4 februari 2022

Op dondag 13 januari startte het eerste cluster van een vernieuwd opleidingsaanbod vanuit de verpleegkundige zorg in het Radboudumc. Als onderdeel van de start keken studenten binnen bij het Mobiel Medisch Team via VR-brillen.

De verpleegkundige zorg verandert: persoonsgerichte zorg, innovatie en interprofessionele zorgverlening worden steeds belangrijker. Daarom wordt het huidige opleidingsaanbod landelijk gemoderniseerd in een modulair en flexibel opleidingsstelsel: CZO Flex Level.

Inmiddels is onze eerste opleiding gestart op de acute zorg. Als onderdeel daarvan zijn de studenten aan de slag gegaan om met VR-brillen binnen te kijken bij het mobiel medisch team, als een van de eerste schakels van de acute keten. 

Optimale leerervaring

In de opleiding gaan zorgprofessionals in opleiding vooral met docenten in de rol van coach, aan de slag met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een start te maken in de acute zorg. In samenspraak worden de puntjes op de i gezet, voor een optimale leerervaring.

Komend jaar worden de vernieuwde opleidingen ook in de andere clusters geïmplementeerd.

Lees meer op CZO Flex Level.

Meer nieuws


Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer

Werk maken van nieuwe zorgopleidingen

17 juni 2022 Stuurgroepvoorzitter Bertine Lahuis: ‘We moeten tempo maken met flexibiliseren en moderniseren van opleidingen’ lees meer

Nieuwsbrief verpleegkundige vervolgopleidingen 2022 stapsgewijs vernieuwen

17 juni 2022 Over de planning, de verzending van updates per cluster en de nieuwe projectleider. lees meer

Vernieuwd opleidingsaanbod voor verpleegkundige vervolgopleidingen Praktijk als uitgangspunt

8 juli 2021 Het landelijke CZO-opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel sluit niet meer voldoende aan. Daarom wordt landelijk een nieuw opleidingsaanbod ontwikkeld: CZO Flex Level. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet