Nieuws Gerdine Fransen-Kuppens benoemd tot bijzonder hoogleraar Populatiegerichte Preventie

4 juli 2023

Gerdine Fransen-Kuppens is benoemd tot bijzonder hoogleraar Populatiegerichte Preventie aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Deze leerstoel kwam tot stand dankzij de GGD Gelderland-Zuid. Fransen-Kuppens combineert haar praktische ervaring rondom preventie met wetenschap, en onderzoekt hoe preventiebeleid nog beter kan.

De BTW op groente en fruit afschaffen. Gezonde voeding in kantines aanbieden. Betere wandel- en fietspaden aanleggen. Een rookvrije campus maken. Allemaal voorbeelden van beleid waardoor gezondere keuzes maken makkelijker wordt. Gerdine Fransen-Kuppens  onderzoekt hoe gemeentes hun gezondheidsbeleid kunnen verbeteren en wat ze kunnen doen om gezonde keuzes aantrekkelijker te maken. Zeker voor mensen in een achterstandsituatie, bijvoorbeeld door armoede. Dat moet gezondheidsverschillen verkleinen en de druk op de zorg verminderen.

Fransen-Kuppens werkt al jaren bij GGD Gelderland-Zuid. Daar geeft ze leiding aan een team gezondheidsmakelaars en onderzoekers, die de gemeenten adviseren bij het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld over roken, alcohol, overgewicht en eenzaamheid. En dan met name hoe je de mensen bereikt die hulp het meeste nodig hebben. Ze heeft dus ruime ervaring in het publieke domein.

Buurtsport

Met haar deeltijdsaanstelling als hoogleraar in het Radboudumc, wil ze een brug slaan met het gezondheidsdomein. Fransen-Kuppens: ‘Juist de kwetsbare groepen die het meeste baat hebben bij preventie, zijn moeilijk te bereiken voor de gemeente en GGD. We weten dat deze mensen vaak in ongezondere buurten leven met ongezondere werkomstandigheden. Ze hebben minder kans op gezondheid en een gezonde leefstijl. Daarom komen ze wél vaak bij de huisarts en in het ziekenhuis. Dus daar kunnen we hen goed bereiken.’

Maar daar zit nog wel een grote uitdaging. ‘Tussen zorgverleners onderling is de doorverwijzing goed geregeld’, legt Fransen-Kuppens uit. ‘Maar hoe kunnen we kwetsbare groepen vanaf de zorgverlener doorverwijzen naar bijvoorbeeld een coach op het gebied van buurtsport, leefstijl of welzijn? Dat is veel minder duidelijk.’ De verschillende partijen in de zorg en in de openbare sector moeten elkaar daarin dus vooral beter weten te vinden. 

Stromen

Want preventie wordt steeds belangrijker. ‘De druk op de zorg neemt toe, daar moeten we iets aan doen. Het besef groeit dat voorlichting alleen, wat we vroeger vaak inzetten, niet voldoende is voor effectieve preventie’, licht Fransen-Kuppens toe. ‘We moeten met slim beleid werken aan systeemverandering. Kijk bijvoorbeeld naar roken: vroeger stonden de glazen met sigaretten op tafel op een verjaardag. Inmiddels is het aantal rokers drastisch afgenomen, dankzij decennialang beleid dat roken ontmoedigt, met bijvoorbeeld accijnsverhoging, meer rookvrije plekken en ondersteuning om te stoppen met roken in de zorgverzekering.’ 

De leerstoel sluit dan ook goed aan bij de ambities van het ministerie van VWS, dat vol inzet op preventie. Fransen-Kuppens: ‘Als we een verschil willen maken, is het belangrijk dat we samen met alle partijen gezondheidsproblemen zoals overgewicht aanpakken. Er is veel kennis in Nederland, maar dat mag nog meer gaan stromen. Ik wil de wetenschap, de praktijk en effectief beleid bijeen brengen en verstevigen.’

Loopbaan

Gerdine Fransen-Kuppens studeerde Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University en promoveerde daar op haar proefschrift, getiteld: Dyspepsia in primary care: patient expectations, symptoms and treatment adherence. Daarna werkte ze bij het Radboudumc, de WUR en het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Sinds 2009 is ze teammanager bij GGD Gelderland-Zuid en werkt zij bij de academische werkplaats publieke gezondheid AMPHI aan onderzoek op gebied van Integraal Gezondheidsbeleid. AMPHI is een samenwerking tussen meerdere GGD’en en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Op een subsidie van ZonMw is Fransen-Kuppens projectleider van een landelijk project met alle academische werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland, VWS, RIVM en andere organisaties, ter versterking van de kennisinfrastructuur voor Gezondheidsbevordering en Preventie in Nederland. Daarnaast is Fransen-Kuppens lid van stuurgroep Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen, lid van het preventieteam van het Radboudumc en voorzitter Netwerk Gezonde wijken in Rijk van Nijmegen.

De benoeming tot bijzonder hoogleraar gaat in per 1 juli voor een periode van 3 jaar en wordt gefinancierd door GGD Gelderland-Zuid. GGD Gelderland-Zuid ondersteunt 14 gemeenten met raad en daad, en beschermt, bewaakt en bevordert zo de gezondheid van hun inwoners.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet