Nieuws Grote vaccinatie bereidheid in Radboudumc
18 januari 2021

Er is grote bereidheid onder Radboudumc-medewerkers om de vaccinatie tegen het coronavirus te nemen. 89 procent van het personeel met direct patiëntencontact zal waarschijnlijk of zeker de vaccinatie nemen. Dit blijkt uit een enquête waar 2.129 medewerkers aan deelnamen, bijna 20% van de Radboud-medewerkers.

Er leeft een brede maatschappelijke discussie over het coronavaccin, ook onder zorgverleners. Er staan belangrijke persoonlijke en maatschappelijke waarden en afwegingen op het spel. Het Radboudumc wil dat iedereen een persoonlijke, goed geïnformeerde keuze kan maken. Een goed gesprek met elkaar over afwegingen die meespelen, helpt daarbij. Binnen het Radboudumc zullen deze gesprekken worden georganiseerd door medewerkers van de verschillende betrokken afdelingen, waaronder het infectie-uitbraak team, de Arbo en Milieudienst (AMD) van het Radboudumc en het team moreel beraad van de vakgroep Ethiek van de gezondheidszorg (afdeling IQ healthcare).

Ten behoeve van input voor deze gesprekken is een korte, digitale enquête uitgezet onder medewerkers. De enquête bestond uit stellingen over de vaccinatiebereidheid en factoren die een rol spelen bij de beslissing om je wel of niet te laten vaccineren.

Vaccinatiebereidheid

Aan medewerkers werd gevraagd of ze zich willen laten vaccineren wanneer het Radboudumc dit aanbiedt. De vaccinatiebereidheid is groot: bijna 89% van de respondenten werkzaam in de patiëntenzorg geeft aan het vaccin waarschijnlijk wel of zeker te nemen. Voor respondenten elders werkzaam ligt dat percentage iets boven de 89. Zo’n 11% van de respondenten (wel en niet met patiëntencontact) laat zich niet of waarschijnlijk niet vaccineren.

Overwegingen

Welke overwegingen maken medewerkers om het vaccin wel of niet te nemen? Ongeveer een kwart van de collega’s in de zorg (1.209 respondenten) vindt dat vaccineren onverantwoorde risico’s met zich meebrengt ten aanzien van de eigen gezondheid. Meer dan 75% van deze zorgverleners laat zich echter juist wél vaccineren voor de eigen gezondheid.

Een overgrote meerderheid (bijna 90%) van de zorgmedewerkers laat zich vaccineren om patiënten te beschermen. 85% is het er enigszins of helemaal mee eens dat vaccineren behoort tot je professionele verantwoordelijkheid. Even veel respondenten heeft vertrouwen in het wetenschappelijk onderzoek waarmee het COVID-19-vaccin is ontwikkeld.

Iets minder dan 75% is het er enigszins of helemaal mee eens dat vaccineren een persoonlijke keuze is. Iets meer dan 75% van de respondenten in de zorg vindt dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Tot slot wil bijna 9 van de 10 respondenten zich laten vaccineren vanwege de kans die dit biedt om de beperkende maatregelen voor de samenleving op te heffen en de druk op de gezondheidszorg te verminderen.

Samen in gesprek

Het onderzoek geeft inzicht in de beweegredenen om al dan niet te vaccineren en de twijfels die er leven. In januari 2021 heeft de eerste groep zorgverleners van het Radboudumc het vaccin gekregen. Binnenkort starten zogenoemde ziekenhuisbrede ‘waardendialogen’ om verder in gesprek te gaan en te blijven over de persoonlijke afwegingen van medewerkers ten aanzien van het vaccin. Deze dialogen zullen vorm krijgen in samenwerking met het team moreel beraad van de vakgroep Ethiek van de gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare.

Lees het volledige onderzoeksrapport: Hoe sta jij tegenover het coronavaccin?

Meer informatie


Margie Alders

persvoorlichter

+31622421639
send an email
lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet