Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Intensive Care Verpleegkundige (VICV)

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en ben je geïnteresseerd in techniek en persoonlijke zorg voor patiënten? Ligt je hart bij de acute zorg? Dan is deze vervolgopleiding iets voor jou. Voor deze opleiding is een aanstelling als verpleegkundige op een intensivecare-afdeling noodzakelijk.

lees meer

Over de opleiding

Wat leer je?

Centraal staat het observeren en bewaken, ondersteunen en overnemen van vitale lichaamsfuncties. Daarnaast verdiep je je onder andere in:

 • complexe beademing
 • complexe circulatoire aandoeningen
 • traumatologie
 • neurologie
 • nefrologie

Ook is er aandacht voor communicatie, omgaan met agressie en zijn er ontwikkelingsgerichte lessen zoals supervisie.

Modules

De opleiding start met twee generieke modules: Basis Acute Zorg (BAZ) en Module Generieke Acute Zorg (MGAZ), die je volgt samen met verpleegkundigen uit andere vervolgopleidingen acute zorg. Na de BAZ en MGAZ stroom je door naar het specifieke gedeelte voor de IC-verpleegkundige.
 
In de derde module komen onder andere aan bod: de non-invasieve en basisbeademing, de interventiecardiologie, de hartchirurgie en de Advanced Life Support. Daarnaast is er veel aandacht voor de meer complexe cardiologie zoals de diagnose, haemodynamiek en behandeling van patiënten met pompfunctiestoornissen en ritme- en geleidingsstoornissen.
 
Module 4 gaat in op complexe beademing, complexe circulatoire aandoeningen, traumatologie, neurologie, nefrologie en nierfunctievervangende therapie.
 
De laatste module (module 5) staat in het teken van deskundigheidsbevordering, kwaliteit en de totale verpleegkundige zorg van de complexe intensivecare-patiënt. Je werkt veel met casuïstiek, simulatieonderwijs en scenario’s.

Toetsing

De eerste drie modules sluit je af met een schriftelijke toets. Module 4 rond je af met een beoordelende groepsopdracht, waarin je werkt aan een actueel thema uit je beroepspraktijk.

Theorie en praktijk

Het praktijkgedeelte van de opleiding voer je uit bij je eigen zorginstelling. Rond je de vervolgopleiding succesvol af, dan ontvang je een diploma.
Om in aanmerking te komen voor het landelijk erkende CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding.

Eindtermen

De eindtermen van de opleiding kun je vinden op de website van het College Zorg Opleidingen.

Aanmelden

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Erica van Amersfoort
Opleider

(024) 309 27 14
contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 314 lesuren, verdeeld over 44 lesdagen. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 2000 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband (36 uur) is minimaal 18 maanden.
  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door de modulaire opbouw van vervolgopleidingen in de acute zorg is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking? lees meer

Vrijstelling

De vervolgopleidingen in de acute zorg worden aangeboden als trajecten; deze trajecten zijn opgebouwd uit verschillende modules. De trajecten starten allemaal met twee generieke modules namelijk de module Bewaking Vitale functies (BVF) gevolgd door de Module Generieke Acute Zorg (MGAZ). Vervolgens wordt gestart met de specifieke modules. Door deze modulaire opbouw is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.
 


Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet