Drie vragen aan een oncologie­verpleegkundige in opleiding

Mijn naam is Cindy Gijsberts, 42 jaar en woonachtig in Ulft. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen in de leeftijd van 14 en 19 jaar.

1. Hoe ben jij bij deze studie terechtgekomen en wat heeft jou geïnspireerd?

Sinds 1993 ben ik werkzaam in Rijnstate. Tot 2012 heb ik gewerkt op de locatie Zevenaar op de afdeling Long/Neurologie en sinds 2012 ben ik werkzaam op de afdeling Longziekten van Rijnstate Arnhem. In 2003 heb ik de opleiding astma/copd verpleegkundige gevolgd en in 2014 heb ik de pulmonologie-opleiding gedaan. Sinds november 2017 volg ik de oncologie-opleiding.

De mogelijkheid om deze opleiding te volgen, werd aangeboden op de afdeling. Ik heb er een tijdje over nagedacht. ‘Lukt dat met thuis, kan ik het wel aan?’ waren vragen die door mijn hoofd spookte. Uiteindelijk heb ik besloten deze stap te nemen. Ik vind het goed om jezelf verder te ontwikkelen, ook met het oog op de toekomst, is het niet verkeerd om meerdere opleidingen gevolgd te hebben.

2. Hoe bevalt de vervolgopleiding oncologieverpleegkundige en wat stimuleert jou? Kun je wat vertellen over je praktijkonderdeel en de aansluiting met de theorie?

Inmiddels ben ik een half jaartje op weg en zitten de 2 theorietoetsen er op. Het is veel stof om te leren, maar ik heb veel nieuwe dingen geleerd en het was zeer interessant. Vooral omdat ik nu niet op een oncologische afdeling werk, waren veel dingen die behandeld werden op school nieuw voor mij.

Wat ik erg leuk aan de opleiding vind, is dat ik in een klas zit met 14 personen, uit verschillende ziekenhuizen. Je hoort hoe het in andere ziekenhuizen gaat en kunt ervaringen uitwisselen. De lessen zijn erg gevarieerd en worden gegeven door zowel artsen, als verpleegkundigen als verpleegkundig specialisten. De onderwerpen lopen erg uiteen van de curatieve fase tot aan de palliatieve fase.

Inmiddels ben ik bezig met de opdrachten in de praktijk. Dit is erg veel, maar wel erg leuk en leerzaam om te doen. De duur van de opleiding is afhankelijk van het aantal contract-uren. Hoe meer je werkt, des te eerder je klaar bent met de opleiding. Met mijn 28-uurige werkweek, kan ik de opleiding in 14 maanden afronden. Dit lijkt best lang, maar de tijd vliegt voorbij en het geeft ook best wel stress: ‘ik moet nog zoveel doen en de zomervakantie zit ertussen’. Dit is best lastig. Je werkt namelijk een groot deel van de opleiding op je eigen afdeling. Je staat niet dubbel ingepland en soms werk je juist samen met een leerling verpleegkundige, waardoor je eigen leerproces wat naar de achtergrond verdwijnt.

Ik ga stage lopen op de afdeling Oncologie van het Rijnstate. In het opleidingsplan van het ziekenhuis staat dat dit 216 uur moet zijn. Dat betekent voor mij een periode van 7 a 8 weken. Op deze afdeling zal ik wel als extra worden ingepland. Ook best lastig lijkt me, aangezien je gewend bent om actief alles aan te pakken en je je dan waarschijnlijk weer even leerling voelt, omdat je nog niet veel weet van de oncologie in de praktijk.

3. Wat zijn je plannen na het afronden van deze vervolgopleiding?

Na de opleiding ben ik in eerste instantie van plan om op de longafdeling te blijven werken. Ik hoop dat wij (de oncologieverpleegkundigen) een functieomschrijving kunnen ontwikkelen op de afdeling voor de oncologie-verpleegkundigen. Ook hoop ik dat we de rest van de collega’s kunnen enthousiasmeren om deze opleiding ook te gaan doen. Wie weet zal ik ook ooit de overstap gaan maken naar de oncologie-afdeling. Of dit dan in Rijnstate is, of elders zien we dan wel weer.

Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Oncologie Verpleegkundige (ONCO)

Over de opleiding

De opleiding oncologieverpleegkundige (ONCO, eerder VOV) leidt op tot gespecialiseerd verpleegkundige oncologie. Om de opleiding te kunnen volgen, is een aanstelling op een passende praktijkleerplaats noodzakelijk. Twijfel je of de praktijkleerplaats aan de eisen voldoet? Neem dan contact op met de opleider.

lees meer

Over de opleiding

Aan de Radboudumc Health Academy (RHA) leiden we in samenwerking met de praktijk binnen en buiten verschillende ziekenhuizen gespecialiseerd verpleegkundigen op.

Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s (Entrustable Professional Activities) en zijn daarmee flexibel en vernieuwend (zie: http://www.czoflexlevel.nl). Bij EPA gericht opleiden, gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten (EPA’s). En om of een professional in opleiding (PIO) een EPA kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die de PIO daarvoor heeft aangewend.

Het onderwijs bij de Radboudumc Health Academy wordt verzorgd door opleiders, trainers, ervaringsdeskundigen en docenten uit de directe beroepspraktijk.

We organiseren het onderwijs in leereenheden waarbinnen PIO’s zich in één of meerdere EPA’s bekwame competentie-ontwikkeling plaatsvindt en aandacht is voor professionele identiteitsontwikkeling.

Wat leer je?

Voor elke diagnostische-, behandel-, palliatieve-, stervens- en nazorgfase is er een EPA ontwikkeld. Tijdens het doorlopen van een EPA onderzoek je die fase in je eigen werksetting. Hierbij biedt het onderwijs verdieping met ondersteunende informatie. Hierdoor krijg je zicht op de hele keten die de oncologische zorgvrager (mogelijk) doorloopt. Daarnaast leer je jouw rol als oncologieverpleegkundige kennen, verbreden en toe te passen. Ook zijn onder andere supervisie, gespreksvaardigheden, klinisch redeneren en samen beslissen, ingrediënten die terug komen in het onderwijs.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende componenten:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA’s
 • Functieoverstijgende kern EPA’s
 • EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Daarnaast kun je specifieke EPA’s volgen.

Voor de vervolgopleiding oncologieverpleegkundige ziet dit er als volgt uit:

 • Specialisatiegerelateerde kern EPA's (LZ-ONCO-1)
 • Functie-overstijgende kern EPA's (LZ-FO-1 t/m 4)
 • De basis langdurige zorg (BLZ); hierin wordt EPA-overstijgende theorie aangeboden.
 • De EOL Evidence Based Practice (EBP)

Daarnaast kan de opleiding uitgebreid worden met de specifieke EPA LZ-FO-5 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of kind met een hemato-oncologische aandoening met een hoog gespecialiseerde behandeling en met EPA LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies.

In overleg met jouw praktijkleerplaats bepaal je welke specifieke EPA’s noodzakelijk zijn voor jouw praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van de EPA bibliotheek. (EPA Bibliotheek — CZO Flex Level)

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden.

De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar kan zijn als dat nodig is.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden.

neem contact op

Inhoudelijke vragen? neem contact op

Renata Huisman
opleider

(06) 500 198 15
contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen binnen alle werkvelden.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 24 dagen en 172 lesuren. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren, tussen 09:00 uur en 17:00 uur.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 uur per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 uren netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is minimaal 11 maanden.
  Er dient een minimaal dienstverband te zijn van 24 uur per week.
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.


 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.

  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.


Drie vragen aan een oncologieverpleegkundige in opleiding

Hilde is verpleegkundige in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en volgt de vervolgopleiding oncologie verpleegkundige bij de Radboudumc Health Academy. Ben jij benieuwd naar haar ervaring?

lees meer

Drie vragen aan een oncologieverpleegkundige in opleiding

1. Hoe ben jij bij deze studie terechtgekomen en wat heeft jou geïnspireerd?

Al jaren werkte ik in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem als verpleegkundige. Na vele jaren met mammacarcinoom patiënten te werken, maakte ik de overstap na longoncologie. Ik werk nu als gespecialiseerd verpleegkundige longoncologie op het Oncologisch Centrum. Mijn werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van patiënten met verdenking longcarcinoom en na diagnose geef ik uitleg over de behandelingen, zoals een chirurgische ingreep, immunotherapie, chemotherapie of andere behandelingen. De zorg voor de longkanker patiënt verschilt enorm met de  zorg voor de mammacarcinoom patiënten. Ik voelde mij niet bekwaam in de zorg rondom bijvoorbeeld chemotherapie. Een studie kan dit veranderen.

2. Hoe bevalt de vervolgopleiding oncologie verpleegkundige en wat stimuleert jou? Kun je wat vertellen over je praktijkonderdeel en de aansluiting met de theorie?

De opleiding is erg leuk. Ik ben leergierig en enthousiast. De vervolgopleiding geeft in brede zin actuele en praktische informatie over oncologie. Tevens ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Daarbij voel ik me nu bekwaam in de zorg voor de patiënten. Daarnaast werk ik in een fijn team en in een prettig ziekenhuis. Ik heb gekozen de opleiding te volgen bij de Radboudumc Health Academy wegens het samenwerkingsverband dat zij hebben met het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

3. Wat vind jij een lastig onderdeel van deze studie (als dat zo is)?

De rol van leerling en student vond ik lastig. Dat is toch enige tijd geleden. Daarnaast vond ik het lastig om balans te houden tussen werk/stage en privé. Ik heb een gezin en mijn kinderen moesten wel wennen aan de rol van hun moeder als student. Probeerde toch het voorbeeld te geven dat je niet te oud bent om te studeren.


Vrijstelling

Op basis van eerder gevolgde opleidingen kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling.

neem contact op

Drie vragen aan een oncologie­verpleegkundige in opleiding

Cindy is werkzaam in het Rijnstate en volgt naast haar 28-urige werkweek de vervolgopleiding tot oncologieverpleegkundige. Zij vertelt over haar ervaringen tijdens de opleiding.

lees meer

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door oncologiespecialisten. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding, lopen we voorop in het ketenzorgdenken en nemen we  deel aan de landelijke innovatie-oncologie-opleiding (nieuwe curriculumontwikkeling).

ga naar de CZO-website

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod

Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet