Diagnosefase

Het Radboudumc heeft het zorgpad voor blaaskanker samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkeld.
op één dag
Onderzoek
Diagnose-onderzoek

Uitslag

Gesprek
Uitslag diagnose-onderzoek

Behandelfase

De behandeling die u krijg is afhankelijk van het type blaaskanker dat u heeft.
Behandeling
Niet-spierinvasieve blaaskanker
Behandeling
Spierinvasieve blaaskanker
Ondersteunende zorg

Nazorgfase

Na afronding van de behandeling blijft u onder controle bij de oncologisch uroloog. Het eerste jaar iedere 3 maanden, daarna ieder half jaar.