmfalen

In Nederland leven zo’n 400 patiënten met ernstig chronisch darmfalen. Dat betekent dat hun darmen onvoldoende in staat zijn om voeding op te nemen. Daarom moeten zij voeding krijgen via een katheter (infuus) in de bloedbaan. Geert Wanten: “Katheters zijn voor deze patiënten van levensbelang. Het zijn hun ‘levenslijnen’.” Helaas krijgen deze patiënten regelmatig levensbedreigende bloedbaaninfecties van hun katheter. Geert Wanten en zijn team (zie foto) willen een test ontwikkelen die binnen 4 uur duidelijk maakt of er een bloedbaaninfectie is en welke ziekteverwekker de infectie veroorzaakt. Dit is veel sneller dan de huidige methode, die 1 tot 5 dagen nodig heeft. Door de snellere diagnose kunnen deze patiënten eerder de juiste behandeling krijgen en neemt de ziektelast en kans op overlijden af.

Zeven projecten

In de eerste maanden van 2018 hebben 22 teams van (arts-)onderzoekers uit de Nederlandse umc’s een kort voorstel ingediend. Tien (arts-)onderzoekers mochten vervolgens een uitgebreid onderzoeksvoorstel indienen. Deze tien voorstellen zijn beoordeeld door ervaringsdeskundigen, buitenlandse experts en de Wetenschappelijke Adviescommissie “Slimme en Snelle Diagnostiek” van de Maag Lever Darm Stichting. Hierin zitten deskundigen uit het medische veld op het gebied van maag-, lever- en darmziekten. Naast de onderzoeken van Geert Wanten en Richard ten Broek zijn nog vijf onderzoeken als beste uit de bus gekomen.
 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet