Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: http://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwame competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

Je gaat competenties ontwikkelen op het gebied van:

 • het uitvoeren van methodische werkprocessen, zorg verlenen in voorspelbare en onvoorspelbare zorgsituaties aan het kind en het daaraan verbonden gezin
 • doelmatig en effectief communiceren met het kind en alle betrokkenen, rekening houden met de ontwikkelingsfase van het kind en de diversiteit en culturele achtergronden en rekening houden met verschillende verantwoordelijkheden van professionals op diverse niveaus.
 • doelmatig en effectief samenwerken met alle betrokkenen, inclusief het kind de ouders/verzorgers/naasten, samenwerken op verschillende niveaus: monodisciplinair, multidisciplinair en interprofessioneel en het nemen van verantwoordelijkheden tot en met het hoogste complexiteitsniveau.
 • professionele vakinhoudelijke kennis, vaardigheden, attitude en het leveren van een bijdrage aan de innovatie van het beroep
 • maatschappelijke verantwoording vanuit de werksetting van het kind volgens wet- en regelgeving. Bevorderen van innovaties in de gezondheidszorg.
 • persoonlijk en intercollegiaal leiderschap.
 • de professionele (beroeps)ontwikkeling en kwaliteitszorg

De kinderverpleegkundige heeft te maken met de in deze fasen voorkomend anatomie, fysiologie en ontwikkelingsstadia. Het kind heeft een laag-middencomplexe zorgvraag rondom een chirurgische ingreep of interne aandoening. In deze situatie kan het kind vitaal bedreigd zijn waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie. Het kind kan (al dan niet in combinatie met eerder genoemde somatische aandoeningen) ook zorg nodig hebben ten aanzien van psychosociale, psychosomatische of psychiatrische problematiek. De kinderverpleegkundige richt zich in de zorg ook op specifieke kenmerken van het systeem van de familie en naasten en de medische behandelingen volgend uit alle voornoemde zaken.

De taken, verantwoordelijkheden en zelfstandigheid van de kinderverpleegkundige richten zich op alle complexiteitsniveaus van de zorgsituatie(s), inclusief de initiële opvang van het kind met hoogcomplexe zorgvraag. In de werksituatie wordt geanticipeerd op plotselinge veranderingen die een bedreiging zijn voor het kind. De kans op al dan niet verwachte complicaties met ernstige zo niet fatale gevolgen zijn aanwezig.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende componenten:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

Voor de vervolgopleiding kinderverpleegkundige ziet dit er als volgt uit:

 • Functieoverstijgende kern EPA’s (MK-FO-1 & 4*)
 • Specialisatie gerelateerde kern EPA’s  (MK-KIN-1 t/m 4)
 • Specifieke EPA’s (MK-FO-3, MK-KIN-5 & 6)

*MK-KIN-1 is voorwaardelijk om te kunnen starten met MK-FO-4.

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA bibliotheek. (EPA Bibliotheek — CZO Flex Level)

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden.

De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar als dat nodig is.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Kinderverpleegkundige (KIN)

Over de opleiding

De vervolgopleiding kinderverpleegkundige (KIN, voorheen VKV) leidt op tot gespecialiseerd kinderverpleegkundige. Om de opleiding te kunnen volgen is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Opleidingsadviseur

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen die intramuraal of extramuraal werkzaam zijn.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 41. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 klokuren per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto
  Duur van de opleiding is bij een volledig dienstverband minimaal 13 maanden.
  Indien de student minder werkt, wordt de opleiding langer (zie OER).

  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Zo word je toegelaten

  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de opleider.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod

Ervaringen


Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

Mèlanie werkt op de kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en vertelt over haar ervaringen tijdens de opleiding tot kinderverpleegkundige.

lees meer

Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

1. Wat heeft je geïnspireerd om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige bij de Radboud Health Academy te volgen?

Al zo lang als ik me kan herinneren wil ik kinderverpleegkundige worden. Toen ik tijdens de HBO-V de minor ‘kind kraam jeugd’ volgde en stage liep op een kinderafdeling werd dat alleen maar meer bevestigd. Het mooiste aan dit beroep vind ik de doelgroep. Ik vind kinderen, en hoe een kind naar de wereld kijkt, zo inspirerend. Zij leven echt in het hier en nu. Daar kan ik zo veel van leren. Waardoor de doelgroep me ook nooit zal gaan vervelen. En ook de psychosociale zorg en de betrokkenheid en samenwerking met ouders/verzorgers vind ik uitdagend. Het is je rol als kinderverpleegkundige om de zorg af te stemmen op het kind en de ouders/verzorgers.

Dolgelukkig was ik daarom toen ik aangenomen werd op de kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de opleiding mocht gaan volgen bij de Radboud Health Academy, waar het Jeroen Bosch Ziekenhuis een samenwerkingsverband mee heeft. 

2. Kun je wat vertellen over je werkplek en hoe je studie aansluit bij je praktijkleerplaats?

Voordat ik met de opleiding startte heb ik een jaar voorgewerkt op de kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daardoor had ik bij start van de opleiding al een duidelijk beeld van de doelgroep en het werk op een kinderafdeling. Ik wist daarom ook zeker dat dit werk bij mij past en had al het een en ander meegemaakt. Dit zorgde voor veel herkenning tijdens de lessen op school. De opleiding zelf gaf de diepgang die ik had verwacht. De lessen worden gegeven door docenten die in de directe praktijk werken. Dat maakt dat de lessen goed aansluiten bij de praktijk en de docenten ook veel praktische voorbeelden kunnen geven.

De meeste docenten zijn werkzaam in het Radboudumc. In een academisch ziekenhuis is de zorg heel anders dan in een perifere instelling. Toch vond ik dat de docenten daar zo veel mogelijk rekening mee hielden en werden de lessen ook afgestemd op de andere organisaties zoals perifeer ziekenhuis en kinderthuiszorg.

3. Wat vind je lastig aan de opleiding tot kinderverpleegkundige en wat stimuleert jou?

Ik ben tijdens de opleiding 36 uur blijven werken. Dat vroeg dus om een goede planning. Maar ik vond het werken en leren goed te combineren. De studiebelasting is goed verdeeld. Doordat zoveel aansluit bij de praktijk waarin je werkt, herken je ook direct wat je op school hebt geleerd en kun je er in de praktijk meteen mee aan de slag. Dat maakte het leren voor mij veel makkelijker.


Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

Lieveke werkt in het Radboudumc en volgt de opleiding tot kinderverpleegkundige. Zij beantwoordt 3 vragen over haar ervaringen tijdens de opleiding.

lees meer

Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

1 Wat heeft je geïnspireerd om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige bij de Radboud Health Academy te volgen?

Nadat ik op de middelbare school een aantal dagen heb mogen meelopen in een perifeer ziekenhuis, wist ik dat de Kinderafdeling mijn doel zou zijn! In 2014 heb ik de HBO-V afgerond en daarna heb ik vervolgens 2 jaar op een afdeling voor volwassenen gewerkt. Erg leuk, maar de belangstelling voor kinderen was vele malen groter. Kinderen zijn onvoorspelbaar en bovenal altijd eerlijk. Dat maakt dat ik graag met kinderen werk en dat iedere dag anders is. De leeftijdsrange is van 0 tot 18 waardoor je ieder kind anders benadert en aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsniveau.

2 Kun je wat vertellen over je werkplek en hoe je studie aansluit bij je praktijkleerplaats?

In het Radboudumc wordt hoogcomplexe zorg geleverd aan kinderen met allerlei uiteenlopende ziektebeelden. Per onderdeel van je opleiding (incl. voorwerkperiode) werk je in een ander team, zodat je met alle specialismen in aanraking komt. Tijdens mijn opleiding waren dat: chirurgie, oncologie/neurologie en interne geneeskunde. De opleiding behandelt zowel de basiszorg, maar juist ook de zeldzame ziektebeelden die in het Radboudumc veelvoorkomend zijn.

3 Wat vind je lastig aan de opleiding tot kinderverpleegkundige en wat je stimuleert jou?

Bij aanvang was het even lastig om opnieuw  een studentrol aan te nemen, omdat ik gewend was aan zelfstandigheid. Tijdens mijn opleiding is er veel ruimte geweest voor supervisie en in principe mocht ik voor elk complex kind zorgen. De opleiding vergt enigszins zelfdiscipline, omdat een aantal verantwoordelijkheden bij de student liggen, zoals zelfsturing, planning van stagedagen etc. Ik vond vooral de koppeling tussen theorie en praktijk erg stimulerend. Doordat praktijk en theorie zoveel raakvlakken hadden voor mij, maakte het dat ik de patiënten met hun ziektebeelden steeds beter begreep en daarmee mijn zorgverlening kon verbeteren. Want dat is wat ik uiteindelijk graag wil: zo goed mogelijke zorg leveren aan kind en ouders.


Drie vragen aan een kinder­­verpleegkundige in opleiding

Carin werkt bij Kinderthuiszorg. Zij vertelt hoe zij de opleiding tot kinderverpleegkundige heeft ervaren in combinatie met haar baan en gezin.

lees meer

Drie vragen aan een kinder­­verpleegkundige in opleiding

1. Wat heeft je geïnspireerd om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige bij de Radboud Health Academy te volgen?

Ik heb altijd de wens gehad om Kinderverpleegkundige te worden, maar ik dacht dat ik daarvoor nooit de kans zou krijgen omdat ik geen stage- of werkervaring had met kinderen. Ik wist helemaal niet dat er in Nederland veel vraag is naar Kinderverpleegkundigen. Toen ik de vacature bij Kinderthuiszorg tegenkwam, bleek dat het wel mogelijk was de opleiding te volgen en me dus te specialiseren.

Bij Kinderthuiszorg was het mogelijk om naast het werk de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde te volgen. Ik heb daar niet lang over getwijfeld. Ik zag het als een kans die ik niet wilde laten schieten.

2. Kun je wat vertellen over je werkplek en hoe je studie aansluit bij je praktijkleerplaats?

Ik werk bij Kinderthuiszorg. Kinderthuiszorg biedt medisch specialistische verpleging bij kinderen thuis. Door de inzet van Kinderthuiszorg hoeven kinderen niet altijd opgenomen te worden in het ziekenhuis, maar kunnen zij thuis de noodzakelijke zorg krijgen door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. We werken nauw samen met ziekenhuizen, maar ook met andere betrokken disciplines.

De opleiding sluit perfect aan bij de werkzaamheden. Toen ik bij Kinderthuiszorg ging werken miste ik vaak kennis en ervaring in de zorg voor het zieke kind. Ik wilde me graag verdiepen zodat ik meer kennis en ervaring op zou doen. Daarom heb ik mijn leerdoelen daarop afgesteld en heb ik me tijdens de opleiding ontwikkeld in de zorg voor het zieke kind. Tijdens de opleiding leer je zowel in theorie als in de praktijk. Aan het einde van de opleiding kan ik met trots zeggen dat ik veel geleerd heb en dat ik het verschil ervaar tussen algemeen verpleegkundige en gespecialiseerd Kinderverpleegkundige. Omdat de opleiding zo direct aansluit bij onze werkzaamheden heeft de opleiding voor mij heel veel meerwaarde. Bovendien vind ik het goed dat kinderen verpleegd worden door gespecialiseerde Kinderverpleegkundigen.

3. Wat vond je lastig aan de opleiding en wat stimuleerde jou?

Het lastigste was voor mij het combineren van mijn baan, de opleiding en mijn gezin. Ik heb 2 kleine kinderen en mijn man is tijdens de opleiding onverwacht ernstig ziek geweest. Ondanks de drukte en de spanning thuis heb ik geen moment getwijfeld of ik zou stoppen met de opleiding. Ik vond de opleiding zo leuk en leerzaam dat ik het niet op wilde geven. Zowel Kinderthuiszorg als de Radboud Health Academy steunden me bij het kijken naar hoe ik de opleiding voort kon zetten. Deze hulp en het begrip heb ik erg gewaardeerd en daarvoor ben ik hen nog steeds heel erg dankbaar.

 • Medewerkers
 • Intranet