7 juni 2021

Door gebruik van het 'getrapte model' moeten praktijkopleiders en werkbegeleiders vertrouwd raken met het EPA-gericht opleiden en het begeleiden en bekwaam verklaren van studenten. Het train-de-trainer model van CZO Flex Level ziet er zo uit:

  • CZO Flex Level traint opleidingsnetwerktrainers. Dit zijn trainers uit de opleidingsinstellingen en mogelijk ook uit de grote zorginstellingen uit het opleidingsnetwerk.
  • Deze opleidingsnetwerktrainers leiden lokale trainers op. De lokale trainers komen uit de zorginstellingen.
  • De lokale trainers leiden praktijkopleiders en werkbegeleiders op uit hun eigen zorginstelling, en mogelijk ook uit andere zorginstellingen uit het opleidingsnetwerk.
  • De ontwikkeling van de training en het trainingsmateriaal is in volle gang en is straks beschikbaar voor trainers van het opleidingsnetwerk en voor lokale trainers.

De inventarisatie van de opleidingsnetwerktrainers wordt gedaan door CZO Flex Level. Projectopleiders van de zorginstellingen kunnen al gaan inventariseren welke (lokale) trainers zij beschikbaar kunnen stellen voor het trainen van hun eigen praktijk- en werkbegeleiders. Op korte termijn inventariseert CZO Flex Level – voor de opleidingsnetwerken – welke lokale trainers deelnemen aan de trainingen.

De lokale trainer:

  • is een ervaren trainer
  • kan zelf inhoudelijke trainingen verzorgen aan praktijk- en werkbegeleiders en kan ander trainers scholen
  • heeft bij voorkeur ervaring in het werken met EPA’s
  • kent bij voorkeur de doelgroep gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgverleners

Inhoudelijk goed op de hoogte zijn van CZO Flex Level is handig, maar niet noodzakelijk.

Meer nieuws


Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer

Werk maken van nieuwe zorgopleidingen

17 juni 2022 Stuurgroepvoorzitter Bertine Lahuis: ‘We moeten tempo maken met flexibiliseren en moderniseren van opleidingen’ lees meer

Nieuwsbrief verpleegkundige vervolgopleidingen 2022 stapsgewijs vernieuwen

17 juni 2022 Over de planning, de verzending van updates per cluster en de nieuwe projectleider. lees meer

Eerste cluster CZO Flex Level van start

4 februari 2022 Op 13 januari startte het eerste cluster van een vernieuwd opleidingsaanbod vanuit de verpleegkundige zorg. Als onderdeel van de start keken studenten binnen bij het Mobiel Medisch Team via VR-brillen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet