Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding Recovery Verpleegkundige VRV

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en wil je gaan werken op een afdeling Verkoeverkamer/Recovery? Dan is de vervolgopleiding Recovery Verpleegkundige (VRV) iets voor jou. Om de opleiding te kunnen volgen, is een aanstelling als verpleegkundige op een Verkoeverkamer of Recovery-afdeling noodzakelijk. lees meer

Over de opleiding

Wat leer je?

In de opleiding leer je om de hulpvraag en zorgbehoefte van de zorgvrager op de afdeling Recovery vast te stellen en zelfstandig de gespecialiseerde verpleegkundige zorg te verlenen, plannen, coördineren, rapporteren, over te dragen en te evalueren. Ook is er aandacht voor vakoverstijgende competenties en deskundigheidsbevordering.
Modules
De opleiding start met de module Bewaking Vitale Functies (BVF), die je volgt samen met verpleegkundigen uit andere vervolgopleidingen acute zorg. Na de BVF stroom je door naar de Module Generieke Acute Zorg (MGAZ)
 
Na het volgen van deze module ben je competent om aan de complexe hulpvraag en zorgbehoefte van de patiënt van de categorie A en B te voldoen. Het zijn patiënten waarbij de lichaamsfuncties bewaakt en ondersteund moeten worden. De lichaamsfuncties zijn verstoord en kunnen wel zo labiel zijn, dat te allen tijde rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat deze ondersteund en overgenomen moeten worden.
 
Na de BVF en MGAZ stroom je door naar het specifieke gedeelte voor de Recovery Verpleegkundige.
In module 3 (Recoveryzorg) gaan we dieper in op de specifieke zorg voor de recoveryzorgvrager. We besteden onder andere aandacht aan vormen en gevolgen van anesthesie en pijnbestrijding.
 
Ook de opvang en verzorging van kinderen in alle leeftijden en de begeleiding van ouders/verzorgers hierbij komen aan bod.
 
We maken veel gebruik van casuïstieklessen en simulatieonderwijs, zodat je de geleerde kennis gaat toespitsen op jouw praktijk. In de ‘deskundigheidsbevorderende opdracht’ ga je aan de slag om jouw eigen expertise aan te scherpen op een (recovery)onderwerp van jouw keuze.

Toetsing

Module 1 sluit je af met een schriftelijke toets. Module 2 en module 3 sluit je af met een gezamenlijke toets. De deskundigheidsbevorderende opdracht wordt ook getoetst.

Theorie en praktijk

We hebben de opleiding samen met de praktijk ontwikkeld. Tijdens de opleiding stimuleren we je om voortdurend de verbinding te zoeken tussen de theorie en de toepassing in de praktijk en vice versa. Het praktijkgedeelte voer je uit bij je eigen zorginstelling.

Eindtermen en diplomering

De eindtermen van de opleiding kun je vinden op de website van het College Zorg Opleidingen.
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een diploma. Om in aanmerking te komen voor het landelijk erkende CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding.
 

Aanmelden

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Ronald Masselink
Opleider

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 30. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband: 11 maanden.
  Duur van de opleiding bij parttime dienstverband (24 uur): 16 maanden.
  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door de modulaire opbouw van vervolgopleidingen in de acute zorg is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking? lees meer

Vrijstelling

De vervolgopleidingen in de acute zorg worden aangeboden als trajecten; deze trajecten zijn opgebouwd uit verschillende modules. De trajecten starten allemaal met twee generieke modules namelijk de module Bewaking Vitale functies (BVF) gevolgd door de Module Generieke Acute Zorg (MGAZ). Vervolgens wordt gestart met de specifieke modules. Door deze modulaire opbouw is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.
 


Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet