Over het bachelorstageplan

Voorafgaand aan de bacheloronderzoeksstage schrijf je in overleg met je begeleider een bachelorstageplan (zie format).

Aandachtspunten

  • De plannen voor je bachelorstage lever je digitaal aan via het studentenwebdossier.
  • Je stageplan dient te zijn goedgekeurd door de examencommissie voordat je bacheloronderzoekstage start.
  • Zonder een positieve registratie, verstrekken we geen bachelordiploma.
Onderwijs Scholingen Bachelor Biomedische Wetenschappen Stage--plan en beoordelings--formulier

Over het bachelorstageplan

Voorafgaand aan de bacheloronderzoeksstage schrijf je in overleg met je begeleider een bachelorstageplan.

lees meer

Beoordelings­formulieren bachelor­stage

Onderstaande formulieren zijn ter informatie. De beoordelingen voor reguliere bachelor-onderzoeksstages worden digitaal ingevuld door de stagebegeleiders.


Buitenlandse onderzoeksstage

Bekijk de criteria voor een buitenlandse bacheloronderzoeksstage.

lees meer