Kinder­revalidatiearts

De kinderrevalidatiearts helpt uw kind bij het omgaan met belemmeringen of het verminderen daarvan. Dit kan gaan om dingen die uw kind niet kan door een aandoening waarmee het geboren is (aangeboren belemmeringen) of om belemmeringen die na de geboorte zijn ontstaan (trauma). Zo zorgt de kinderrevalidatiearts dat de gevolgen van een aandoening op het leven van uw kind en de sociale omgeving kleiner worden. Daarmee willen we zorgen voor een betere kwaliteit van leven.

Zorgverleners werken samen bij de zorg voor uw kind

De revalidatiearts is de hoofdbehandelaar van uw kind voert alle gesprekken met u en uw kind. Ook als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de hoofdbehandelaar. Om uw kind te onderzoeken en behandelen werkt deze arts samen met andere zorgverleners: de physician assistant, kinderfysiotherapeut, kinderlogopedist en kinderergotherapeut.

Behandelplan

Op basis van alle onderzoeken en in overleg met u en uw kind stelt de revalidatiearts een behandelplan op. Soms schrijft deze arts daarbij ook medicijnen voor. Meestal kan uw kind voor een groot deel van de behandeling terecht bij zorgverleners bij u in de buurt. Denk aan fysiotherapeuten, logopedisten of ergotherapeuten. Vanuit Kinderrevalidatie begeleiden we deze zorgverleners en uiteraard volgen we hoe goed de behandeling helpt.


Kinder­revalidatie

Bij Kinderrevalidatie begeleiden we kinderen en jongeren die een aandoening hebben waardoor ze niet goed kunnen bewegen, communiceren of verstandelijk beperkt zijn. Hierdoor kunnen zij niet alles doen wat leeftijdgenoten wel kunnen. We helpen hen bij het voorkomen of verminderen van belemmeringen. lees meer

Kinder­revalidatie

Bij Kinderrevalidatie begeleiden we kinderen en jongeren die een aandoening hebben waardoor ze niet goed kunnen bewegen, communiceren of verstandelijk beperkt zijn. Hierdoor kunnen zij niet alles doen wat leeftijdgenoten wel kunnen. We helpen hen bij het voorkomen of verminderen van belemmeringen, zodat ze wél mee kunnen doen. Dit doen we voor kinderen met een aangeboren aandoening én voor kinderen die pas later een beperking krijgen.  

Ons specialisme  

We helpen kinderen die door een aandoening niet goed kunnen bewegen, communiceren of verstandelijk beperkt zijn. We richten ons vooral op kinderen met:

Doel: zo goed mogelijk meedoen

We willen bereiken dat uw kind zo goed mogelijk mee kan doen, zo goed mogelijk kan groeien en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Als kind, adolescent en als jong volwassenene. Zo willen we de kwaliteit van leven van uw kind vergroten. En daar betrekken we u als ouders bij. Daarbij hebben we ook oog voor de gezinssituatie.


Contact

Afdeling Revalidatie

(024) 361 48 92

Route adres en route

Ingang: Hoofdingang
Route: 788 of 818

bekijk route

Route adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 788 of 818

Waarvoor kan uw kind bij ons terecht?


Onderzoeken

 • Als uw kind naar kinderrevalidatie verwezen wordt, nodigen we u en uw kind uit op onze polikliniek. Daar stelt de revalidatiearts vragen om na te gaan hoe we uw kind het beste kunnen helpen.

  lees meer


  Op de polikliniek

  Als uw kind naar kinderrevalidatie verwezen wordt, nodigen we u en uw kind uit op onze polikliniek. Daar heeft u een afspraak met de revalidatiearts. Deze arts stelt vragen om na te gaan hoe we uw kind het beste kunnen helpen. De revalidatiearts bepaalt of er onderzoeken nodig zijn en werkt daarvoor samen met andere zorgverleners: de physician assistant, kinderfysiotherapeut, kinderlogopedist en kinderergotherapeut.

  Onderzoek bij ingewikkelde beperkingen

  Sommige aandoeningen leiden tot ingewikkelde problemen bij de ontwikkeling van een kind. In zo’n geval is het belangrijk dat specialisten van verschillende disciplines betrokken worden bij het onderzoeken van uw kind. Dit doen we tijdens een multidisciplinair screeningsonderzoek dat het kinderrevastraatje heet. Uw kind krijgt dan meerdere onderzoeken bij verschillende artsen. Na deze onderzoeken kunnen we antwoord geven op uw hulpvragen over de ontwikkeling van uw kind.


 • Op de verpleegafdeling

  Als uw kind op een van de verpleegafdelingen van het Radboudumc ligt, kan de behandelend arts vragen of de kinderrevalidatiearts langskomt. De kinderrevalidatiearts informeert naar de (ziekte)geschiedenis en oriënteert zich op de hulpvraag van het kind, de ouders en de behandelend arts.

  Vervolgens onderzoekt de kinderrevalidatiearts de lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. In overleg met u en uw kind en in samenspraak met de behandelend arts en verpleegkundigen geeft de kinderrevalidatiearts advies. Meestal in de vorm van een behandelplan. De onderzoeken van de revalidatiearts in het ziekenhuis worden zoveel mogelijk in aanwezigheid van de ouders gedaan, maar dat is helaas niet altijd mogelijk.


Behandelingen

We begeleiden kinderen en jongeren die door een aandoening niet goed kunnen bewegen, communiceren of verstandelijk beperkt zijn.
 • Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij aangeboren arm- of handafwijkingen.

  lees meer

Deze zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor uw kind


Kinder­revalidatiearts

De kinderrevalidatiearts helpt uw kind bij het omgaan met belemmeringen of het verminderen daarvan. Dit kan gaan om dingen die uw kind niet kan door een aandoening waarmee het geboren is of om belemmeringen die na de geboorte zijn ontstaan. 

lees meer

Physician assistant

De physician assistant (PA) is een zorgprofesional die taken overneemt van de revalidatiearts. De PA kan uw kind bijvoorbeeld onderzoeken, uitleg geven over medicijnen of helpen bij het maken van het behandelplan.

lees meer

Physician assistant

De physician assistant (PA) is een medische zorgprofessional die is opgeleid om zelfstandig geneeskundige taken over te nemen van de revalidatiearts. De PA gaat samen met u en uw kind na welke problemen er zijn. Ook kan de PA uw kind lichamelijk onderzoeken en helpen bij het maken van het behandelplan. En als het nodig is schrijft de PA behandelingen, medicijnen of voorzieningen voor.


Kinder­fysiotherapeut

Onze kinderfysiotherapeuten helpen uw kind zo goed mogelijk functioneren als het moeite heeft met bewegen. lees meer

Kinderergo­therapeut

De kinderergotherapeut kan uw kind helpen als er een vraag bestaat over zelfverzorging, school en spel. lees meer

Kinder­logopedist

Een logopedist onderzoekt en behandelt kinderen met eet-, drink- en slikproblemen of spraak- en taalproblemen. lees meer

Meer informatie


Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 25.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Spierziekten­­centrum voor kinderen

In het spierziektencentrum voor kinderen onderzoeken en behandelen we kinderen in multidisciplinaire samenwerking. Dat betekent dat er specialisten van verschillende disciplines samenwerken om de beste zorg aan uw kind te bieden. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet