De geschiedenis van Endocriene Ziekten

In 1968 richt Piet Kloppenborg de afdeling Endocriene Ziekten op samen met Olav Bijvoet en Theo Benraad. Allen worden lector in 1970 en in datzelfde jaar voegt Ton Smals zich bij het team. lees meer

De geschiedenis van Endocriene Ziekten

Ontstaan van de afdeling

In 1968 richt Piet Kloppenborg de afdeling Endocriene Ziekten op samen met Olav Bijvoet en Theo Benraad. Allen worden lector in 1970 en in datzelfde jaar voegt Ton Smals zich bij het team. 

Stafleden

Tot begin zeventiger jaren is het aantal vaste medewerkers op de afdeling zeer beperkt. Er zijn wel stages voor assistenten in opleiding en internisten. Een aantal van hen blijft later als staflid aan de afdeling verbonden. De vroege stafleden van Endocrinologie (vanaf 1974) zijn L. Beex, G. Pieters, G. Boers, Willibrord Hoefnagels  en later Ad Hermus. Frans Corstens wordt in 1987 hoogleraar Nucleaire Geneeskunde en is nauw betrokken bij de afdeling Endocrinologie. In 2011 gaat hij met emeritaat en wordt opgevolgd door Wim Oyen.

Expertises

Vanaf 1970 worden, naast activiteiten rondom endocriene afwijkingen, ook patiƫnten met (uitgezaaide) borstkanker op de afdeling behandeld. Hierdoor ontstaat er een hechte samenwerking met andere afdelingen die bij deze aandoening betrokken zijn. Wereldwijd is er veel belangstelling voor borstkanker, wat ook in dit ziekenhuis leidt tot een enorme toename van patiƫnten. Een jaar later, in 1971, raakt de afdeling nauw betrokken bij het Nijmeegse screeningsprogramma voor vroege opsporing van borstkanker.

Ontwikkelingen op de afdeling

In 1996 gaan behandelingen van borstkanker en gynaecologische tumoren naar Medische Oncologie en verplaatst de afdeling Metabole Stofwisselingsziekten naar Algemeen Interne Geneeskunde. 
In 2009 worden alle laboratoria samengevoegd met Fred Sweep aan het hoofd. Vanaf 2010 worden expertisecentra opgericht voor hypofyse-ziekten, neuro-endocriene en syndromale tumoren, en bijnierziekten.  In 2013 komt daar nog het Radboudumc Expertisecentrum voor Schildkliercarcinomen bij, dat dan behoort tot de drie grootste centra voor de behandeling van schildkliercarcinoom van Nederland. In 2012 fuseert de afdeling Endocriene Ziekten met de afdeling Algemene Interne Geneeskunde.

Bekijk de uitgebreide geschiedenis van Endocriene ziekten (pdf)

Endocriene ziekten

Endocrinologie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en preventie van hormonale en stofwisselingsziektes en met de gevolgen van deze aandoeningen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet