Vrije keuze coassistentschap buitenland

--

Kijk voor meer informatie over coschappen in het buitenland ook bij International Office.


 • Een vrije keuze coschap mag plaatsvinden in een van de volgende regio's:

  • Europa
  • Noord-Amerika
  • Australië en Nieuw-Zeeland


Vrije keuze coassistentschap

De vrije keuze coassistentschappen geven de coassistent de kans om ervaring op te doen binnen specialismen/vakgebieden waarvoor veel interesse bestaat of die in de opleiding minder aan bod zijn gekomen.

lees meer

Vrije keuze coassistentschap

--

De vrije keuze coassistentschappen geven de coassistent de kans om ervaring op te doen binnen specialismen/vakgebieden waarvoor veel interesse bestaat of die in de opleiding minder aan bod zijn gekomen. Er zijn hiervoor 3 periodes van 4 weken gereserveerd. De student kan kiezen voor:

 • drie verschillende stages van 4 weken
 • één stage van 12 weken
 • één van 4 weken en één van 8 weken

De keuzecoschappen kunnen aansluitend aan de onderzoeksstage worden gepland of meteen na het seniorcoschap. Dat is de vrije keuze van de student. Eén keuzecoschap vóór de onderzoekstage en twee erna is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid.

Onderstaande informatie vervangt het informatieboek:


 • De volgende vragen kunnen behulpzaam zijn bij het komen tot een goede keuze:

  • Wanneer? Voor of na de onderzoeksstage, eerst nog vakantie, deels besteden ter verlenging van de onderzoeksstage? Om maar een paar overwegingen te noemen.
  • Lengte van de stages? Drie keer 4 weken? Of een langere stage? NB: stages van 5 of 6 weken tellen als een keuzecoschap van 4 weken. Je verlengt daarmee dus je studie.
  • In binnen- of buitenland? Zie ook COWL (NIIH & Tropico) en Vrije Keuze Coassistentschap buitenland.
  • Bekend of onbekend specialisme?
   • Bekend: uitdiepen van kennis en vaardigheden opgedaan tijdens eerdere coschappen. Let wel: de plaatsen hiervoor in de regio zullen vooral ingenomen worden door kern- en seniorco’s. Er zal dus verder weg en/of buiten de geijkte ziekenhuizen gezocht moeten worden.
   • Onbekend: dit geeft de gelegenheid kennis te maken met onderdelen van de geneeskunde die geen deel uitmaken van de kerncoschappen, bijvoorbeeld allergologie, anesthesiologie, antropogenetica, intensive care, klinische genetica, medische microbiologie, orthopedie, paraklinische specialismen, pathologie, revalidatiegeneeskunde, radiologie, radiotherapie of sportgeneeskunde.

  Lijst met stageadressen

  Hier vind je een lijst met stageadressen van goedgekeurde stageplaatsen waarin ook de namen van de contactpersonen vermeld zijn.


Vrije Keuze Coassistent­schap Ontwikkelings­landen COWL (NIIH & Tropico)

Het tropencoschap (COWL) is opgenomen in het curriculum van de opleiding geneeskunde.

lees meer

Vrije Keuze Coassistent­schap Ontwikkelings­landen COWL (NIIH & Tropico)

Keuze-coschap ontwikkelings­landen
Het tropencoschap (COWL) is opgenomen in het curriculum van de opleiding geneeskunde. Het is  een officieel coschap. Het neemt in het reguliere geneeskunde programma de plaats over van het keuzecoschap (CKEU). 
 
Je kunt op twee momenten het Tropencoschap (COWL) doen:
- direct na het senior coschap en dus voor je wetenschappelijke stage (WETS)
- na het senior coschap en na je wetenschappelijke stage (dus aan het einde van je studie).
 
Om ingedeeld te kunnen worden, moet je vijf TROPICO-avonden hebben bijgewoond.
Na indeling volgt een uitgebreid voorbereidingstraject.
De sectie International Health van Interne Geneeskunde organiseert het COWL. Deze sectie wordt ondersteund door TROPICO, een organisatie van studenten die het coschap OWL al hebben gedaan of nog gaan doen. 

Zie voor meer informatie:

Vrije keuze coassistentschap buitenland

Praktische informatie over het vrije keuze coassistentschap buitenland.

lees meer