Patiëntenzorg Aandoeningen Aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijkingen 
Algemene informatie
Begeleiding en behandeling
Tijdens de zwangerschap
Na de geboorte
bij 3-6 maanden
Behandelopties
Controles

Algemene informatie


Wat zijn aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijkingen?

Bij aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijkingen ontbreekt een deel van de arm, hand of voet, of het is niet goed aangelegd. Dit kan al vroeg in de zwangerschap ontstaan. De oorzaak is niet altijd bekend. 

lees meer

Wat zijn aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijkingen?

Bij aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijkingen ontbreekt een deel van de arm of hand of het is niet goed aangelegd. Deze afwijkingen ontstaan al vroeg in de zwangerschap (tussen de 4e en de 10e week) als de arm, hand en voet van het ongeboren kind worden gevormd. Aangeboren afwijkingen aan de arm, hand en/of voet komen in verhouding weinig voor.

Kinderen met een aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijkingen leren zichzelf vaak manieren aan om hun hand/arm/voet te gebruiken of ze gebruiken hun andere hand of voet meer. Eventueel kunnen spalken of andere hulpmiddelen helpend zijn voor uw kind. 

Als uw kind meerdere afwijkingen heeft kunnen dat aanwijzingen zijn voor een syndroom. Wij verwijzen uw kind dan door naar de klinisch geneticus voor verder onderzoek. 

Oorzaak

De oorzaak is niet altijd bekend. Het kan spontaan ontstaan, maar het kan ook erfelijk zijn.

Om te onderzoeken of er sprake is van een erfelijke oorzaak, kan verder onderzoek nodig zijn door een klinisch geneticus en of kinderarts. Vragen over het herhalingsrisico bij een volgende zwangerschap kan de klinisch geneticus beantwoorden. Wij kunnen u doorverwijzen.

Meest voorkomende typen 

Hoe groot de afwijking is en hoe het er precies uitziet verschilt per kind. Na de geboorte kunnen we dit pas echt goed vaststellen. De afwijkingen zijn soms onderdeel van een syndroom. De meest voorkomende aangeboren hand- arm en voetafwijkingen zijn: 


Waarom naar het Amalia? spreekuur CoHNijn

Voor aangeboren arm-, hand- of voetafwijkingen hebben we een gecombineerd spreekuur (CoHNijn) waarbij zorgverleners van de specialismen Kinderrevalidatie en Plastische Chirurgie tegelijk aanwezig zijn.

lees meer

Waarom naar het Amalia? spreekuur CoHNijn

Voor aangeboren arm-, hand- of voetafwijkingen hebben we een gecombineerd spreekuur waarbij zorgverleners van de specialismen Kinderrevalidatie en Plastische Chirurgie tegelijk aanwezig zijn. DIt spreekuur heet de Congenitale Handenpoli Nijmegen (CoHNijn).

Uw kind heeft een doorverwijzing nodig van de huisarts of van een andere specialist die bij uw kind betrokken is, bijvoorbeeld de kinderarts.

Ontwikkeling en hulpvraag van uw kind

Tijdens het spreekuur bespreken wij de gevolgen van de aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijking voor uw kind. Ook gaan we in op hoe we denken dat de van de arm, hand of voet zich ontwikkeld in de toekomst. De ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag van u en uw kind staan centraal in onze analyse en het behandelvoorstel.

Afspraken op kinderleeftijd

Bij veel aangeboren arm-, hand- en/of voetafwijkingen willen we de groei en ontwikkeling van uw kind blijven volgen. Tijdens belangrijke fasen in de ontwikkeling plannen we daarom een controleafspraak op de poli. Bijvoorbeeld na een operatie, 1 jaar na de operatie en vervolgens rond de leeftijd van  5, 12 en 16 jaar. Als er tussendoor problemen ontstaan kunt u in overleg uiteraard eerder terecht.


Team

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts of physician assistant, een plastisch chirurg, een handentherapeut of ergotherapeut en een wondverpleegkundige. Bij de eerste afspraak van uw kind maken zij allemaal kennis met u en uw kind.

lees meer

Team

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts of physician assistant, een plastisch chirurg, een handentherapeut of ergotherapeut en een wondverpleegkundige. Bij de eerste afspraak van uw kind maken zij allemaal kennis met u en uw kind en worden zij betrokken bij de zorg. Alleen de wondverpleegkundige is daar niet bij. 

Handtherapeut

Een handtherapeut is een gespecialiseerde ergotherapeut of fysiotherapeut die een vervolgopleiding heeft gevolgd en kennis en ervaring heeft in het onderzoeken en behandelen van complexe handaandoeningen (aangeboren of na een trauma). 

Wondverpleegkundige

Als uw kind geopereerd wordt, dan heeft het alle controles na de operatie met dit team. Er wordt dan ook een wondverpleegkundige betrokken als dat nodig is.

Arts in opleiding

Het Radboudumc is een universitair ziekenhuis waar artsen en therapeuten worden opgeleid. Hierdoor kom het regelmatig voor dat er ook artsen en therapeuten in opleiding bij afspraken aanwezig zijn. Als u dit niet wilt, mag u dit altijd aangeven.

Betrokken afdelingen

Voor kinderen met aangeboren hand- en armafwijkingen werken de specialismen kinderrevalidatie, plastische chirurgie en ergotherapie met elkaar samen.


Contact

Kinderrevalidatie
(024) 361 90 04

OK planning
dinsdag en donderdag tussen 9.00-10.30 uur (kies optie 1).
(024) 361 95 94

Begeleiding en behandeling

Tijdens de zwangerschap


Doorverwijzing

Als u al tijdens uw zwangerschap weet dat uw kindje een aangeboren arm- of handafwijkingen heeft, dan kan uw gynaecoloog u doorverwijzen. Tijdens deze afspraak kunt u vragen stellen over de ontwikkeling, het functioneren van de arm/hand en de mogelijke behandelopties na de geboorte. 

lees meer

Doorverwijzing

Als u al tijdens uw zwangerschap weet dat uw kindje een aangeboren arm- of handafwijkingen heeft en u wilt informatie over de mogelijke consequenties, dan kan uw gynaecoloog u verwijzen voor een afspraak met het team. Tijdens deze afspraak kunt u vragen stellen over de ontwikkeling, het functioneren van de arm/hand en de mogelijke behandelopties na de geboorte. 

Om u te kunnen informeren is het nodig dat wij alle informatie ontvangen van de afwijkingen die op de echo gezien zijn. De oorzaak van deze afwijkingen worden zoveel mogelijk achterhaald door de gynaecoloog in overleg met een klinisch geneticus. 

Als u naar ons wordt verwezen betekent dit dat u verwezen wordt en dat dit ten laste komt van uw zorgverzekering.

Na de geboorte


Eerste afspraak spreekuur CoHNijn

De eerst afspraak is als uw kindje tussen de 3 en 6 maanden is. Tijdens deze afspraak maakt u kennis met het team, stellen we u een aantal vragen en onderzoeken we de functie van de arm, hand en/of voet.

lees meer

Eerste afspraak spreekuur CoHNijn

In de eerste weken na de geboorte is het vooral belangrijk dat de algehele gezondheid en groei van uw kindje goed verloopt en dat u samen kunt herstellen en elkaar leert kennen. Enkele maanden na de geboorte ontvangt u een afspraak. Meestal plannen we een afspraak in als uw kindje tussen de 3 en 6 maanden is. Als u voor die tijd al vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Extra onderzoek

Als extra onderzoek nodig is, bespreken we dit met u. We proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op één dag te plannen. Soms lukt dat niet en heeft u op een andere dag nog een onderzoek.

lees meer

Extra onderzoek

Als extra onderzoek nodig is, bespreken we dit met u. We proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op één dag te plannen. Soms lukt dat niet en heeft u op een andere dag nog een onderzoek. 

Extra onderzoek, zoals röntgenonderzoek of een spierecho kan nodig zijn. Daarnaast kan de handtherapeut specifieker onderzoek doen naar de handfunctie en de ontwikkeling.  

Onderzoek door de klinisch geneticus of kinderarts

In overleg met u kunnen we uw kind doorverwijzen naar de klinisch geneticus of kinderarts. 

Behandelopties


Behandeling van aangeboren arm- of handafwijkingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij aangeboren arm- of handafwijkingen. Welke behandeling uw kind krijgt is afhankelijk van het type aangeboren arm/handafwijking en de dingen die uw kind daardoor minder goed kan (functiebeperkingen).

lees meer

Behandeling van aangeboren arm- of handafwijkingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij aangeboren arm- of handafwijkingen. Welke behandeling uw kind krijgt is afhankelijk van het type aangeboren arm/handafwijking en de dingen die uw kind daardoor minder goed kan (functiebeperkingen).

De meeste kinderen krijgen een combinatie van onderstaande behandelingen. Als er verschillende mogelijkheden zijn, bespreken we deze met u en uw kind en stemmen we af welke behandeling(en) het beste passen bij de aangeboren afwijking en hulpvraag.Begeleiding Sint Maartenskliniek

We werken samen met de Sint Maartenskliniek. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en in het adviseren van hulpmiddelen. In overleg kunnen wij uw kind verwijzen. Ook is het via de Sint Maartenskliniek mogeljk om deel te nemen aan lotgenoten-contactdagen.

Maartenskliniek.nl

Controles


Controle spreekuur CoHNijn

Uw kind groeit en ontwikkelt zich door de jaren heen. De standaardcontroles zijn op deze leeftijden:

  • 5 jaar
  • 12 jaar
  • 16-18 jaar
lees meer

Controle spreekuur CoHNijn

Uw kind groeit en ontwikkelt zich. Wij volgen uw kind de hele jeugd en bij belangrijke ontwikkelingsmijlpalen, zoals bij het leren schrijven en het ontwikkelen van fijne handvaardigheden op school (5 jaar), tijdens puberteit (rond 12 jaar), of aan het eind van de groei richting volwassenheid (16-18 jaar). De overige controles vinden plaats in overleg.

Extra controles

Rondom een operatie of therapie komt uw kind vaker op controle. Extra controles kunnen ook ingepland worden als er problemen zijn met de groei of ontwikkeling, als u vragen heeft of als uw kind klachten heeft. 

  • Medewerkers
  • Intranet