Vrije keuze coschap ontwikkelings­landen COWL (NIIH en tropico) RHCLIC (Rotation Healthcare in Low Income Countries)

Keuze-coschap ontwikkelings­landen
Het tropencoschap RHCLIC (Rotation Healthcare in Low Income Countries) is opgenomen in het curriculum van de opleiding geneeskunde. Het is  een officieel coschap. Het neemt in het reguliere geneeskunde programma de plaats over van het keuzecoschap (CKEU). 
 
Je kunt op twee momenten het Tropencoschap doen:

 • direct na het senior coschap en dus voor je wetenschappelijke stage (WETS)
 • na het senior coschap en na je wetenschappelijke stage (dus aan het einde van je studie)

Om ingedeeld te kunnen worden, moet je vijf TROPICO-avonden hebben bijgewoond.
Na indeling volgt een uitgebreid voorbereidingstraject.
De sectie International Health van Interne Geneeskunde organiseert het RHCLIC. Deze sectie wordt ondersteund door TROPICO, een organisatie van studenten die het coschap RHCLIC al hebben gedaan of nog gaan doen. 

Zie voor meer informatie:


Vrije keuze coschap algemeen

De vrije keuze coassistentschappen geven de coassistent de kans om ervaring op te doen binnen specialismen/vakgebieden waarvoor veel interesse bestaat of die in de opleiding minder aan bod zijn gekomen. lees meer

Vrije keuze coschap algemeen

De vrije keuze coassistentschappen geven de coassistent de kans om ervaring op te doen binnen specialismen/vakgebieden waarvoor veel interesse bestaat of die in de opleiding minder aan bod zijn gekomen. Er zijn hiervoor drie periodes van vier weken gereserveerd. De student kan kiezen voor:

 • drie verschillende stages van vier weken
 • één stage van 12 weken
 • één van vier weken en één van acht weken


De keuzecoschappen kunnen aansluitend aan de onderzoeksstage worden gepland of meteen na het seniorcoschap. Dat is de vrije keuze van de student. Eén keuzecoschap vóór de onderzoekstage en twee erna is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid.

De verdeling van de stageplekken van het keuzecoschap wordt op zijn vroegst gedaan tijdens het 6e coschap (CKO6: KNO en dermatologie). De verdeling ligt daarmee dus circa 8 maanden voor de start van het keuzecoschap.

Deze informatie is ook op brightspace te vinden onder ‘senior- en keuzecoschappen’


 • De volgende vragen kunnen behulpzaam zijn bij het komen tot een goede keuze:

  • Wanneer? Je kan ervoor kiezen om het keuzecoschap voor of na de onderzoeksstage te volgen, om eerst nog vakantie te nemen, vrijwilligerswerk of ander werk te doen, of het keuzecoschap gebruiken om de onderzoeksstage te verlengen.
  • Lengte van de stages? Je kan voor verschillende samenstellingen kiezen. Denk eraan datstages van vijf of zes weken tellen als een keuzecoschap van vier weken. Je verlengt daarmee dus je studie.
  • In binnen- of buitenland? Zie ook COWL (NIIH & Tropico) en Vrije Keuze Coschap buitenland.
  • Bekend of onbekend specialisme?
   • Bekend: uitdiepen van kennis en vaardigheden opgedaan tijdens eerdere coschappen. Let wel: de plaatsen hiervoor in de regio zullen vooral ingenomen worden door kern- en seniorco’s. Er zal dus verder weg of buiten de affiliatie ziekenhuizen gezocht moeten worden.
   • Onbekend: dit geeft de gelegenheid kennis te maken met onderdelen van de geneeskunde die geen deel uitmaken van de kerncoschappen, bijvoorbeeld allergologie, anesthesiologie, antropogenetica, intensive care, klinische genetica, medische microbiologie, orthopedie, paraklinische specialismen, pathologie, revalidatiegeneeskunde, radiologie, radiotherapie of sportgeneeskunde. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om een niet klinisch keuzecoschap te volgen, zoals onderwijs of bestuur.

  Lijst met stageadressen

  Een lijst met goedgekeurde stageplaatsen voor de keuzecoschappen is te vinden op de brightspace pagina ‘senior- en keuzecoschappen’


Vrije keuze coschap ontwikkelings­landen COWL (NIIH en tropico) RHCLIC (Rotation Healthcare in Low Income Countries)

Het tropencoschap RHCLIC (Rotation Healthcare in Low Income Countries) is opgenomen in het curriculum van de opleiding geneeskunde. lees meer

Vrije keuze coschap buitenland

Praktische informatie over het vrije keuze coassistentschap buitenland. lees meer

Vrije keuze coschap buitenland

--

Kijk voor meer informatie over coschappen in het buitenland ook bij International Office.


 • Een vrije keuze coschap mag plaatsvinden in een van de volgende regio's:

  • Europa
  • USA en Canada
  • Australië en Nieuw-Zeeland


Vrije keuze coschap Onderwijs en Opleiden

In het seniorcoschap maak jij de transitie van coassistent naar startend basisarts. Het keuzecoschap geeft jouw mogelijkheden om nog specifieke kennis en vaardigheden toe te voegen aan jouw opleiding tot arts. Een van de mogelijkheden is een keuzecoschap onderwijs en opleiden O&O.

lees meer

Vrije keuze coschap Onderwijs en Opleiden

Keuzecoschap Onderwijs en Opleiden

Je kunt een keuzecoschap O&O volgen voor de duur van 4, 8 of 12 weken op een afdeling naar keuze. Tijdens dit coschap kun je je bekwamen in het geven van onderwijs en/of in het ontwikkelen van onderwijs. Samen met je begeleider geef jij vorm aan dit keuzecoschap. In elk keuzecoschap zit ook een onderwijsontwikkelopdracht waarin jij jezelf ontwikkelt in het maken van onderwijs en in didactische vaardigheden.

Vanaf 2024 bieden wij jou ook de mogelijkheid voor een didactisch programma met verschillende workshops, aangeboden door de onderwijskundigen van de RHA. Het programma beslaat vier achtereenvolgende dinsdagen en wordt vier keer per jaar (januari, april, juni en oktober) gegeven. Op deze manier krijg jij kennis en vaardigheden die jou helpen bij jouw ontwikkelopdracht. Ook leer je andere coassistenten kennen die ook een keuzecoschap onderwijs volgen, waarmee je ervaringen kunt uitwisselen.

 

Aanmelden

In de Brightspace map keuzecoschap onderwijs vindt je meer informatie over het programma en de data van het programma. Om je aan te melden, zijn de volgende twee stappen belangrijk:

 • Kies de afdeling waarin je geïnteresseerd bent en stuur een e-mail naar de desbetreffende afdeling over de beschikbaarheid.
 • Als er ruimte beschikbaar is, is het belangrijk dat je het aanmeldformulier invult en naar het STIP stuurt
 • Stuur ook een e-mail naar keuzecoschappenonderwijs@radboudumc.nl

Als je deze stappen hebt doorlopen, wordt je aangemeld voor de juiste Brightspace pagina. Valt je keuzecoschap het programma samen, zul je automatisch worden aangemeld. Loop jij een wetenschappelijk stage tot oktober en je start met dit keuzecoschap in november, dat is het een optie om vooraf deel te nemen met het programma in oktober, mits dat akkoord van de begeleider. Belangrijk is dat je dan wel alvast onderwijsontwikkelopdracht met jouw afdeling hebt geformuleerd voor dat je deelt neemt aan het programma.

 

Zie voor meer informatie

 • Medewerkers
 • Intranet