Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Intensive Care Verpleegkundige (IC)

Over de opleiding

De opleiding intensivecareverpleegkundige (IC, voorheen VICV) leidt op tot gespecialiseerd verpleegkundige Intensive Care. Om de opleiding te kunnen volgen is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: https://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwamen, competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

Centraal staat het observeren en bewaken, ondersteunen en overnemen van vitale lichaamsfuncties. Daarnaast verdiep je je onder andere in:

 • complexe beademing
 • complexe circulatoire aandoeningen
 • traumatologie
 • neurologie
 • nefrologie

Ook is er aandacht voor communicatie, omgaan met agressie en zijn er ontwikkelingsgerichte lessen zoals supervisie.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende componenten:

 • Specialisatie gerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s 
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

Voor de vervolgopleiding intensivecareverpleegkundige ziet dit er als volgt uit:
Specialisatie gerelateerde kern EPA’s: 

 • AZ-FO-1 (BAZ)Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
 • AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-3 (BAZ) Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV)
 • AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager
 • AZ-IC-1 Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager
 • AZ-IC-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager op de IC
 • AZ-FO-7 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest
 • EOL acute zorg

Daarnaast kan de opleiding uitgebreid worden met de volgende specifieke EPA’s:

 • AZ-IC-3 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctie vervangende therapie
 • AZ-FO-8 Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind
 • AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep
 • AZ-FO-10 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning
 • AZ-IC-4 Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg
 • AZ-IC-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie
 • AZ-IC-6 Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit
 • AZ-FO-12 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep
 • AZ-FO-13 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA Bibliotheek - CZO Flex Level.

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden. De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Aanmelden

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Erica van Amersfoort
Opleider

(024) 309 27 14
contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 314 lesuren, verdeeld over 44 lesdagen. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 2000 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband (36 uur) is minimaal 18 maanden.
  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door het EPA-gericht onderwijs in de vervolgopleidingen is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking?

lees meer

Vrijstelling

De vervolgopleidingen in de acute zorg worden aangeboden door middel van kernleerroutes. Deze bestaan uit de BAZ (AZ-FO-1 t/m AZ-FO-4) EPA’s en de kern EPA’s. Door de opbouw van EPA’s is het mogelijk vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.


Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod
 • Medewerkers
 • Intranet